Overslaan en naar de inhoud gaan

Vierkant groen en rechtsaf vrij voor fietsers op kruispunt Tiensesteenweg / Koning Albertlaan / Bierbeekstraat

Vierkant groen en rechtsaf vrij voor fietsers op kruispunt Tiensesteenweg / Koning Albertlaan / Bierbeekstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N3

Sinds 17 september draait er op het kruispunt van de Tiensesteenweg, de Koning Albertlaan en de Bierbeekstraat in Bierbeek een nieuwe verkeerslichtenregeling. Voor voetgangers geldt het systeem van “vierkant groen” en de fietsers die vanuit de Koning Albertlaan  en de Bierbeekstraat komen, mogen bij een rood licht rechtsaf de Tiensesteenweg indraaien.

Wat en waarom?

Voetgangers: vierkant groen en radars voor groepen 

Het voetgangersverkeer op het kruispunt wordt geregeld met “vierkant groen”. Dat betekent dat alle voetgangers tegelijk groen licht krijgen.  Dat is veel veiliger, want dan is er op het moment dat de voetgangers oversteken geen ander verkeer toegestaan op het kruispunt. Bijkomend heeft Wegen en Verkeer radars geplaatst die de hoeveelheid voetgangers registreren. Als er een grote groep voetgangers op het kruispunt aankomt, wordt de groentijd verlengd. Zo kunnen de groepjes kinderen die te voet naar de naschoolse opvang gaan dat in alle veiligheid doen. 

Rechtsaf vrij voor fietsers 

Voor de fietsers op de Tiensesteenweg die vanuit Leuven komen en in de richting van Tienen fietsen, plaatste Wegen en Verkeer een apart verkeerslicht en een drukknop. Zij vallen onder de regeling van het vierkant groen:  ze krijgen dus groen licht samen met de voetgangers. In de Koning Albertlaan en de Bierbeekstraat geldt de regeling van “rechtsaf vrij voor fietsers”. Dat betekent dat de fietsers die uit de Koning Albertlaan of de Bierbeekstraat komen en rechts de Tiensesteenweg willen indraaien, dat ook mogen doen bij rood licht. Dat betekent een verbetering voor de fietser, zonder dat haar of zijn veiligheid in het gedrang komt - dat heeft onderzoek aangetoond en daarom voert de Vlaamse overheid sinds kort deze regeling uit op bepaalde, weloverwogen plaatsen. 

“Busbeïnvloeding” en detectielussen voor de automobilist

Wegen en Verkeer plaatste ook nieuwe “detectielussen” in het wegdek van de Tiensesteenweg. Dat zijn kabels die aanrijdende bussen registreren. Via een apparaatje dat in de bussen ingebouwd zit, vertrekt er dan een signaal als een bus het kruispunt nadert en springt het verkeerslicht sneller op groen en/of blijft het langer groen. Ten slotte heeft Wegen en Verkeer ook bijkomende detectielussen voor het autoverkeer in de rijweg aangebracht. Als er tijdens de drukke momenten auto’s staan aan te schuiven, registreert de verkeerslichteninstallatie dit en wordt de “groentijd” voor de wachtende auto’s verlengd. 

Testperiode en informatiecampagne

Hoewel er dus ook aan de automobilist gedacht werd, kwamen er bij het gemeentebestuur en Wegen en Verkeer kort na de aanpassingen meldingen van fietsers en automobilisten die zich afvragen waarom ze op bepaalde momenten langer moeten wachten dan voordien. Dat heeft dus alles te maken met de veiligheidsmaatregelen op het kruispunt. Om alles te verduidelijken, werden er lokaal folders verspreid en schreef Wegen en Verkeer een artikel voor het gemeentelijk informatieblad. De folder, waarin we trouwens ook de aanpassingen toelichten die het kruispunt "Lovenjoel" recent onderging, is te vinden in de rechterbalk van deze pagina bij "Documenten". 

Timing en impact?

Aangepaste lichtenregeling vanaf 17 september

De instelling van de verkeerslichten aan het kruispunt werd in september veranderd. Na een proefperiode van twee maanden kunnen de groen- en roodtijden eventueel nadien nog worden aangepast.