Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing geluidsschermen E313 ter hoogte van Tuinwijk Borgerhout

Vernieuwing geluidsschermen E313 ter hoogte van Tuinwijk Borgerhout

Algemeen Overzicht

Datum

Provincie

Plaats

Weg

E313
R1

Op 12 juni 2020 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid in samenwerking met de stad Antwerpen met het plaatsen van nieuwe geluidsschermen langs de zuidkant van de E313, ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout. De bestaande, verouderde schermen werden weggehaald en vervangen door schermen die bijna dubbel zo hoog reiken. Na klachten en vaststellingen rond een gebrekkige uitvoering van de schermen zijn we volop bezig met het wegwerken van deze gebreken. 

Wat en waarom?

Nieuwe geluidsschermen hoognodig

De huidige schermen langs de E313 ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout dateren van de jaren ’80 en zijn afgestemd op het verkeer van toen. Sindsdien is het verkeer sterk toegenomen, waardoor de huidige schermen met een hoogte van 3,5m niet langer volstaan.

De nieuw ontworpen geluidsschermen dringen het geluid sterker terug en verhogen zo de leefbaarheid in de Tuinwijk. Ook al hangt dat effect samen met onder andere de weersomstandigheden, de afstand van de geluidsschermen tot de woning en de hoogte van de woning, het moet voor vele omwonenden een voelbare verbetering zijn.

Timing en impact?

Vanaf 12 juni hinder op snelweg

De werken starten vanaf 12 juni 2020 en zullen ongeveer een maand duren. Tijdens de werken wordt er hinder verwacht op de E313 richting Hasselt ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Oost en op de aansluiting van de Ring (R1) naar de E313. Het verkeer moet ter hoogte van de werfzone over 2 of 3 rijstroken passeren. Bij Actuele hinder vindt u meer informatie over de verkeersmaatregelen.