Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad tussen Kinrooi en Neeroeteren

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad tussen Kinrooi en Neeroeteren

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N757

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aanleggen tussen Kinrooi en Neeroeteren op de N757. Het fietspad van 3 meter breed komt over zo’n 3,2 km aan de oostzijde te liggen tussen de kruispunten met Zielderveld (Kinrooi) en Oude Kuil – Tienderstraat (Neeroeteren). Om het project te realiseren zijn er grondverwervingen nodig, die worden opgestart. De uitvoering is vermoedelijk ten vroegste voor 2024. 

Wat en waarom?

Context en situering

De N757, Neeroetersesteenweg in Kinrooi en Kinrooiersteenweg in Neeroeteren, is voornamelijk een lokale en interlokale verbindingsweg die beide gemeenten in het noorden van Limburg verbindt. Hoewel onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, is er momenteel geen fietspad voorzien. De projectzone bevindt zich 2 km op grondgebied van Neeroeteren en 1,2 km op grondgebied van Kinrooi. 

De gewestweg doorkruist een groen buitengebied. Om de versnippering van de waardevolle gebieden tegen te gaan, komen er enkele faunatunnels die de barrière-effecten van het nieuwe fietspad en de rijweg zullen milderen.

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad tussen Kinrooi en Neeroeteren

Dubbelrichtingsfietspad aan oostzijde 

Een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad kreeg de voorkeur op enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de rijweg. Omwille van de biologische waarde van de omgeving, is het immers niet aangewezen om aan 2 kanten van de rijweg bijkomende verharding te voorzien. Het fietspad komt aan de oostzijde omdat de meest waardevolle gebieden en boszones zich aan de overkant bevinden. Het aantal noodzakelijke grondverwervingen blijft zo ook beperkt tot percelen aan één kant

Fietspad van 3 meter breed

Voor het comfort van de fietsers wordt het dubbelrichtingsfietspad 3 meter breed. Daarnaast komt nog een veiligheidsstrook (schrikstrook) van telkens 1 meter breed aan elke kant van het fietspad. 

Ligging voornamelijk naast grachten

Het fietspad komt voor het grootste stuk achter de bestaande grachten te liggen. Daardoor kunnen deze, samen met de bomen, behouden blijven. De afwatering van het fietspad en de rijbaan kan zo via de grachten blijven plaatsvinden. Omwille van de waterhuishouding in de zone van het natuurgebied wordt het fietspad licht verhoogd aangelegd. Daar gaat AWV de grachten dempen om het fietspad er bovenop verhoogd aan te leggen. Een nieuwe, lager gelegen gracht zal de afwatering van de rijweg en het fietspad verwerken. 

Voorrang aan kruispunten

In Kinrooi zal het nieuwe fietspad via een nieuwe middengeleider net ten zuiden van de Brenjersstraat aansluiten op de bestaande fietspaden en kunnen fietsers in 2 tijden oversteken. Door een beveiligde bajonetoversteek hebben fietsers goed zicht op aankomend verkeer. 

Het dubbelrichtingsfietspad loopt vanaf dan aan de oostzijde van de gewestweg, en kruist hierbij enkele gemeentewegen. Ter hoogte van oa. de Basdonkstraat kan men de gewestweg oversteken.

In Neeroeteren start het dubbelrichtingsfietspad vanaf het kruispunt met de Tienderstraat-Oude Kuil. Het fietspad sluit er aan op de Tienderstraat waar fietsers richting Neeroeteren-centrum kunnen rijden. Ook hier voorziet AWV een middengeleider om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te milderen en fietsers de Kinrooiersteenweg veilig te laten oversteken richting Oude Kuil. 

Fietsbrug en -doorsteken

Waar woningen dicht bij de rijbaan staan, wordt het fietspad richting de rijweg ingebogen. Mogelijks worden enkele bomen gerooid en een stukje gracht gedempt. Om de Itterbeek, vlak aan de Smaelbroekstraat, over te steken, legt AWV een nieuwe fietsbrug aan.

Timing en impact?

Vergunning en aanbesteding in 2023, start werken vermoedelijk in 2024. 

De eerste spadesteek is nog niet voor morgen. AWV moet eerst nog enkele procedures doorlopen. De timing zal sterk afhangen van de procedure voor de grondverwervingen (zie kadertekst).

De ambitie is om in 2023 de procedure voor de omgevingsvergunning te doorlopen. Er wordt dan ook een openbaar onderzoek georganiseerd. Lukt het om in 2023 de uitvoering aan een aannemer te gunnen, dan kunnen de werken ten vroegste in 2024 en buiten het broedseizoen opstarten

Grondverwervingen noodzakelijk

Voor de aanleg van het vrijliggende dubbelrichtingsfietspad moet AWV de openbare ruimte verbreden. Dat betekent dat er stukken privédomein moeten worden verworven door het Vlaams Gewest. Het gaat vooral om landbouwpercelen en bosgebied. 

Een onderhandelaar in opdracht van het Vlaams Gewest contacteert de grondeigenaars voor de eigenlijke gesprekken over de grondverwerving.