Overslaan en naar de inhoud gaan

Wegenwerken in Antwerps havengebied

Werven gepland in 2021

Werven gepland in 2021

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

R2
A12
N101
N180
N70

1. Herinrichting van Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren

De Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren wordt volledig heringericht vanaf de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. Over een afstand van zo’n 2 kilometer ondergaat de gewestweg een grondige metamorfose. 

De hoofdwerken starten in januari 2021 en zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Het doorgaande verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de snelwegen. Voor plaatselijk verkeer is er tijdens het grootste deel van deze werken in de werfzone verkeer in één richting mogelijk (richting Beveren). Bij werken in smallere delen wordt de N70 volledig onderbroken. Fietsers en voetgangers behouden steeds doorgang.

Meer info

2. Boudewijnbrug Scheldelaan (N101)

De Afdeling Maritieme Toegang (AMT) vervangt de bestaande Boudewijnbrug door een nieuwe brug. De Boudewijnbrug is de brug over de Boudewijnsluis aan de kant van de dokken. De voorbereidende werken zijn gestart in april 2019. Sinds 22 november 2019 is de brug buiten dienst. In 2020 en 2021 wordt de brug volledig vervangen. Verwacht wordt dat de werken zullen duren tot december 2021.

  • Vrachtverkeer vermijdt best het sluizencomplex Boudewijn-Van Cauwelaert.
  • Verkeer met een bestemming ten noorden van het sluizencomplex bereikt de Scheldelaan via de A12 en R2, afrit 12 Lillo.
  • Verkeer met een bestemming ten zuiden van het complex rijdt best via de A12, afrit 16 Ekeren en de Oosterweelsteenweg.
  • Autoverkeer met een maximale hoogte van 2.70m kan, indien de Meestoofbrug open staat voor scheepvaart, over de sluisdeur rijden.

3. Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Stabroek voorzien een grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek. Tussen de Grote Molenweg en de op- en afrit van de A12 wordt de gewestweg volledig vernieuwd. De nutswerken zijn in september 2019 gestart. De hoofdwerken zijn gestart op 20 april 2020 en duren tot de bouwvakantie van 2021. Tijdens de hoofdwerken blijft de N111 steeds in één richting open voor lokaal verkeer. Sinds 8 juni 2020 is er enkelrichtingsverkeer van kracht tussen A12 en Grote Molenweg (richting Putte) tot het einde der werken.

Meer info

4. Fietsingrepen Scheldelaan vanaf complex Lillo richting Zuiden

Op de Scheldelaan (N101) werken we aan een veiligere fietsinfrastructuur. Er komen veilige fietsoversteken aan bedrijfstoegangen en bijkomende fietspaden. Sommige van deze werken zoals het conflictvrij maken van de fietsoversteek aan het complex Lillo en het voorzien van een nieuw fietspad op Tijsmanstunnel West zijn al uitgevoerd. Andere zijn nog gepland in 2020 of 2021. De werken geven slechts beperkte hinder. 

Meer info

5. Renovatie Muisbroekpasserelle A12 ter hoogte van Ekeren

De fiets- en voetgangersbrug over de A12 tussen het district Ekeren en het domein Muisbroek wordt gerenoveerd (nieuwe voegen, leuningen en een waterdichte toplaag i.p.v. rubberen tegels). De renovatiewerken starten naar verwachting in het voorjaar van 2021. De werken zullen ongeveer een maand duren. Tijdens de werken is de brug afgesloten en worden fietsers en voetgangers omgeleid via de Transcontinentaalweg. Het verkeer op de A12 zal slechts beperkte hinder ondervinden van de werken. 

Meer info

6. Verlenging afrit Waaslandhaven-Noord (11) op R2 richting Beveren

De afrit van het complex Waaslandhaven-Noord (11) op de R2 richting Beveren zal verlengd worden tot aan het tolplein om het aantal weefbewegingen te beperken. Verkeer komende van het tolplein zal niet meer eerst moeten invoegen op 2 rijstroken om daarna meteen weer uit te voegen naar de afrit Waaslandhaven-Noord. De uitvoering is nog niet concreet gepland. Meer info volgt later.

7. Scheldelaan (N101) structureel onderhoud tussen complex Lillo en Boudewijnsluis

Het agentschap voorziet grondige vernieuwingswerken aan het complex Lillo (12) en aan het wegdek van de Scheldelaan tussen het complex en de Boudewijnsluis in de richting van Antwerpen. Het wegdek wordt volledig vernieuwd tot en met de fundering. De uitvoering is gepland vanaf april 2021. 

Meer info

8. Beverentunnel: vernieuwing wegdek R2 ter hoogte van tunnel en diverse onderhoudswerken

In de tweede helft van 2021 wordt het wegdek ter hoogte van de Beverentunnel (R2) vernieuwd. Het betreft vernieuwingswerken aan de op- en afritten van het complex Waaslandhaven-Noord, aan het kruispunt van de Ploegweg en aan de betonplaten in de tunnel zelf. Meer info over de aanpak van de werken en de verkeershinder tijdens de werken volgt later.

Daarnaast zullen er in 2021 ook diverse onderhoudswerken uitgevoerd worden. Deze werken plannen we voornamelijk 's nachts en in het weekend in.

9. Tijsmanstunnel: plaatsing slagbomen en diverse onderhoudswerken

Ter hoogte van de tunnelingang worden er slagbomen en portieken geplaatst. Er zal voornamelijk 's nachts gewerkt worden indien er rijstroken ingenomen worden of op de pechstrook overdag. De plaatsing is voorzien in het najaar van 2021. Verder is er in 2021 ook onderhoud gepland aan de brandleiding en vluchtdeuren en zijn enkele betonherstellingen nodig. Deze werken plannen we voornamelijk 's nachts en in het weekend in. Meer info volgt later.

10. Betonherstellingen op de E34 tussen Kemzeke en Beveren

De werken zijn nog niet concreet ingepland. Meer informatie volgt later.

11. Herstelling wegdek op verkeerswisselaar R2/A12

Plaatsen van nieuwe asfaltverharding en markeringen op verschillende plaatsen op de verkeerswisselaar R2 / A12. De werken zijn nog niet concreet ingepland. Meer informatie volgt later.

Overzichtskaart haven_update december 2020