A12

Aanleg 'Ringpark Zuid' in Antwerpen

Over enkele jaren wordt het complexe verkeersknooppunt ten zuiden van Antwerpen waar de A12 en de Antwerpse ring (R1) samenkomen, ook wel de Spaghettiknoop genoemd, volledig heringericht. Binnen het kader van het Toekomstverbond werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met haar partners aan plannen om de verkeersknoop te ontwarren, de verkeersveiligheid te verbeteren, stadsontwikkeling en leefbaarheidsprojecten rond de ring te voorzien en het station Antwerpen-Zuid uit te bouwen tot een echt openbaar vervoersknooppunt.

Ondertunneling kruispunten A12 in Aartselaar en Wilrijk

De onoverzichtelijke en drukke kruispunten op de A12 in Aartselaar en Antwerpen vormen al jaren een doorn in het oog van wie dagelijks deze verkeersknopen moet trotseren. De veiligheid en de doorstroming op de kruispunten van de A12 met Langlaarsteenweg/Bist tot en met de Atomiumlaan/Terbekenhofdreef laten dan ook sterk te wensen over. Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om deze kruispunten grondig aan te pakken. Het doel is om voor alle weggebruikers de veiligheid en de doorstroming te verbeteren maar ook de barrière die de A12 vormt zoveel mogelijk weg te nemen.