Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg van busbanen langs de Koning Boudewijnlaan

Aanleg van busbanen langs de Koning Boudewijnlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N264

In 2022 legt Wegen en Verkeer vrije busbanen aan langs de Koning Boudewijnlaan (N264), op het een kilometer lange stuk tussen de Celestijnenlaan en de Leuvense ring (R23). Er komt langs de beide weghelften een busbaan, met andere woorden, zowel “stadinwaarts” als “staduitwaarts”.  

 

Wat en waarom?

Vlotter en stipter openbaar vervoer 

De bussen van De Lijn schuiven in de huidige toestand mee aan in de file op de Koning Boudewijnlaan, vooral in de ochtendspits richting Leuven. Met een aparte busbaan zullen de bussen vlotter en stipter rijden. De bus zal zo een betrouwbaarder en comfortabeler alternatief worden en meer mensen overtuigen om uit de auto te stappen en voor een meer meer duurzame verplaatsingsvorm te kiezen. 

Nauwelijks bijkomend asfalt 

De indeling van de Koning Boudewijnlaan zal na de werken nauwelijks veranderen. Op de kruispunten van de Leuvense ring (R23) en de Celestijnenlaan komen er afslagstroken bij, maar op de rest van het tracé blijft de verharding zoals die vandaag is. Er komt dus geen extra asfalt bij. De busbaan zal aangelegd worden waar vandaag een pechstrook ligt. Die wordt in de praktijk vaak gebruikt als parkeerstrook door automobilisten en vrachtwagenchauffeurs. Dat zal na de aanleg van de busbaan niet meer mogelijk zijn.  

Het profiel van de Koning Boudewijnlaan in de bestaande toestand en na de werken: 

Milieuvriendelijke afwatering 

Wegen en Verkeer maakt van de gelegenheid gebruik om verbeteringen aan te brengen aan de bermen langs de Koning Boudewijnlaan. Waar dat mogelijk is, worden ze verbreed. Waar verbreden niet mogelijk is omdat er bomen staan, worden de bermen dieper gemaakt. De uiteindelijke bedoeling is om de capaciteit van de bermen te vergroten. De bermen worden ook onthard: in de huidige toestand  bestaan ze nog deels uit beton, en dat beton zal verwijderd worden. Het ontharden van de waterafvoer is beter voor de infiltratie van het hemelwater in de grond (niet via een buis en de riolering) - dat is beter voor het milieu. 

Het schema hieronder is een overzicht van de bermen. In de gele en groene zone (resp. reservoir 1 en 2) wordt de berm 3,2 meter breed. In de rode en blauwe zone (resp. reservoir 3 en 4) worden de bermen nauwelijks breder dan in de huidige toestand, maar wel dieper.

 

 

Timing en impact?

De werken zullen volgens de huidige planning begin 2022 starten. Zodra er meer gedetailleerde informatie is, of als die planning verandert, zullen we dat melden op deze webpagina.