Overslaan en naar de inhoud gaan

Volgende veilige fietsoversteek voor Leuvensesteenweg aan Kwaenijkstraat

Vanaf maandag 10 juni 2024 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan de Leuvensesteenweg (N26), ter hoogte van het kruispunt met de Kwaenijkstraat en Zwartebeekdreef. Naast de verbeteringen aan de Guido Gezellestraat en de Vosweg dit voorjaar, legt de aannemer aan dit kruispunt ook een nieuwe verlichte oversteekplaats met een middeneiland aan. Deze werken duren tot aan het zomers bouwverlof op 12 juli 2024.

> Meer informatie en het ontwerpplan

Kwaenijkstraat afgesloten: korte omleiding voor achterliggende woonwijk 

Tijdens de werken kunnen voetgangers de werfzone passeren. Fietsers volgen ter hoogte van 'De Peppers' een korte omleiding via de Vaartdijk van het kanaal Leuven-Dijle tot aan de Molenheidebaan. De werken worden in twee fasen uitgevoerd om het verkeer zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. De aannemer neemt telkens een rijstrook in en laat het verkeer via tijdelijke verkeerslichten om de beurt door. 

De Kwaenijkstraat is ter hoogte van de aansluiting met de Leuvensesteenweg in beide fasen afgesloten. Voor lokaal verkeer uit Rosvenweg, Heverveldweg en Kouter geldt een korte omleiding via de Kwaenijkstraat en Heihoekweg. De dienstregeling van De Lijn kan mogelijke vertragingen ondervinden, check actuele informatie via delijn/be/routeplanner.be

Verlichte fietsoversteek met middeneiland

De Leuvensesteenweg krijgt aan het kruispunt met de Kwaenijkstraat een fietsoversteek met middeneiland en punctuele verlichting. Het is de derde verbetering op de gewestweg waarbij fietsers zichtbaarder worden en in twee keer de Leuvensesteenweg kunnen oversteken.

Vooruitblik: nog meer ingrepen op Leuvensesteenweg

In 2024/2025 wordt er verder gewerkt op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek:

  • In het verlengde van de aanpassingen aan de kruispunten met Guido Gezellestraat, de Vosweg en de Kwaenijkstraat (juni 2024), worden er ook oversteekplaatsen voorzien aan de Bieststraat en de Laarstraat.
  • Iets noordelijker wordt het kruispunt met de Trianonlaan, ook wel bekend als ‘Den Tip van Hever’, verder aangepakt na eerdere verbeteringen - zoals de aparte groenfase voor verkeer van Leuven naar de E19. Nieuwe en brede fietspaden langs de Trianonlaan zorgen ervoor dat fietsers tussen het kruispunt met de Leuvensesteenweg en het kanaal Leuven-Mechelen meer ruimte krijgen om zich te verplaatsen, veilig afgeschermd van het autoverkeer.
  • In het verlengde daarvan wordt de oversteekplaats van de fietssnelweg F8 Leuven-Mechelen over de Trianondreef veiliger gemaakt. Wegen en verkeer brengt er in het voorjaar bijkomende markeringen aan. Er wordt ook een snelheidsbeperking ingevoerd van 30 km/u. 

De groene punten op de kaart hieronder zijn al verbeterde schoolroutes. De paarse punten zijn toekomstige werven voor schoolroutes die in 2024-2025 kunnen starten.

Veiligheid verbeteren met quick wins

Met 25 snelwegwerven en 99 werven op gewestwegen werkte Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in 2023 verder aan het verbeteren van het Vlaamse wegen- en fietspadennet. Bij deze grote projecten gaat het vaak om een heraanleg of renovaties van kunstwerken en wegverhardingen. Maar er zijn ook heel wat kleinere, minder zichtbare ingrepen die stap-voor-stap de verkeersveiligheid verbeteren op het terrein. Denk aan een nieuwe regeling van verkeerslichten, het aanpassen van de snelheid, signalisatie of wegmarkeringen, het beveiligen van oversteekplaatsen of de aanpassingen aan fietspaden. Sinds 2020 gaat het om zo’n 800 quick wins op gevaarlijke punten, schoolroutes en aan MIA-proeftuinen. Bekijk alle ingrepen via een handige overzichtskaart.