Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing fietspaden en bushaltes Leuvensesteenweg

Vernieuwing fietspaden en bushaltes Leuvensesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N26

Wat en waarom?

Fietspaden in asfalt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt de fietspaden langs de Leuvensesteenweg in Mechelen. Het gaat om de zone vanaf de R12 tot net voorbij Planckendael, een afstand van bijna 3,5 kilometer. Aan beide zijden van de weg verwijderen we de bestaande klinkerverharding en vervangen deze door comfortabele fietspaden in asfalt. Het fietspad wordt ook verbreed naar 1m80 en waar mogelijk zelfs 2 meter breed.

AWV kiest bewust voor asfalt als beste ondergrond voor fietspaden. Een fietspad in asfalt zorgt voor meer fietscomfort. In 2021-2022 zal AWV verspreid over heel de provincie Antwerpen 13 gelijkaardige projecten uitvoeren, om de staat van de fietspaden langs de gewestwegen te verbeteren.

Bushaltes

Samen met het vernieuwen van de fietspaden, pakt AWV ook de bushaltes onder handen. Die worden verbeterd en toegankelijker aangelegd volgens de meest recente normen van De Lijn voor comfort en bereikbaarheid.

  • De bestaande haltes Dellingstraat en Smisstraat zijn vervangen door een nieuwe halte Hanswijkdries.
  • De overige haltes in de werfzone worden heraangelegd.
N26 Mechelen_overzicht bushaltes

Timing en impact?

Uitvoering in fases en per rijrichting

De Leuvensesteenweg is voor deze werken opgedeeld in 3 zones. De planning van de werken is afgestemd op de werken van Mechelen in Beweging en Infrabel. De eerste twee zones zijn in de zomer van 2021 aangepakt:

  • 📍 Zone 1: Leuvensesteenweg tussen R12 en Motstraat
     
  • 📍 Zone 2: Leuvensesteenweg vanaf Stationsberg tot net voorbij Planckendael

De laatste zone staat op de planning voor het voorjaar van 2022.

  • 📍 Zone 3: Leuvensesteenweg tussen Motstraat en Stationsberg
    🚧 maart – april 2022
N26 Mechelen_faseringsplan
OMGEVING IN BEWEGING

Infrabel werkt van midden augustus tot februari 2022 aan de spoorwegbrug in de Smisstraat. De Smisstraat is hierdoor onderbroken en er geldt een omleiding via Stationsberg. De werken van AWV op de Leuvensesteenweg tussen Motstraat en Stationsberg (zone 3) worden daarom uitgesteld tot het voorjaar van 2022 en zullen pas starten na afronding van de werken van Infrabel.

Enkelerichtingsverkeer staduitwaarts op Leuvensesteenweg

In elke zone werken we steeds eerst aan de ene zijde en vervolgens aan de andere zijde van de weg. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren, nemen we één rijstrook in. Dat betekent dat er één rijstrook overblijft voor het verkeer en dat er enkelrichtingsverkeer zal gelden ter hoogte van de werfzone van Mechelen naar Leuven. Het verkeer in de andere richting, richting Mechelen, volgt een omleiding vanaf de Trianonlaan (N267) langs domein Hofstade naar de E19.

Fietsers rijden in beide richtingen op het fietspad aan de overkant van de weg, waar niet gewerkt wordt.

Toegankelijkheid van woningen en bedrijven in de werfzone

Tijdens de werken zijn de inritten en garages van woningen in de werfzone niet bereikbaar met de wagen. Te voet kan u natuurlijk steeds uw woning bereiken. De ontoegankelijkheid geldt enkel wanneer we aan uw zijde van de weg werken.

Bedrijven en handelszaken die dagelijks veel klanten en leveranciers ontvangen, houden we maximaal bereikbaar. Zij krijgen zoveel als mogelijk een tijdelijke oprit in steenslag. Toch moeten ook zij rekening houden dat er korte onderbrekingen van telkens maximaal één werkdag zullen zijn. Dit op het moment dat we het oude fietspad voor de oprit uitbreken en op de dag dat we het nieuwe fietspad asfalteren.

Huisvuilophaling tijdens de werken

De huisvuilophaling blijft doorlopen tijdens de werken volgens de planning in de ophaalkalender. Wel zal de ophaling in een aantal straten vroeger op de dag gebeuren dan gebruikelijk. Daarom zet u uw afval best de avond voordien al buiten.