Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatregelen bij de ontvanger

In sommige situaties zijn geluidsbeperkingen bij de ontvanger technisch en financieel het meest aangewezen.

Wat kan helpen?

Akoestische gevelisolatie

Bij een kleine groep woningen of een hoog appartementsgebouw bijvoorbeeld kan het technisch en financieel gunstig zijn om akoestische gevelisolatie toe te passen. Door een oordeelkundige akoestische isolatie, gekoppeld aan een geluidgedempte ventilatie van de woongelegenheden en het vermijden van akoestische lekken in de gevel, kan binnenshuis een aanvaardbaar geluidsklimaat bereikt worden. Volgende norm kan hiervoor gebruikt worden: NBN S 01-400-1 “Akoestische criteria voor woongebouwen”.

Dove gevels

Ook het creëren van dove gevels behoort tot de mogelijkheden. Dit zijn gevels die volledig geluidsdicht zijn gemaakt. Door een beredeneerde oriëntatie en vormgeving van de woningen is het mogelijk geluidsluwere locaties te ontwerpen. Voor meer voorbeelden en ideeën kan verwezen worden naar het “Voorbeeldenboek voor geluidswerende maatregelen langs gewestwegen in Vlaanderen”.