Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing wegdek Sint-Truidersteenweg in dorpskern Sint-Lambrechts-Herk

Vernieuwing wegdek Sint-Truidersteenweg in dorpskern Sint-Lambrechts-Herk

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N722

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal het wegdek vernieuwen van de N722 Sint-Truidersteenweg in Sint-Lambrechts-Herk. De betonstraatstenen in de dorpskern worden er over een lengte van zo’n 800 meter vervangen door asfalt. Het kruispunt met de Sint-Lambrechts-Herkstraat en de Vorststraat krijgt tegelijk een nieuwe, semi-conflictvrije verkeerslichtenregeling en fietsopstelstroken in de zijstraten. AWV investeert zo in meer rijcomfort en verkeersveiligheid, maar ook in minder omgevingsgeluid. De werken zijn gepland voor volgend jaar in de paasvakantie.

Wat en waarom?

Situering

De N722 is een gewestweg die Hasselt met Sint-Truiden verbindt. Sinds de aanleg van de parallel gelegen N80 Expressweg, heeft de N722 vooral een ontsluitingsfunctie voor bewoners en lokale handel. Bovendien is de steenweg ook belangrijk voor de promotie van het fietsverkeer en het regionaal openbaar vervoer. 

Onze projectzone ligt op de N722 Sint-Truidersteenweg in de Hasseltse deelgemeente Sint-Lambrechts-Herk. Het omvat zowat de hele dorpskern tussen de Herk en de Kapelhofstraat.

N722 Sint-Lambrechts-Herk - Situering

Nieuw wegdek voor meer rijcomfort en minder omgevingsgeluid

De rijweg in de dorpskern van Sint-Lambrechts-Herk is vandaag aangelegd in betonstraatstenen. Op sommige plaatsen is het wegdek echter versleten en treden er verzakkingen op. 

AWV investeert daarom in een nieuwe rijweg waarbij het over een afstand van ongeveer 800 meter de bestaande betonstraatstenen zal vervangen door asfalt. Ook de eerste meters van de aangrenzende zijstraten worden in asfalt vernieuwd. Ter hoogte van die zijstraten krijgt het fietspad een rode coating zodat het fietspad er extra opvalt. De focus van de heraanleg ligt bij de rijweg zelf. De boordstenen en straatkolken, maar ook de langsparkeerstroken blijven behouden. 

De uitvoering van de rijweg in asfalt zal straks het rijcomfort van de weggebruiker aanzienlijk verbeteren. Maar de vlakheid van de rijweg speelt ook een belangrijke rol in de geluidsproductie afkomstig van het wegverkeer. Door de betonstraatstenen te vervangen, zal ook het omgevingsgeluid afnemen

Verkeersveilig kruispunt Sint-Lambrechts-Herkstraat x Vorststraat

Gelijktijdig met de wegdekvernieuwing zal AWV ook het kruispunt van de Sint-Lambrechts-Herkstraat en de Vorststraat verkeersveiliger maken. Er komen slimme verkeerslichten, waarbij de groentijd wordt afgestemd op het verkeer dat zich aandient. Daartoe worden de detectielussen in het wegdek verder uitgebreid.

Die verkeerslichten zullen ook zorgen voor een semi-conflictvrije afwikkeling van het verkeer op de Sint-Truidersteenweg dat links wil afslaan naar de Sint-Lambrechts-Herkstraat of de Vorststraat. Dat wil zeggen dat er geen kruisend verkeer is, of overstekende voetgangers of fietsers, wanneer linksafslaand verkeer vanaf de N722 die zijstraten indraait.

Als voetgangers drukken op de drukknop om de N722 over te steken, zullen ze in de nieuwe regeling 5 seconden voorstart krijgen op het autoverkeer, om de veiligheid van de overstekende voetgangers te verhogen.

Het kruispunt zelf wordt vanzelfsprekend in asfalt heraangelegd. En ook de voetpaden rondom het kruispunt worden vernieuwd. In de Sint-Lambrechts-Herkstraat en de Vorststraat voorziet AWV bovendien een fietsopstelstrook, waardoor fietsers zich voor het autoverkeer kunnen opstellen en eerder kunnen vertrekken. 

Timing en impact?

Gefaseerde uitvoering tijdens paasvakantie van 2021

De concrete uitvoering is gepland voor de paasvakantie van 2021. De volledige uitvoeringstermijn bedraagt twee weken, waarbij occasioneel nacht- en weekend werk mogelijk is. 

De aannemer zal in twee fases werken, om de hinder voor de omgeving te beperken.

  • Fase 1: net voor kruispunt Sint-Lambrechts-Herkstraat x Vorststraat tot aan Papenakkerstraat (exclusief)
  • Fase 2: van Papenakkerstraat (inclusief) tot einde bebouwde kom (net voorbij Molenveldstraat)

Het kruispunt Sint-Lambrechts-Herkstraat x Vorststraat, dat belangrijk is voor de plaatselijke ontsluiting, wordt tijdens de 1ste fase beperkt in tijd volledig afgesloten.

N722 Sint-Lambrechts-Herk fase 1
N722 Sint-Lambrechts-Herk fase 2

Minderhinder-maatregelen

Fietsers en voetgangers

De voet- en fietspaden in de werfzone worden niet opgebroken en zullen dus steeds toegankelijk zijn. Zo blijven de woningen en handelszaken ook te voet en met de fiets bereikbaar.

Ter hoogte van de zijstraten of aan het kruispunt met de Vorststraat, moeten fietsers mogelijk een korte omleiding volgen of kunnen ze met de fiets aan de hand de werfzone passeren. 

Lokaal verkeer

Door de werfzone in twee fases op te delen, zorgen we ervoor dat de dorpskern van Sint-Lambrechts-Herk vlot bereikbaar blijft. In functie van de fasering, rijdt verkeer via de omliggende zijstraten

Doorgaand verkeer

De Sint-Truidersteenweg zal voor doorgaand verkeer tussen Sint-Truiden en Hasselt 2 weken onderbroken zijn. De omleiding verloopt via de N80 Expressweg, via het station Alken of de industriezone De Kolmen.

Landbouwvoertuigen volgen in beide richtingen de omleiding over Wimmertingen. 

 

Bereikbaarheid percelen werfzone

In de werfzone geldt een parkeerverbod. 

Percelen in de werfzone zijn niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

 

N722 Sint-Lambrechts-Herk - omleiding

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail