Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwen fietspaden en rijweg van de Naamsesteenweg in Heverleebos Leuven en aanpassing met kruispunt Brainestraat-Duivenstraat in Oud-Heverlee

Vernieuwen fietspaden en rijweg van de Naamsesteenweg in Heverleebos Leuven en aanpassing met kruispunt Brainestraat-Duivenstraat in Oud-Heverlee

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Weg

N251

Wat en waarom?

Meer comfort voor fietsers en automobilisten 

Wegen en Verkeer werkte in 2021 drie maanden aan de verbetering van de fietspaden en de rijweg op de Naamsesteenweg in Heverleebos van aan de brug aan de E40 (grondgebied Leuven) tot aan de grens met Oud-Heverlee. Ook verderop werd het kruispunt met de Brainestraat en Duivenstraat veiliger gemaakt en werden bushaltes en fietspaden aangepakt. Tijdens de maand januari 2022 wordt in beide richtingen langsheen het fietspad aangepaste verlichting in Heverleebos geplaatst, zodat de fauna 's avonds en 's nachts minder verstoord wordt.

  • Nieuwe fietspaden: De ligging en de breedte van de fietspaden zijn niet veranderd, maar de verharding werd volledig vernieuwd voor meer fietscomfort en fietsers zijn fysiek afgescheiden van het autoverkeer. In totaal werd ongeveer tweeënhalve kilometer fietspaden (1,25 km aan beide kanten) vernieuwd.
  • Onderhoud rijweg: Wegen en Verkeer gaf ook de rijweg voor automobilisten op hetzelfde stuk weg een grondige onderhoudsbeurt: de bovenste asfaltlaag is vernieuwd en nieuwe boordstenen zijn geplaatst. Ook een deel van de Parnassusdreef werd mee opgeknapt. 
  • Nieuwe bushaltes: Tot slot werden ook de huidige bushaltes ter hoogte van de Parnassusdreef aangepast. Bussen halteren nu gewoon op de rijweg. Het openbaar vervoer verloopt er op die manier ook vlotter.
  • Amberkleurige verlichting in januari 2022: Nadat alle wegenwerken afgerond zijn, plaatst de aannemer ook aangepaste verlichting langs de Naamsesteenweg (N251). Daar lees je hieronder meer over. 

Amberkleurige verlichting op fietspad 

Vleermuizen zijn gevoelig voor lichtverstoring bij hun verblijfplaatsen, op de vliegroutes en in het jachtgebied. Vooral straatverlichting kan leiden tot pijnlijke verblinding bij deze beschermde nachtdieren. Het blauwe en ultraviolette licht dat gewone straatlantaarns uitstralen, nemen vleermuizen zeer sterk waar. Elke keer dat vleermuizen licht tegenkomen, verliezen ze hun aanpassing aan het donker. Het omschakelen naar licht gaat in een fractie van een seconde, aanpassen aan het donker duurt veel langer. Dat stoort onder andere de oriëntatie en de effectiviteit van het jagen bij de vleermuis.

In overleg met het agentschap Natuur en Bos is er gekozen om de lichthinder voor vleermuizen in deze bosrijke omgeving aanzienlijk te beperken door het gebruik van amberkleurige UV-vrije led armaturen met lagere lichtmasten van maximaal 5 meter hoog en een meer afgebakende lichtinval.
Het licht wordt dan vooral gericht naar het fietspad, waardoor er minimaal licht verstrooid wordt naar het achterliggend natuurgebied.

‘s Nachts worden de lichten ook gedoofd tussen maximaal 23u ‘s avonds en 7u ‘s morgens, zodat de beschermde vleermuizen niet gestoord worden.

Meer weten? Ontdek het op de webpagina nachtdieren en wegverlichting

Timing en impact?

Mobiele werf aan het werk in de maand januari

De werken aan de fietspaden en de rijweg op de Naamsesteenweg op het grondgebied van Leuven en meer verkeersveiligheid aan het kruispunt met de Brainestraat x Duivenstraat in Oud-Heverlee zijn afgerond voor het Kerstverlof. Een aannemer plaatst nu nog in twee fasen de nieuwe verlichtingspalen na de brug van de E40 tot aan groothandel Raes op de Naamsesteenweg. De aannemer start de werken in de rijrichting van Blanden.

De werken zijn opgedeeld in 2 fasen:

1. Rijrichting Blanden = 10/01/2022 - 21/01/2022 

2. Rijrichting Leuven = 24/01/2022 - 28/01/2022
 

Algemene verkeershinder Leuven en Oud-Heverlee

  • Fietsers en voetgangers: Fietsers volgen in de week en enkel tijdens de werkuren tussen 9u en 15u30 een korte, lokale omleiding via de Bierbeekpleindreef, Kersperstraat, Vinkenboslaan, Duivenstraat.
  • Openbaar vervoer: De bushaltes kunnen gewoon bediend worden.
  • Autoverkeer: Enkel lokale hinder door de mobiele werf die zich verplaatst binnen de werfzone. De Naamsesteenweg en het kruispunt met de Brainestraat en Duivenstraat zijn gewoon open voor verkeer.

IN KAART: OMLEIDING FIETSERS TIJDENS 9U EN 15U30 IN JANUARI 2022

Klik op de knop rechtsboven om de kaart te vergroten. In januari 2022 is de rijweg open voor verkeer en worden de werken met een mobiele werf uitgevoerd. Dit kaartje toont de fietsomleiding die tijdens de werkuren aangeduid wordt.