Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwen fietspaden en rijweg van de Naamsesteenweg in Heverleebos Leuven en aanpassing met kruispunt Brainestraat-Duivenstraat in Oud-Heverlee

Vernieuwen fietspaden en rijweg van de Naamsesteenweg in Heverleebos Leuven en aanpassing met kruispunt Brainestraat-Duivenstraat in Oud-Heverlee

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

N251

Wat en waarom?

Meer comfort voor fietsers en automobilisten 

Eind september neemt Wegen en Verkeer de fietspaden en de rijweg op de Naamsesteenweg in Heverleebos van aan de brug aan de E40 (grondgebied Leuven) tot aan de grens met Oud-Heverlee onder handen.

 • Nieuwe fietspaden: De ligging en de breedte van de fietspaden verandert niet, maar de verharding wordt volledig vernieuwd voor meer fietscomfort en er komt een haag om fietsers fysiek af te scheiden van het autoverkeer. In totaal wordt ongeveer tweeënhalve kilometer fietspaden (1,25 km aan beide kanten) vernieuwd.
 • Onderhoud rijweg: Wegen en Verkeer geeft ook de rijweg voor automobilisten op hetzelfde stuk weg een grondige onderhoudsbeurt: de bovenste asfaltlaag wordt vernieuwd en er worden boordstenen geplaatst. Van de werken op de Naamsesteenweg wordt ook gebruik gemaakt om een stuk van de Parnassusdreef mee op te knappen. 
 • Nieuwe bushaltes: Tot slot worden ook de huidige bushaltes ter hoogte van de Parnassusdreef aangepast. Bussen zullen er na afloop van de werken niet langer langs de rijweg stoppen, maar wel gewoon op de rijweg halteren. Het openbaar vervoer zal er op die manier ook vlotter verlopen. 
 • Vleermuisvriendelijke verlichting: Nadat alle wegenwerken afgerond zijn, plaatst de aannemer ook vleermuisvriendelijke verlichting langs de Naamsesteenweg (N251).

 

Omvorming bushaltes, veilige voetgangers- en fietsoversteken aan kruispunt Brainestraat en Duivenstraat met Naamsesteenweg in Oud-Heverlee.

In het verlengde van de vernieuwingswerken aan de rijweg, de fietspaden en de bushaltes op de Naamsesteenweg (N251) in Heverleebos in Leuven die sinds eind september lopen, kan Wegen en Verkeer dankzij extra budget voor relance op dezelfde Naamsesteenweg in Blanden (Oud-Heverlee) verbeteringen uitvoeren in het voordeel van fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.

Beide haltehavens ‘Blanden Vaalbeek’ worden omgevormd naar een bushalte met een verhoogd perron waarbij de bus op de rijweg stopt en het fietspad wordt hierbij achter de bushalte aangelegd. Ter hoogte van het kruispunt wat verderop worden er veilige fiets- en voetgangersoversteken gemaakt en worden de fietspaden mee vernieuwd van aan ‘Total’ tot aan de grens met Leuven waar het project van de vernieuwing op grondgebied van Leuven volop bezig is. Scholieren en werknemers die de bus of de fiets nemen tussen Leuven en Blanden zullen na de werken een stuk veiliger hun weg kunnen verder zetten.

Ontwerp bushaltes, vernieuwing fietspaden en nieuwe fiets- en voetgangersoversteek aan kruispunt Brainestraat x Duivenstraat met Naamsesteenweg dankzij extra relancebudget van de Vlaamse regering (zie laatste infokader onderaan)

In kaart: alle verbeteringen in het Meerdaalwoud 

De afgelopen jaren gebeurden er verschillende ingrepen voor betere fietsinfrastructuur in de omgeving van het Meerdaalwoud. Op de overzichtskaart hieronder ziet u wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is.

Klik op de groene knop om de aanklikbare kaart te bekijken. De oranje zone wordt aangelegd vanaf najaar 2021.

Vlaams herstelplan: werken aan toegankelijke bushaltes en meer verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers

COVID-19 heeft de wereld en Vlaanderen hard getroffen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering een herstelplan. Een investering van 4,3 miljard in 180 projecten in uiteenlopende domeinen. Van cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu.  Ook de aanpassingen aan de bushaltes, fietspaden en de aanleg van nieuwe fiets- en voetgangersoversteken aan het kruispunt Brainestraat x Duivenstraat met de N251 in Blanden worden deels met deze herstelmiddelen uitgevoerd.

Timing en impact?

Omleidingen tot 23 december

De werken aan de fietspaden en de rijweg op de Naamsesteenweg op het grondgebied van Leuven zijn gestart op 27 september. Door de extra werken op het kruispunt met de Brainestraat/Duivenstraat, moet het verkeer iets langer dan gepland de omleidingen volgen. 

Verkeershinder

 • Autoverkeer: De Naamsesteenweg wordt ter hoogte van de werfzone drie maanden volledig afgesloten tot aan de Kerstvakantie. Autoverkeer tussen Leuven en Oud-Heverlee blijft ook in die extra periode gebruik maken van de Expresweg (N25) en de op- en afrittencomplexen van de E40 en de E314.
   
 • Fietsers: Fietsers volgen een korte, lokale omleiding via de Bierbeekpleindreef, Kersperstraat,  Vinkenboslaan, Duivenstraat.
   
 • Openbaar vervoer: De bushaltes (een in beide rijrichtingen) ter hoogte van de Parnassusdreef in Leuven en de bushaltes Vaalbeek in Blanden worden tijdens de werken niet bediend. Alternatieve routes zijn terug te vinden via de routeplanner van TEC.

IN KAART: OMLEIDING FIETSERS

Klik op de knop rechtsboven om de kaart te vergroten.