Overslaan en naar de inhoud gaan

Hinder Leonardkruispunt op een rijtje: raadpleeg de fiche, bekijk de video

Je bent van plan om deze zomer via de oostkant van Brussel naar het zuiden te rijden? Je vraagt je af of er de komende weken iets verandert voor wie met de wagen naar Brussel komt? Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in een overzichtelijke fiche de situatie voor tien (!) verschillende rijrichtingen op een rijtje gezet. Vooral het verkeer op de binnenring zal vanaf 8 juli rekening moeten houden met zeer ernstige hinder, door de grote renovatie van de Leonardtunnel.  

> Raadpleeg de hinderfiche

> Bekijk de video

> Openbaar vervoer, fietssnelwegen, carpoolparkings, P&R: de alternatieven op een rijtje

Vanaf 8 t.e.m. 12 juli één rijstrook voor drie rijrichtingen (binnenring)

Vanaf 8 juli (tevens de start van de zomervakantie in Wallonië) sluit Wegen en Verkeer de tunnel van de binnenring volledig af, dag en nacht (tot nu toe gebeurde dat alleen ‘s nachts). De tunnel blijft afgesloten tot half september. Al het verkeer dat vanuit Zaventem komt, en richting Namen, Waterloo of Oudergem rijdt, zal rekening moeten houden met extra wachttijden:  

  • In de week van 8 tot en met 12 juli zal al dat verkeer over een rijstrook moeten rijden. Sinds half maart deelden de drie rijbewegingen twee rijstroken. Vanaf 8 juli halveert de capaciteit dus in vergelijking met de huidige situatie. 
  • Vanaf 15 juli komt er opnieuw een rijstrook bij en zal het iets vlotter verlopen. 

Aanzienlijk drukker, ook op onderliggend wegennet

De gevolgen voor het verkeer? Van 8 t.e.m. 12 juli verwacht het Verkeerscentrum op de binnenring nog langere wachttijden dan we de afgelopen maanden gezien hebben. Ook op het onderliggende weggennet in de ruime omgeving van het Leonardkruispunt zal het mogelijk aanzienlijk drukker worden. De verwachting is dat we vanaf 13 juli terugkeren naar dezelfde orde van hinder die we in de huidige situatie zien. Dat kan sterk variëren, aangezien in de zomervakantie de hinderpatronen minder regelmatig zijn, met een minder duidelijk afgelijnde ochtend- en avondspits. 

Nog twee veranderingen

Naast het afsluiten van de tunnel van de binnenring (zie hierboven), komen de volgende weken nog deze twee veranderingen in voege: 

  • rijrichting Waterloo - Oudergem omgeleid via Vierarmenkruispunt, vanaf 8 juli   
  • meer hinder voor buitenring, twee weken lang in de periode 29/07-19/08 

… voor meer informatie en het volledige overzicht van alle rijrichtingen, zie de hinderfiche!

Puzzel

Doordat het Leonardkruispunt zo compact is, is het niet evident om bij grote werken het verkeer nog vlot te laten rijden. Je kan spreken van een echte puzzel. Bijvoorbeeld, doordat het verkeer van de binnenring vanaf 8 juli bovengronds over het Leonardkruispunt moet rijden, wordt de linksafslagbeweging van Waterloo naar Oudergem onmogelijk. Dat verkeer wordt daarom omgeleid via het Vierarmenkruispunt. En wanneer het agentschap de vloerplaat van de tunnel van de buitenring vernieuwt, wordt dat verkeer (van de buitenring, m.a.w. van Waterloo naar Zaventem) door de tunnel van de andere rijrichting gestuurd. Het zal als het ware ‘spookrijden’. De ingenieurs van Wegen en Verkeer moeten dus regelmatig de inrichting en de circulatie aanpassen, naarmate de werken vorderen. 

Verrassend compact kruispunt

‘Maar hoe komt het dat het Leonardkruispunt zo compact is?’, vragen veel mensen zich af.  De Brusselse ring en de E411 zijn belangrijke verkeersassen en op het Leonardkruispunt komt verkeer samen (op een gemiddelde werkdag meer dan honderdduizend voertuigen!) uit Namen, Waals-Brabant, de oostrand van Brussel, … en toch is het kruispunt klein gedimensioneerd in vergelijking met andere verkeersknooppunten. Veel heeft te maken met de ligging van het kruispunt in het midden van het Zoniënwoud. Hoewel een vergroting van de capaciteit misschien logisch zou lijken naarmate de verkeersdrukte de afgelopen decennia toenam, was dat niet mogelijk omdat het kruispunt in het midden van het Zoniënwoud ligt. Dat is ook de reden waarom er in de toekomst zoveel mogelijk verkeersbewegingen ondergronds gebracht zullen worden. 

> Meer informatie over de studie naar de herinrichting van het Leonardkruispunt

Veel communicatie

Om de informatie voor alle rijrichtingen zo begrijpelijk mogelijk over te brengen bij de weggebruiker, verspreidt het Agentschap Wegen en Verkeer klikbare fiches (PDF’s) en video’s. Daarnaast liep er de afgelopen weken ook een radiospot en is er een tweetalige nieuwsbrief waar ondertussen 2350 weggebruikers voor ingeschreven hebben.

> Inschrijven voor de nieuwsbrief (NL)

> Inschrijven voor de nieuwsbrief (FR)

12.000 vierkante meter vloerplaat 

De komende maanden werkt de aannemer aan de betonnen vloerplaat van de tunnels van de binnen- en buitenring. Boven op de vloerplaat komt een waterdichte laag en gietasfalt, met daarboven de onder- en bovenlaag van het wegdek in asfalt. Alles samen wordt een oppervlakte van twaalfduizend vierkante meter aangepakt. Eerst is de tunnel van de binnenring aan de beurt, daarna die van de buitenring.

> Alle actuele informatie over de werken