Herinrichting van de Steenweg op Holsbeek (N229) (Leuven Noord)

Het Agentschap Wegen en Verkeer start volgens de huidige planning in 2022 met de vernieuwing van de Steenweg op Holsbeek (N229) tussen het op- en afrittencomplex van de E314 en de rotonde met de Aarschotsesteenweg (N19). Het kruispunt met Wingepark behoort ook tot de projectzone. Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. 

Gewestweg met belangrijke verkeersfuncties

De Steenweg op Holsbeek (N229) is een bijzonder drukke gewestweg met drie belangrijke verkeersfuncties: (1) de weg verleent toegang tot het bedrijventerrein Wingepark, (2) verbindt het verkeer tussen de E314 en de regio Rotselaar en (3) wordt veelvuldig gebruikt door scholieren van het Montfortcollege in Rotselaar. Helaas is de verouderde weginfrastructuur niet meer aangepast aan de hedendaagse verkeersdrukte.

Vrijliggende fietspaden tussen Rotselaar en Holsbeek

Vandaag fiets je op de Steenweg op Holsbeek (N229) over een smal, niet verhoogd aanliggend fietspad dat je enkel met een stippellijn van het drukke autoverkeer scheidt. Die situatie pakken we grondig aan. De gewestweg krijgt aan beide zijden vrijliggende afgescheiden fietspaden, die scholieren en andere fietsers beter beschermen tegen het drukke auto- en vrachtverkeer.

Steenweg op Holsbeek

 

Aparte afslagstrook naar het Wingepark

De toegang tot het Wingepark vanaf de rotonde met de Aarschotsesteenweg richting de E314 is vandaag niet optimaal. De Steenweg op Holsbeek (N229) heeft slechts één rijstrook in elke rijrichting. Wagens die het Wingepark willen inrijden, houden al het doorgaande verkeer richting de E314 op. Gevolg? Enorme verkeersopstoppingen tot aan de rotonde tijdens de spitsuren. Daarom plannen we een aparte afslagstrook naar het Wingepark voor het verkeer dat van de rotonde komt.

Kruispunt Wingepark

 

Bypass langs de rotonde richting Aarschot

Aan de rotonde met de Aarschotsesteenweg installeren we een bypass voor het verkeer van de E314 richting de Aarschotsesteenweg (N19). Door die extra rijstrook moet het verkeer van de Steenweg op Holsbeek richting Aarschot niet langer over de rotonde zelf. Dit heeft een positieve impact op de verkeersdoorstroming én laat het busverkeer richting Aarschot vlotter verlopen.

Bypass rotode richting Aarschot

 

Minder hinder door gecoördineerde planning met Aquafin en Infrax 

De herinrichting van de Steenweg op Holsbeek (N229) sluit aan op een project van Aquafin aan de andere kant van de E314 (Rotselaarsebaan in Holsbeek). Daarom voeren Aquafin en Infrax eerst hun specifieke werken uit (werken aan de collector en een gescheiden rioleringsstelsel). Beide werkzaamheden sluiten aan op elkaar zodat omwonenden en weggebruikers slechts eenmalig hinder ondervinden.

Timing van de werken

Tussen de zomers van 2022 en 2023 vernieuwen we de Steenweg op Holsbeek (N229) vanaf het op- en afrittencomplex van de E314 tot aan de rotonde met de Aarschotsesteenweg (N19).

Meer informatie op website 'Leuven Noord'

De herinrichting van de Steenweg op Holsbeek (N229) maakt deel uit van 'Leuven Noord'. Dit is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen. Meer informatie over dit project vindt u op de website van Leuven Noord. 

Planning projecten omgeving Rotselaar

De herinrichting van de Steenweg op Holsbeek (N229) is ook een eerste van drie herinrichtingsprojecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in de omgeving van Rotselaar dat in uitvoering gaat. Na de geplande uitvoering in 2022 en 2023 voorziet Wegen en Verkeer de herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19), in twee fasen, tussen de rotonde met de Steenweg op Holsbeek en de gemeentegrens met Aarschot. Voor deze herinrichting werd een ontwerp uitgewerkt dat is goedgekeurd op de RMC (Regionale Mobiliteitscommissie) in februari 2019. Een derde en laatste herinrichtingsproject omvat de doortocht door Rotselaar via de Stationsstraat en de Provinciebaan (N229)

Op het huidige investeringsprogramma zijn er zowel voor de herinrichting van de Stationsstraat en de Provinciebaan als voor de Aarschotsesteenweg (N19) nog geen kredieten gebudgetteerd. Wegen en Verkeer kan op dit moment dan ook nog geen concrete termijnen plakken op de uitvoering van beide herinrichtingsprojecten. Zodra daar meer info over beschikbaar is, leest u dat op deze webpagina. Wat wel vaststaat, is dat eerst de Steenweg op Holsbeek aangepakt wordt (vanaf de zomer van 2022), nadien de herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19) volgt en tenslotte de Stationsstraat en de Provinciebaan (N229) door het centrum van Rotselaar volledig heringericht wordt.


De drie herinrichtingsprojecten zullen in tegenwijzerzin worden uitgevoerd, startende met de Steenweg op Holsbeek en eindigend met de herinrichting van de Stationsstraat en de Provinciebaan