Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing fietspaden en bushaltes Leuvensesteenweg

Vernieuwing fietspaden en bushaltes Leuvensesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N26

Wat en waarom?

Fietspaden in asfalt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt de fietspaden langs de Leuvensesteenweg in Mechelen. Het gaat om de zone vanaf de R12 tot net voorbij Planckendael, een afstand van bijna 3,5 kilometer. Aan beide zijden van de weg verwijderen we de bestaande klinkerverharding en vervangen deze door comfortabele fietspaden in asfalt. Het fietspad wordt ook verbreed naar 1m80 en waar mogelijk zelfs 2 meter breed.

AWV kiest bewust voor asfalt als beste ondergrond voor fietspaden. Een fietspad in asfalt zorgt voor meer fietscomfort. In 2021-2022 zal AWV verspreid over heel de provincie Antwerpen 13 gelijkaardige projecten uitvoeren, om de staat van de fietspaden langs de gewestwegen te verbeteren.

Bushaltes

Samen met het vernieuwen van de fietspaden, pakt AWV ook de bushaltes onder handen. Die worden verbeterd en toegankelijker aangelegd volgens de meest recente normen van De Lijn voor comfort en bereikbaarheid.

 • De bestaande haltes Dellingstraat en Smisstraat zijn vervangen door een nieuwe halte Hanswijkdries.
 • De haltes Baarbeekstraat verdwijnen, zodat er een betere spreiding is van de haltes.
 • De overige haltes in de werfzone worden heraangelegd.

Timing en impact?

Uitvoering in fases en per rijrichting

De Leuvensesteenweg is voor deze werken opgedeeld in 3 zones. De planning van de werken is afgestemd op de werken van Mechelen in Beweging en Infrabel. De eerste twee zones zijn in de zomer van 2021 aangepakt:

 • 📍 Zone 1: Leuvensesteenweg tussen R12 en Motstraat
   
 • 📍 Zone 2: Leuvensesteenweg vanaf Stationsberg tot net voorbij Planckendael

De laatste zone staat op de planning voor de zomer van 2022.

 • 📍 Zone 3: Leuvensesteenweg tussen Motstraat en Stationsberg
  🚧 augustus - oktober 2022
Faseringsplan Leuvensesteenweg Mechelen

Eenrichtingsverkeer staduitwaarts op Leuvensesteenweg

We pakken eerst de fietspaden richting Mechelen onder handen, vervolgens de fietspaden richting Leuven. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren, nemen we één rijstrook in. Dat betekent dat er één rijstrook overblijft voor het verkeer en dat er eenrichtingsverkeer zal gelden ter hoogte van de werfzone van Mechelen naar Leuven. Het verkeer in de andere richting, richting Mechelen, volgt een omleiding vanaf de Trianonlaan (N267), langs domein Hofstade, naar de E19 en de nieuwe tangent.

Fietsers rijden in beide richtingen op het fietspad aan de overkant van de weg.

Bereikbaarheid zijstraten

 • Om de woningen en industriezone steeds bereikbaar te houden, zullen de Motstraat en Dellingstraat nooit gelijktijdig afgesloten worden tijdens de werken. Het eenrichtingsverkeer in deze straten wordt tijdelijk opgeheven, zodat iedereen bereikbaar blijft.
 • De Brabantstraat blijft maximaal toegankelijk. Enkel op het einde van de eerste fase, als we met de werken de straat kruisen, zal de toegang kort onderbroken zijn.
 • De zijstraten aan de kant van rijrichting Leuven blijven maximaal toegankelijk: Alfred Nobelstraat, Toekomststraat, Sint- Albertusstraat, Leemputstraat, Luysenberchstraat, Lotelingstraat. Op het einde van de tweede fase (naar verwachting tweede helft oktober) wordt het fietspad aan deze zijstraten aangepakt. Er blijft altijd minstens één zijstraat open om de achterliggende woningen bereikbaar te houden.  
   
N26 Mechelen_Omleidingsplan_2022

Ook de bussen van De Lijn moeten hun route richting Mechelen aanpassen. Lijn 3 zal door Muizen-dorp rijden. Alle andere lijnen richting Mechelen volgen de omleiding. De bussen richting Leuven kunnen gewoon via de Leuvensesteenweg blijven rijden. Check www.delijn.be voor meer informatie over de dienstregeling.

Tijdens de triatlon op 10 en 11 september zal de Leuvensesteenweg in beide rijrichtingen open zijn. Na het weekend geldt opnieuw eenrichtingsverkeer.

Toegankelijkheid van woningen en bedrijven in de werfzone

De inritten en garages van woningen in de werfzone zijn niet bereikbaar met de wagen. Te voet kan u natuurlijk steeds uw woning bereiken. Plaats uw auto tijdig buiten de werfzone, zodat u niet ingesloten raakt. De ontoegankelijkheid geldt enkel wanneer we aan uw zijde van de weg werken.

Bedrijven en handelszaken die dagelijks veel klanten en leveranciers ontvangen, houden we maximaal bereikbaar. Zij krijgen zoveel als mogelijk een tijdelijke oprit in steenslag. Toch moeten ook zij rekening houden met korte onderbrekingen van telkens enkele werkdagen. Dit op het moment dat we het oude fietspad voor de oprit uitbreken, de fundering leggen en op de dag dat we het nieuwe fietspad asfalteren.

Huisvuilophaling tijdens de werken

De huisvuilophaling blijft doorlopen volgens de planning in de ophaalkalender. Wel zal de ophaling in een aantal straten vroeger op de dag gebeuren dan gebruikelijk. Daarom zet u uw afval best de avond voordien al buiten.