Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing wegdek E19 van Wilrijk tot Mechelen-Zuid richting Brussel

Vernieuwing wegdek E19 van Wilrijk tot Mechelen-Zuid richting Brussel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Weg

E19

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant dit jaar een structureel onderhoud van het wegdek van de E19 van Antwerpen richting Brussel. De werken waren voorzien om in de zomer plaats te vinden, maar werden omwille van de verkeersluwe periode ten gevolge van de coronacrisis reeds gedeeltelijk uitgevoerd in het voorjaar. In de maand juli worden de twee resterende fases aangepakt: tussen Kontich en Rumst en ter hoogte van Mechelen-Noord.

Wat en waarom?

Nieuwe asfaltlaag voor 18,5km snelweg

De E19 tussen Antwerpen en Brussel is toe aan een grondige onderhoudsbeurt. De werken worden uitgevoerd op de E19 in de richting van Brussel. De snelweg tussen Wilrijk en de provinciegrens met Vlaams-Brabant is opgedeeld in 4 werfzones:

  1. van Wilrijk tot aan de brug van de Groeningenlei in Kontich (ca. 3,7km)
  2. van de brug van de Groeningenlei in Kontich tot net voor complex Rumst (ca. 5,7km)
  3. van de doorsteek ten zuiden van de Nete tot net voor complex Mechelen-Zuid (ca. 7,3km)
  4. Mechelen-Zuid, vanaf de afrit tot aan de provinciegrens (ca. 1,8km)

In de eerste zone vernieuwen we enkel de rechterrijstrook. De oude asfaltlagen, zowel de onderlaag als de toplaag, worden weggefreesd en vervangen. In de overige drie zones krijgt de snelweg over de volledige breedte (uitgezonderd de pechstrook) een nieuwe asfaltlaag. Hier vernieuwen we enkel de toplaag.

E19_structureel onderhoud fasering

Timing en impact?

Werken in vier zones

De vernieuwing van de E19 richting Brussel is opgedeeld in vier verschillende zones. De uitvoering van de werken was oorspronkelijk volledig tijdens de zomer gepland, maar door de rustigere periode op de weg in het voorjaar (t.g.v. coronacrisis) konden twee zones al vervroegd worden uitgevoerd.

  • De zone tussen Wilrijk en Kontich (zone 1) werd aangepakt in de week van 14 april (afgerond).
  • De E19 ter hoogte Mechelen-Zuid (zone 4) werd tijdens twee nachten in mei onder handen genomen (afgerond).

De resterende twee zones worden in juli aangepakt:

  • Zone 3: ter hoogte van Mechelen-Noord: van 4 tot en met 9 juli 2020
  • Zone 2: tussen Kontich en Rumst: van 11 tot en met 15 juli 2020

Deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.

Algemene verkeerssituatie tijdens de werken

Tijdens de onderhoudswerken is verkeer steeds in beide richtingen mogelijk. We vernieuwen de snelweg richting Brussel over de volledige breedte. Ter hoogte van de werken rijdt het verkeer over twee versmalde rijstroken in elke richting, op de andere zijde van de snelweg. Autoverkeer richting Brussel wordt via een doorsteek in de middenberm naar de andere kant geloodst. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.

De op- en afritten die in de werfzone vallen, zijn tijdelijk afgesloten door de werken.