Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing brug Vaartstraat

Vernieuwing brug Vaartstraat

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E313
E34

AWV plant een vernieuwing van de brug aan de Vaartstraat over de E313/E34 in Ranst. Die raakte enkele jaren geleden zwaar beschadigd toen een vrachtwagen tegen de onderzijde reed. Omwille van de veiligheid kan het verkeer op de brug sindsdien slechts beurtelings passeren via verkeerslichten. Om de doorstroming te verhogen en de verkeersveiligheid te garanderen, plannen we de bouw van een volledig nieuwe brug. Die biedt ruimte voor gemotoriseerd dubbelrichtingsverkeer en een enkelrichtingsfietspad aan beide zijden, afgescheiden van de rijbaan. Daarnaast bouwen we ook een ecoduct langs het fietspad, afgescheiden met een scherm. Zo kunnen dieren in alle rust en veiligheid oversteken.

Brug Vaartstraat Ranst - dwarsdoorsnede

Dwarsdoorsnede van de vernieuwde brug.

Brug Vaartstraat Ranst - ontwerp

Ontwerpplan van de vernieuwde brug.

Waarom een ecopassage?

De E313 en het Albertkanaal vormen ingrijpende barrières voor de natuur in het landschap. Zo snijdt de E313 dwars door het bos van Ranst. De ecopassage of ecoduct verbindt beide bosdelen met elkaar en zorgt ervoor dat dieren veilig de snelweg kunnen oversteken. 

Tal van soortengroepen kunnen gebruik maken van de ecopassage, van insecten tot amfibieën en zoogdieren. Bij deze passage mikken we voornamelijk op marterachtigen (steenmarters, boommarters, wezels, otters, ...), vossen, dassen, egels, konijnen, hazen en reeën. 

Meer weten over ecoducten? Neem dan een kijkje op deze webpagina.

Projectverloop

Start werken ten vroegste voorjaar 2024

De start van de bouwwerken was oorspronkelijk voorzien in 2018, maar die timing moesten we bijstellen. Uit berekeningen en overleg met constructeurs bleek dat het ontwerp, zoals het voorlag, technisch zeer moeilijk realiseerbaar zou zijn. Door de vele slanke en gekromde elementen van de brug was de hoeveelheid wapeningsstaal in verhouding tot de hoeveelheid beton in de brugconstructie te hoog in het ontwerp, waardoor de stevigheid in het gedrang zou komen.

Momenteel ligt een aangepast ontwerp vast en voert de aannemer daarop nog een technische studie en stabiliteitsstudie uit. De omgevingsvergunning voor het ontwerp is verkregen in de zomer van 2023. Voor de inrichting van de werfzone en het uitvoeren van de werken, moet de aannemer nog een bijkomende omgevingsvergunning aanvragen. Het betreft namelijk een project dat in natuurgebied ligt. Daarom zijn er extra gevoeligheden waarmee in dit dossier rekening moet worden gehouden. 

Voorlopige timing

  • Zomer 2023: omgevingsvergunning ontwerp verkregen
  • Eind 2023: afronding studiewerk door aannemer en aanvraag omgevingsvergunning werken
  • Voorjaar 2024: vroegste startdatum voorbereidende werken en daaropvolgend afbraak oude brug en start bouw nieuwe brug
  • Eind 2024: vroegste einddatum werken