Overslaan en naar de inhoud gaan

Intelligente verkeerslichten

Bestellen via de opdrachtencentrale

AWV heeft als onderdeel van het Mobilidata-programma bestekken in de markt gezet waarmee intelligente Verkeerslichten uitgevraagd kunnen worden.

  • Een intelligent verkeerslicht een iVRI wordt genoemd?
  • Dat een intelligent verkeerslicht kan communiceren met andere intelligente verkeerslichten én ook met weggebruikers?
  • Dat een intelligent verkeerslicht daardoor in staat is het verkeer optimaler te sturen, en meer op maat van verschillende modi kan sturen (hulpdiensten, openbaar vervoer, fietsers,…)?
  • Dat een iVRI bestaat uit een verkeerslicht (Traffic Light Controller) aan de kant van de weg en een ITS-applicatie in de cloud voor de regeling van het verkeer?
  • De besturing adaptief is, dat wil zeggen dat dynamisch wordt bepaald of een fase verlengd of afgebroken moet worden?

De contracten zijn als opdrachtencentrale aanbesteed. Dat wil zeggen dat onder meer alle Vlaamse steden en gemeenten, alsook De Lijn, De Werkvennootschap en Lantis er gebruik van kunnen  maken.

Is de iVRI complex? Is het gebruik maken van de opdrachtcentrale complex? Wij helpen u graag op weg bij het realiseren van één of meerdere iVRI’s. We bekijken graag of uw case past binnen de uitrol plannen van Mobilidata. Of misschien wilt u in eerste instantie meer weten over het concept van iVRI’s of Mobilidata? Neem dan contact op met ec@mow.vlaanderen.be.

De inhoud van het Mobilidata-programma waar intelligente verkeerslichten onderdeel vanuit maken kan worden gevonden op mobilidata.be.

Intelligente verkeerslichten