Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing wegdek ring in Geel

Vernieuwing wegdek ring in Geel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

R14

Wat en waarom?

Asfalteringswerken op de ring in Geel

AWV vernieuwt dit voorjaar het asfalt op de ring rond Geel (R14). Bijna de volledige ring wordt aangepakt. Enkel in de zone tussen de rotonde met de Antwerpseweg/Pas (N19) en het kruispunt met de Kleinhoefstraat en de Drijhoek werken we niet. Dit stukje van de Geelse ring kreeg vorig jaar namelijk al een onderhoudsbeurt.

Het vernieuwde wegdek zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verbeteren.

Uitvoering werken in 4 fases

We gaan de bovenste laag asfalt van het wegdek over de volledige breedte vervangen en brengen nieuwe wegmarkeringen aan. Waar nodig vernieuwen we plaatselijk ook de onderlaag en de fundering mee. Om de hinder te beperken, voeren we deze werken uit in 4 fases.

R14 ring Geel fasering asfalteringswerken

In fase 1, die ongeveer twee weken duurt, starten we met de Westelijke ring tussen de rotonde aan de Molseweg - Meerhoutseweg en het kruispunt Diestseweg - Winkelom. Hier vernieuwen we de toplaag en plaatselijk de onderlagen. Waar nodig vervangen we ook de fundering en de greppels. Op de rotonde en het kruispunt zelf wordt niet gewerkt.

In fase 2 gaan we verder vanaf het kruispunt Diestseweg - Winkelom tot aan de rotonde met de N19. Omdat we in deze zone enkel de bovenste asfaltlaag moeten vernieuwen, kunnen deze werken in twee weekends gebeuren.

In fase 3 is de zone net voorbij het kruispunt met de Larumseweg tot vlak voor kruispunt Gooreind aan de beurt. In beide rijrichtingen vernieuwen we hier de top- en onderlaag gedurende een tweetal weken, één week per rijrichting.

Ten slotte werken we in fase 4 in de zone vanaf het kruispunt met de Kleinhoefstraat tot net voorbij het kruispunt met de Larumseweg. Hier vernieuwen we gedurende een week (van maandag tot en met zaterdag) zowel de toplaag over de volledige breedte, als de onderlaag van de rechterrijstrook in beide rijrichtingen. Indien mogelijk voeren we deze werken aan de start van de zomervakantie uit.

Timing en impact?

Minderhinder-maatregelen

Gefaseerd werken van midden juni tot midden juli

De aannemer start op maandag 14 juni 2021 met de uitvoering van de werken. Om de hinder te beperken, gebeurt de uitvoering in 4 fases. Tijdens fase 2 wordt in twee weekenden gewerkt van vrijdagavond tot en met zaterdagavond, ook ‘s nachts. Dit kan geluidshinder met zich meebrengen voor de buurt.

Asfalteringswerken zijn erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op deze pagina.

Verkeer op de ring blijft mogelijk op één rijstrook

Bij een groot onderhoud van het wegdek streven we steeds naar zo min mogelijk hinder voor de weggebruikers. We beperken de hinder door telkens maar aan één zijde van de ring te werken. Het verkeer rijdt dan aan de andere kant van de middenberm over één rijstrook in elke richting.

Daarnaast hebben de werken een impact op enkele zijstraten, die tijdelijk worden afgesloten van de ring. Zo is in fase 2 het kruispunt van de Stelenseweg met de Koning-Albertstraat tijdelijk afgesloten tijdens de weekendwerken. Zowel het gemotoriseerd verkeer als het fietsverkeer volgt een omleiding. In fase 4 zal gedurende een week de Larumseweg afgesloten zijn van de ring. Ook hier voorzien we een omleiding voor fiets- en autoverkeer.

Alle info over de omleidingen per fase vind je terug onder ‘Actuele hinder’.

Lokale omleidingen voor fietsers en gemotoriseerd verkeer worden steeds aangegeven.

Bedrijven en organisaties op en rond de ring blijven bereikbaar

Gedurende de werken blijven de bedrijven op en vlakbij de ring bereikbaar. Dit verloopt al dan niet via een korte omleiding.

Openbaar vervoer

De impact op De Lijn is minimaal. Kijk voor de meest actuele info op de affiches aan de bushaltes of op www.delijn.be/omleidingen.

Goed om te weten
Alle verkeersmaatregelen zijn vooraf besproken met en goedgekeurd door de hulpdiensten. Zij zijn op de hoogte van alle afsluitingen en omleidingen en passen waar nodig hun aanrijroutes aan.