Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg van 'De Vlecht' aan complex E17-N382 in Waregem

Aanleg van 'De Vlecht' aan complex E17-N382 in Waregem

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

E17
N382

Wat en waarom?

Op zoek naar oplossing voor huidige verkeersknelpunten

Het huidige op- en afrittencomplex van de E17 met de Expresweg (N382) in Waregem kent een moeilijke doorstroming door de hoge verzadigingsgraad. Op piekmomenten ontstaan er files met een terugslag tot op de E17. De vele opeenvolgende kruispunten op de Expresweg ondervinden ook meer en meer een moeilijke doorstroming. Wegen en Verkeer wil zowel de doorstroming verbeteren alsook de omliggende bedrijventerreinen vlotter en veiliger bereikbaar maken. Daarnaast moet ook de veiligheid en toegankelijkheid voor zwakke weggebruikers verbeterd worden. Tenslotte wil Wegen en Verkeer ook een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer stimuleren. Daarom werd een verkeersstudie besteld die uitgevoerd wordt door Sweco.

Onderzoek naar vier scenario's

Er werden 4 verschillende scenario’s onderzocht:

  1. De optimalisatie van het huidige op- en afrittencomplex, waarvoor drie varianten werden onderzocht
    1. De aanpassing van de lichtenregeling en de opstelstroken
    2. De aanleg van twee rotondes waar nu op- en afritten aansluiten op de N382
    3. De aanleg van een ovonde in plaats van 2 rotondes
  2. De opwaardering van het complex tot een half klaverblad
  3. De aanpassing van het complex  waarbij de categorisering van de wegen gevolgd wordt: de E17 ontsluit naar de noordelijke tak van de N382 (primaire weg) die op haar beurt ontsluit naar de zuidelijke tak van de N382 (secundaire tak)
  4. De aanleg van een Diverging Diamond Interchange

Keuze voor Diverging Diamond Interchange

Na doorrekeningen met behulp van microsimulaties blijkt dat er heel wat tijdswinst te halen is qua doorstroming bij scenario 1a. De scenario’s 2 en 3 scoren slecht. Het beste resultaat wordt echter gehaald bij het scenario 4: de Diverging Diamond Interchange.

Op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) werden op 13 november 2017 de plannen goedgekeurd voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex E17-N382 in Waregem. Er werd gekozen voor het Diverging Diamond Interchange scenario, een in Vlaanderen nog onbekend type van verkeersafwikkeling.

Wil je ontdekken hoe 'De Vlecht' eruit gaat zien? Volg hier voor een virtuele rondleiding in 3D of bekijk de video hieronder.

Timing en impact?

Verdere stappen

In 2021 zal een studiebureau aangesteld worden om de nieuwe fietsbrug over de E17 te ontwerpen en berekenen zodat de nieuwe fietsverbinding via de Kalkhoevestraat en de Keizerstraat kan gerealiseerd worden. In afwachting van de bouw van deze brug en de aanleg van die nieuwe fietsverbinding zullen de fietsers een alternatieve omleiding moeten volgen. 

Ook de heraanleg van het kruispunt van de Expresweg met de Industrielaan en de aanleg van gescheiden fietspaden op de Expresweg tussen de Industrielaan en de Flanders Fieldsweg zal eveneens door dit studiebureau in detail verder ontworpen worden.

Langs de Franklin Rooseveltlaan zullen Wegen en Verkeer en de stad Waregem aan beide zijden volwaardige fietspaden aanleggen en wordt ook gekeken om de carpoolparking in capaciteit uit te breiden.