Overslaan en naar de inhoud gaan

Wildwaarschuwingssysteem Weg naar Opglabbeek

Wildwaarschuwingssysteem Weg naar Opglabbeek

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N76

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Departement Omgeving (DOMG) van de Vlaamse overheid maken tegen de zomer 2022 werk van een wilddetectiesysteem op de Weg naar Opglabbeek in Oudsbergen. Dat zal weggebruikers ter hoogte van één specifiek oversteekpunt via dynamische verkeersborden waarschuwen voor overstekend wild. De maatregel moet verkeersongevallen met wild vermijden, zonder het leefgebied van de wilde dieren te versnipperen of begrenzen. Dit project maakt onderdeel uit van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO).

Wat en waarom?

Veilige oversteekplaats voor grotere zoogdieren

Om het risico op ongevallen tussen wilde dieren en voertuigen te verminderen in deze bosrijke omgeving, plaatste AWV ecorasters langs de gewestweg. Dat gebeurde aan beide zijden van de weg over een lengte van ongeveer 5 kilometer, van net na de Gestelstraat in Oudsbergen (aan het fietsoversteekpunt) tot net voor de Henri Forirstraat in Genk. De afrastering vormt een barrière voor de dieren, zodat ongecontroleerde oversteekbewegingen niet meer mogelijk zijn. 

Nu wordt op één bosrijke locatie ook een detectiesysteem voorzien, zoals dat ook op de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel het geval is sinds 2019. Zo kunnen de dieren op een gecontroleerde plaats de rijweg oversteken. De lijndetectie neemt de dieren waar bij de opening in de rasters. Meteen worden de gekoppelde dynamische snelheidsborden geactiveerd, en wordt de weggebruiker gewaarschuwd dat er grotere zoogdieren in de buurt zijn die mogelijks willen oversteken.

 

Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU met middelen toegekend aan het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan(Actie VV105 Ontsnipperen Vlaams landschap), en is goed voor een investering van 400.000 euro. De werking van het systeem zal uiteraard ook gemonitord worden.

 

Timing en impact?

Uitvoering rond de zomer 2022

De werken zullen rond de zomerperiode 2022 worden afgerond, en zullen voornamelijk in de bermen plaatsvinden. Het gaat om het ingraven van kabels en het installeren van de detectiesystemen en dynamische snelheidsborden aan beide zijden van de weg. 

De hinder blijft daarbij relatief beperkt. Voor fietsers kan er lokaal wat hinder zijn op het fietspad, maar een veilige doorgang wordt verzekerd. Verkeer op de N76 blijft steeds mogelijk. 

 

 

Contacteer ons

Contact
Wegen Limburg
Telefoon
011 74 03 00

Contactformulier