Wezembeek-Oppem / Kraainem: Plaatsen van geluidsschermen langs de Ring rond Brussel (R0)

Weg
Datum Zomer 2020

UPDATE 6/02/2020: Vanaf woensdag 19 februari start een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer met groenwerken langs de R0 in Wezembeek-Oppem en Kraainem, in het kader van de plaatsing van nieuwe geluidsschermen. De groenwerken gebeuren over een traject van zo'n 4 kilometer langs de binnen- en buitenring. De schermen zelf plaatsen we in de zomermaanden. De groenwerken starten nu al, zodat ze klaar zijn voor de start van het broedseizoen begin april. 

Geluidsschermen langs Brusselse ring

Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst in de zomer van 2020 nieuwe geluidsschermen langs de Ring rond Brussel (R0) in Wezembeek-Oppem. In totaal komen er over een afstand van ongeveer 8 kilometer, geluidswerende constructies: op de binnenring tussen het op- en afrittencomplex van Wezembeek-Oppem en het Vierarmenkruispunt, en op de buitenring tussen de Alfons Lenaertsstraat en het Vierarmenkruispunt.  Op de locaties langs de projectzone waar op dit moment al (verouderde) geluidsschermen staan, zal Wegen en Verkeer ook nieuwe geluidsschermen plaatsen. De totale investeringskost voor deze werkzaamheden bedraagt 12 miljoen euro. 

Uitvoering in zomer 2020

Wegen en Verkeer werkt op dit moment de ontwerpplannen verder uit om in het najaar van 2019 de aanbestedingsprocedure op te starten en een aannemer aan te stellen. Die aannemer zal vanaf de zomer van 2020 de werken uitvoeren. 

Locatie van de nieuwe schermen

Voorbereidende groenwerken in februari 2020

In een aantal zones moet Wegen en Verkeer mogelijk groenwerken uitvoeren en bomen snoeien, om de geluidsschermen te kunnen plaatsen. Dit groenbeheer is noodzakelijk om de schermen te kunnen plaatsen. Bovendien kan hoge begroeiing (bomen en struiken) die vlak achter de geluidsschermen staat,  ervoor zorgen dat het geluid "verstrooid" wordt via de kruinen van de bomen. Op die manier zou het effect van de geluidsschermen teniet gedaan worden, en dat is uiteraard niet de bedoeling (hier leest u meer over de werking van geluidsschermen en andere zogenaamde "geluidswerende constructies"). Die groenwerken zullen worden uitgevoerd in de winter van 2020, tijdens het hakhoutseizoen. Ze moeten afgerond zijn voor de start van het broedseizoen, begin april. 

Wat betekenen de werken voor mij? 

De groenwerken vinden hoofdzakelijk overdag plaats vanop de gemeentelijke wegen langs de snelweg. De zones die we niet op deze manier kunnen bereiken, worden gesnoeid vanop de pechstrook van de ring. Als de aannemer extra plaats nodig heeft om de snoeiwerken uit te voeren, zal hij plaatselijk de pechstrook én het rechterrijvak innemen. Omwille van de verkeersveiligheid gebeurt dit laatste enkel ‘s nachts of eventueel in het weekend.  

Actieplan tegen omgevingslawaai

De zones in Wezembeek-Oppem en Kraainem (aangeduid op het kaartje bovenaan deze pagina) maken deel uit van een prioriteitenlijst van de "zwaarst geluidsbelaste woonzones" in Vlaanderen. In die zones financiert het Agentschap Wegen en Verkeer de geluidsschermen volledig. Ter hoogte van de O. de Burburelaan en de Vier Bunderstraat is er een zone die geen deel uitmaakt van de prioriteitenlijst, maar waar wel geluidsschermen komen. Wegen en Verkeer sloot voor die zone een samenwerkingsoverenkomst af met de gemeente Kraainem en het gemeentebestuur zal meebetalen voor de schermen.