Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Noorderlaan, renovatie Fordbruggen en herinrichting kruispunt Zomerweg

Vernieuwing Noorderlaan, renovatie Fordbruggen en herinrichting kruispunt Zomerweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N180

In augustus gaat het Agentschap Wegen en Verkeer verder met de werken op de Noorderlaan (N180) in Antwerpen. Het wegdek van de Noorderlaan vanaf het kruispunt met de Zomerweg tot net voor het kruispunt met de Oosterweelsteenweg wordt vernieuwd om het comfort voor de weggebruikers te vergroten. Daarbij vernieuwen we ook het volledige kruispunt met de Zomerweg én renoveren we de bruggen over de spoorweg. Dit is een verderzetting van de werken die de voorbije jaren plaatsvonden. 

Wat en waarom?

Vernieuwing van het wegdek

Het wegdek van de Noorderlaan (N180) is op sommige plaatsen erg versleten. Vanaf het kruispunt met de Zomerweg tot net voor het kruispunt met de Oosterweelsteenweg (kilometerpunt 6.3 tot 5.4) wordt het wegdek grondig vernieuwd. De onderfundering en fundering worden opgebroken en opnieuw aangelegd. Daarna voorzien we nieuwe asfaltlagen en brengen we nieuwe wegmarkeringen aan. Ook de aanliggende fietspaden aan beide zijden van de weg worden mee aangepakt. 

Tijdens deze vernieuwing renoveren we bovendien de twee bruggen over de spoorweg, de zogenaamde Fordbruggen. We voeren enkele betonherstellingen uit en de bruggen krijgen een nieuwe waterdichting, brugvoegen, brugleuningen en dekstenen. 

Herinrichting kruispunt Zomerweg

Het kruispunt van de Noorderlaan met de Zomerweg en Goteborgweg is vandaag een onoverzichtelijk en gevaarlijk kruispunt. Het kruispunt krijgt straks een nieuwe inrichting om de situatie voor alle weggebruikers te verbeteren. Ter hoogte van de bestaande verkeerslichten blijft enkel de aansluiting van de Noorderlaan naar de Goteborgweg behouden. De aansluiting naar de Zomerweg verschuift een honderdtal meter naar het noorden, ter hoogte van de bestaande bypass. Alle afslagbewegingen van en naar de Noorderlaan blijven mogelijk, maar de Zomerweg en Goteborgweg worden wel uit elkaar getrokken. 

De kruispunten zullen bovendien opgenomen worden in de VLCC, de nieuwe verkeerscomputer die de verkeerslichten in en om Antwerpen aanstuurt en coördineert. 

N180 Noorderlaan kruispunt Zomerwerg ontwerpplan

Timing en impact?

Werken in fasen voor minder hinder

Net zoals bij de vorige werken, vernieuwen we de Noorderlaan in twee helften. Eerst pakken we de rijstroken richting Antwerpen aan, vervolgens de rijstroken richting de R2. Zo blijft er steeds één rijstrook over voor het verkeer. De werken op het kruispunt met de Zomerweg pakken we in een derde fase aan.

Het verkeer van Antwerpen richting de R2 kan tijdens de volledige duur van deze werken via de N180 blijven rijden. Wie naar het zuiden (richting Antwerpen) moet, wordt omgeleid via de A12.

Voor bestemmingsverkeer voorzien we een lokale omleiding via Treurenborg – Zomerweg – Goteborgweg – Rostockweg – H. Fordlaan en Oosterweelsteenweg. Deze laatste route is geschikt voor de havenvoertuigen die niet via de A12 mogen rijden. Ook De Lijn kan via deze korte omleiding de gebruikelijk dienstregeling aanhouden.

N180 Noorderlaan deel 4

Meer informatie
Meer details over de timing en verkeersmaatregelen volgen later.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur
Telefoon
0468 03 53 84
E-mail