Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg rotonde aan kruispunt Liersebaan met Vaartstraat in Zandhoven

Aanleg rotonde aan kruispunt Liersebaan met Vaartstraat in Zandhoven

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N14

In het voorjaar van 2024 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van het kruispunt van de Liersebaan (N14) met de Vaartstraat in Zandhoven. We vormen dit kruispunt om tot een rotonde met twee rijstroken, herpositioneren de huidige Vaartstraat en leggen een nieuw stuk weg aan voor een vlotte ontsluiting van de achterliggende bedrijvenzone. Voor fietsers komt in het stuk ‘nieuwe Vaartstraat’ een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Deze werken kaderen binnen de volledige vernieuwing van de N14 in Zandhoven en Ranst, die AWV uitvoert in samenwerking met de gemeente Zandhoven, De Vlaamse Waterweg nv en Pidpa.

Wat en waarom?

Verbeteren verkeersdoorstroming

Voor een vlotte verkeersdoorstroming zijn kruispunten cruciaal. Momenteel vormt het kruispunt van de Liersebaan met de Vaartstraat een knelpunt door de conflicten tussen enerzijds gemotoriseerd verkeer en anderzijds voetgangers en fietsers. Daarnaast wordt op termijn de bedrijvenzone uitgebreid, waardoor een betere ontsluiting met de N14 noodzakelijk is. Daarom vormen we dit kruispunt om tot een rotonde met twee rijstroken

De Vaartstraat komt door de aanleg van de rotonde op een andere plaats te liggen. Zo blijft de achterliggende bedrijvenzone vlot bereikbaar. 

De Kerkstraat blijft aangesloten op de Liersebaan om het achterliggende bedrijf bereikbaar te houden.

  • Ter hoogte van de rotonde komt een wegversmalling in de Kerkstraat en kan verkeer enkel beurtelings passeren. 
  • Door de verhoogde middenberm op het kruispunt geldt het principe van rechts-in en rechts-uit. Het verkeer vanuit Zandhoven kan rechtsaf de Kerkstraat inrijden. Het verkeer vanuit Lier moet doorrijden tot aan de Osseweg en daar keren om de Kerkstraat te bereiken. Bij het uitrijden van de Kerkstraat rijdt u verplicht rechtsaf naar Lier. Het verkeer dat naar Zandhoven wil, kan keren op de nieuwe rotonde aan de Vaartstraat.

Ook ter hoogte van de Hogeweg verlengen we de middenberm, waardoor links afdraaien uit de Hogeweg richting Zandhoven niet meer mogelijk zal zijn. Verkeer uit de Hogeweg rijdt in plaats daarvan verplicht naar rechts om dan via de nieuwe rotonde richting Zandhoven te rijden. Komende van Lier kan u wel nog steeds links afslaan naar de Hogeweg.

Voor fietsers komt in het stuk ‘nieuwe Vaartstraat’ een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad dat meedraait langs de rotonde richting Zandhoven. Dat fietspad sluit aan op de bestaande fietsoversteek net voorbij de Kerkstraat. Ook aan de westkant van de N14 komt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad ter hoogte van de nieuwe rotonde en de Kerkstraat. Deze sluiten aan op de bestaande vrijliggende fietspaden.

Ontwerpplan nieuwe situatie

Klik op het ontwerp om te vergroten.

Dwarsprofielen: Vaartstraat en 'nieuwe Vaartstraat'

Vernieuwing van Liersebaan: historiek

Deze heraanleg kadert binnen de volledige herinrichting van de Liersebaan in Zandhoven en Ranst. In 2018 is AWV gestart met fase 3A van dit project. Van 2018 tot 2021 werd het stuk tussen de Vaartstraat en Kanaalstraat vernieuwd. Meer info hierover leest u onder ‘historiek van de N14’.

Timing en impact?

Voorbereidende werken sinds 19 februari 

Op maandag 19 februari zijn de voorbereidende werken gestart. Eerst werd een loods afgebroken in de Vaartstraat en maakten we de zone waar de 'nieuwe Vaartstraat' komt, bouwrijp. Deze werken gebeuren buiten de rijweg, waardoor de hinder beperkt is. Ook werd al gestart met het aanleggen van de riolering voor de ‘nieuwe Vaartstraat’. In april verplaatsen en vernieuwden de nutsbedrijven hun kabels en leidingen. Aansluitend starten de wegenwerken in de ‘nieuwe Vaartstraat’. Tot dan blijft de hinder beperkt. Let wel op voor in- en uitrijdend werfverkeer.

Aanleg tijdelijke inrit en start bouw rotonde eind mei

Van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 mei legt de aannemer een tijdelijke inrit aan naar de bedrijvenzone Vaartstraat. Vanaf maandag 27 mei start de bouw van de rotonde en geldt er eenrichtingsverkeer op de N14 naar Lier. Meer informatie over de verkeerssituatie vanaf dan, vindt u onder actuele hinder.