Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad tussen Kinrooi en Neeroeteren

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad tussen Kinrooi en Neeroeteren

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N757

Kennisgeving openbaar onderzoek

AWV heeft een omgevingsvergunning nodig voor de aanleg van het fietspad. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 19 april 2024. Iedereen kan het plan inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Het plan inkijken kan: 

Een bezwaarschrift indienen kan online via het Omgevingsloket of schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Maaseik of Kinrooi.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aanleggen tussen Kinrooi en Neeroeteren op de N757. Het fietspad van 3 meter breed komt over zo’n 3,2 km aan de oostzijde te liggen tussen de kruispunten met Zielderveld (Kinrooi) en Oude Kuil – Tienderstraat (Neeroeteren). Om het project te realiseren zijn er grondverwervingen nodig, die zijn lopende. De uitvoering is vermoedelijk ten vroegste in 2024. 

Wat en waarom?

Context en situering

De N757, Neeroetersesteenweg in Kinrooi en Kinrooiersteenweg in Neeroeteren, is voornamelijk een lokale en interlokale verbindingsweg die beide gemeenten in het noorden van Limburg verbindt. Hoewel onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, is er momenteel geen fietspad voorzien. De projectzone bevindt zich 2 km op grondgebied van Neeroeteren en 1,2 km op grondgebied van Kinrooi. 

De gewestweg doorkruist een groen buitengebied. Om de versnippering van de waardevolle gebieden tegen te gaan, komen er enkele faunatunnels die de barrière-effecten van het nieuwe fietspad en de rijweg zullen milderen.

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad tussen Kinrooi en Neeroeteren

Timing en impact?

Vergunning en aanbesteding in 2024, start werken ten vroegste in 2024. 

De eerste spadesteek is nog niet voor morgen. AWV moet eerst nog enkele procedures doorlopen. De timing zal sterk afhangen van de procedure voor de grondverwervingen (zie kadertekst).

Grondverwervingen noodzakelijk

Voor de aanleg van het vrijliggende dubbelrichtingsfietspad moet AWV de openbare ruimte verbreden. Dat betekent dat er stukken privédomein moeten worden verworven door het Vlaams Gewest. Het gaat vooral om landbouwpercelen en bosgebied. 

Een onderhandelaar in opdracht van het Vlaams Gewest contacteert de grondeigenaars voor de eigenlijke gesprekken over de grondverwerving.