Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing wegdek A8 tussen Edingsesteenweg en Rodenemweg en meerdere aansluitingen met de A8

Vernieuwing wegdek A8 tussen Edingsesteenweg en Rodenemweg en meerdere aansluitingen met de A8

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

A8

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft vorige zomer 2020 het wegdek van de A8 tussen de op- en afrittencomplexen van Halle (nr. 22) en Tubeke (nr. 23) volledig vernieuwd met fundering en asfalt. Een lengte van 3,5 km.  Dit voorjaar (juni 2021) worden in de gemeenten Halle, Beersel en deelgemeente Huizingen ook nieuwe asfaltlagen voorzien verspreid over de Brusselse Ring in Beersel, Huizingen en snelweg A8 in Halle.

In september 2021 wordt aansluitend met de plaatsing van de voetgangersbrug aan de Rodenemweg nog het wegdek vernieuwd op de A8 tussen de Edingsesteenweg (N7) en de Rodenemweg. Tegelijk worden dan ook nog de op- en afrittencomplexen van de A8 Halle en in Tubeke voorzien van een nieuwe bovenste laag asfalt. Die werken worden we op deze pagina weergegeven.

Wat en waarom?

Nieuwe laag asfalt en lokale aanpassingen

Op- en afrittencomplex Halle en Tubeke

De bovenste lagen asfalt van de op- en afritten Halle (nr. 22) en Tubeke (nr. 23) worden afgefreesd en vervangen door vers asfalt.

A8 tussen Edingensesteenweg en Rodenemweg 

De snelweg A8 tussen de Edingensesteenweg (N7) en de Rodenemweg krijgt eveneens een nieuwe laag asfalt en nieuwe wegmarkeringen, net zoals de op- en afritten van Halle en Tubeke en de verbindingslussen van de A8 en de R0.

Tijdens de structurele onderhoudswerken op de A8 wordt er gewerkt aan twee op- en afrittencomplexen en wordt er geasfalteerd.

Timing en impact?

Werken in september 2021

De asfalteringswerken tussen de Edingensesteenweg en de Rodenemweg worden in de huidige planning uitgevoerd in de week van 13 tot en met 18 september 2021. Ook de asfalteringswerken van het op- en afrittencomplex van Halle en Tubeke worden binnen dezelfde week van september uitgevoerd.

Tijdens de asfalteringswerken aan het op- en afrittencomplex van Halle (nr. 22) en Tubize (nr. 23), die enkel ‘s nachts plaatsvinden, worden de op- en afritten in de werfzone afgesloten en zal het verkeer worden omgeleid via het vorige of het volgende op- en afrittencomplex.

Wanneer de planning voor september concreter is en de omleidingen met de gemeente en politiediensten werd besproken, wordt deze webpagina verder geactualiseerd.