Overslaan en naar de inhoud gaan

Arsenaalverbinding in Mechelen

Arsenaalverbinding in Mechelen

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Antwerpen

Plaats

De Arsenaalverbinding is een nieuw aan te leggen en deels ondergrondse weg van zo’n 1,2 kilometer lang, die de Tangent in Mechelen moet verbinden met de toekomstige wijk Ragheno. De studie voor dit project werd in juni 2020 opgestart, in samenwerking met de stad Mechelen. De uitvoering is ten vroegste gepland voor 2024. 

Doel van de Arsenaalverbinding

De Arsenaalverbinding zal de nieuwe Raghenowijk ontsluiten voor gemotoriseerd verkeer en er ook voor zorgen dat de verkeersdrukte op de Leuvensesteenweg tussen Motstraat en Raghenoplein gevoelig daalt. Tegelijk wordt volop ingezet op veilige en comfortabele mogelijkheden voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Tegelijk krijgt ook de wijk Arsenaal opnieuw meer zuurstof. Daarmee wordt de Arsenaalverbinding niet enkel een investering in mobiliteit en economische slagkracht, maar ook in leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. 

Arsenaal1

Een blik op de nieuwe verbindingsweg

Het voorontwerp van de Arsenaalverbinding ligt op tafel en wordt door het studiebureau verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De oorspronkelijke plannen vanuit de studie van het stationsproject die dateren uit 2012, werden grondig bijgestuurd. De oorspronkelijk lang uitgetekende tunnel werd teruggebracht tot een beperkt ondergronds gedeelte, waardoor ook de intussen toegevoegde Raghenosite vlot kan ontsluiten richting Tangent. Tussen het kruispunt met de Tangent en het kruispunt met de Leuvensesteenweg komen hiervoor twee afslagmogelijkheden met telkens een lichtenregeling. 

Groene stedelijke boulevard

Een van de meest cruciale punten in het ontwerp was de dimensie van de Arsenaalverbinding. Aan de hand van diverse verkeersmodellen en rekening houdend met zowel de huidige situatie als de toekomstige ontwikkelingen, krijgt deze nieuwe verbindingsweg één rijstrook in elke richting, behalve op het tunnelgedeelte tussen de Tangent en de eerste kruising, waar men twee rijstroken in elke richting voorziet. Aan de kruispunten worden ook aparte afslagstroken voorzien. Het snelheidsregime is bepaald op max. 50km/u. Waar mogelijk worden bomenrijen voorzien om zo een groene stedelijke boulevard te creëren.

Veel aandacht voor kwetsbare weggebruiker

De nieuwe Raghenowijk ligt op wandelafstand van het trein- en busstation, die volgende jaren volledig vernieuwd worden. Het is dan ook evident dat naast de automobiliteit veel aandacht besteed wordt aan de faciliteiten voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De bussen zullen langsheen de Arsenaalverbinding enkele halteplaatsen krijgen, die voor de gebruikers vlot bereikbaar zijn. Het halteren van de bussen gebeurt op de rijbaan zelf, zodat er geen tijd verloren wordt met het invoegen in het verkeer. 

Op de Arsenaalverbinding wordt ervoor gekozen om vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden te voorzien, dit aan de zuidzijde van de weg. Hier liggen immers de bestemmingen voor fietsers, waardoor het aantal oversteekbewegingen beperkt blijft. Op het gedeelte langs de Leuvensesteenweg komen er aanliggende enkelrichtingsfietspaden. Voetgangers zullen langsheen de Arsenaalverbinding vrij beperkt in aantal zijn. Zij beschikken in het gebied Ragheno over alternatieve mogelijkheden. Toch omvat het voorontwerp voldoende brede voetpaden voor de bereikbaarheid van bestemmingen langs de nieuwe verbinding.

Nieuwe verkeerssituatie Leuvensesteenweg

De ingebruikname van de Arsenaalverbinding heeft ook gevolgen voor de wegprofielen van zowel de Motstraat als de Leuvensesteenweg. De Motstraat wordt daarbij opnieuw dubbelrichting, uiteraard met behoud van voldoende faciliteiten voor voetgangers en fietsers. Omdat er op de Leuvensesteenweg een aangepaste afslagstrook richting Motstraat nodig is, moet er een herschikking van het wegprofiel gebeuren, waarbij de parkeerplaatsen geconcentreerd blijven aan oostelijke zijde. Er wordt gestreefd naar een goed evenwicht tussen het behoud van een aantal parkeerplaatsen en meer groen. 

Arsenaal2
Arsenaal3

Projectverloop

De studie naar de Arsenaalverbinding werd opgestart in juni 2020, in samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Mechelen. In augustus 2021 werd het voorontwerp afgewerkt. Het voorontwerp wordt vervolgens verder uitgewerkt tot een finaal ontwerp. Het is de ambitie om in de eerste helft van 2022 de omgevingsvergunning in te dienen. De verdere uitvoering van het project hangt samen met het verkrijgen van de vergunning. Het streefdoel is om in de loop van 2024 met de werken van start te gaan

Meer info

De Arsenaalverbinding maakt deel uit van het stationsproject in Mechelen. Voor meer informatie over het stationsproject en alle deelprojecten kan u terecht op www.mecheleninbeweging.be.