Overslaan en naar de inhoud gaan

Definitief onteigeningsbesluit van 16 januari 2023 - N46 Oudenaarde en Zwalm

Definitief onteigeningsbesluit van 16 januari 2023 - N46 Oudenaarde en Zwalm

Krachtens het besluit van 16 januari 2023 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, de onteigeningsplannen definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor de aanleg van fietspaden, veiligheidsstroken en riolering langs gewestweg N46 op het grondgebied van Oudenaarde en Zwalm.

Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing.

Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 16 januari 2023 kan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 45 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van Vergunningsbetwistingen worden toegestuurd.

Volgende documenten zijn te raadplegen via de downloads:

  • Onteigeningsplan
  • Definitief onteigeningsbesluit van 16/01/2023
  • Projectnota + bijlagen
  • Verslag openbaar onderzoek