Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijliggende fietspaden en keerpunt met veilige fietsoversteek op Rijksweg tussen Dilsen en Rotem

Vrijliggende fietspaden en keerpunt met veilige fietsoversteek op Rijksweg tussen Dilsen en Rotem

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Weg

N78

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N78 Rijksweg in Dilsen-Stokkem tussen Dilsen en Rotem grondig vernieuwen met het oog op meer fietsveiligheid en een betere doorstroming. Aan weerskanten van de gewestweg komen vrijliggende eenrichtingsfietspaden. De aansluiting met de Ritserstraat wordt ingericht als keerpunt voor verkeer met een veilige fietsoversteek. Bovendien krijgt de Rijksweg in elke richting een extra rijstrook en een gesloten middenberm. De effectieve uitvoering gebeurt in de loop van 2021.

Wat en waarom?

Situering

De N78 Rijksweg in Dilsen-Stokkem wordt vernieuwd tussen Dilsen en Rotem. Concreet loopt de projectzone van iets voorbij de Hoogbaan x M. Stansstraat tot net voor het lichtengeregeld kruispunt met de N757 Kempenstraat in Rotem. 

N78 Dilsen-Stokkem wegvak Dilsen-Rotem

Vrijliggende eenrichtingsfietspaden

De Rijksweg maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk in Vlaanderen, maar de fietsinfrastructuur scoort ondermaats. De aanliggende fietspaden worden daarom volledig vernieuwd. In de plaats komen aan weerskanten van de rijweg vrijliggende eenrichtingsfietspaden van 2 meter breed. Tussen de rijweg en het fietspad wordt een groenstrook aangelegd.

Veilige fietsoversteek aan Ritserstraat 

Ter hoogte van de Ritserstraat voorziet AWV een beveiligde fietsoversteek. Daar kunnen fietsers in twee tijden veilig de rijweg oversteken. Zo ontstaat er een functionele fietsverbinding met de Hoogbaan die parallel met de Rijksweg loopt.

De combinatie van vrijliggende fietspaden en een fietsoversteekpunt moeten de fietsveiligheid gevoelig verhogen. Gelet op de verschillende scholen in de nabije omgeving investeert AWV tegelijk in veiliger schoolgaand fietsverkeer tussen Dilsen en Rotem. 

N78 Rijksweg ontwerpplan

Timing en impact?

Voorbereidende werken

Maandag 2 augustus starten de voorbereidende werken. Het gaat om het bouwrijp maken van de werkzone ter hoogte van de Ritserstraat en aansluitend de verplaatsingswerken van nutsleiding en -kabels van de nutsmaatschappijen. De hinder blijft tijdens die werken beperkt. Er wordt gewerkt in de berm, buiten het verkeer. Fietsers volgen wel al een omleiding in beide richtingen via de Hoogbaan

Gefaseerde vernieuwing Rijksweg

Zodra de nutswerken voldoende gevorderd zijn, start AWV met de vernieuwing van de Rijksweg. Dat gebeurt in twee fases vanaf eind augustus:

  • Fase 1: eind augustus - oktober : westkant (rijrichting Maasmechelen)
  • Fase 2: oktober - december : oostkant (rijrichting Maaseik)

Opgelet: deze planning is steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Uitzonderlijk ook nachtwerk

De vernieuwing van de Rijksweg gebeurt meestal overdag. Uitzonderlijk zal dat ook op twee nog te bepalen nachten het geval zijn, wanneer we plaatselijk de Rijksweg asfalteren. 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
0465 09 40 84
E-mail