Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlenging afslagstrook richting As centrum

Verlenging afslagstrook richting As centrum

Algemeen Overzicht

Datum

Provincie

Plaats

Weg

N75
N730

In juni 2020 zal het Agentschap Wegen en Verkeer op het kruispunt van de Europalaan (N75) met de Bilzerweg (N730) in As de afslagstrook voor het verkeer komende van Genk richting As centrum verlengen en de verkeerslichtenregeling aanpassen. Deze ingrepen moeten de verkeersveiligheid en de doorstroming op het kruispunt verbeteren. Tijdens de werken zal de aannemer meteen ook een gedeelte van de linkerrijstrook renoveren

Wat en waarom?

Door de verlenging van de afslagstrook zal het verkeer, komende van Genk dat naar het centrum van As wil, sneller kunnen uitvoegen op de Europalaan. Hierdoor zal het risico op kop-staartbotsingen verkleinen en zal het doorgaand verkeer richting Dilsen-Stokkem minder hinder ondervinden en vlotter door kunnen rijden. 
 
De aanpassing van de verkeerslichtenregeling moet zorgen voor een bijkomende verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid

 

Fietsers steken veiliger en comfortabeler over

Er komen nieuwe detectielussen en drukknoppen voor fietsers zodat deze op afroep een voorstart zullen krijgen. Dat betekent dat fietsers voor het rechtsafslaande verkeer hun oversteekbeweging kunnen maken over de N75. Dat maakt dat ze onder normale omstandigheden al overgestoken zullen zijn, wanneer er een auto het fietspad kruist. Voorheen zat daar nog een conflict.

Het blijft wel relevant voor fietsers om op de knop drukken, om hun aanwezigheid te signaleren aan het systeem. De detectie gebeurt deels automatisch via de lussen in het fietspad, maar deze registreren niet 100% alle fietsers.
Door toepassing van het 'nooit voor niets voor rood'-principe, zal de fietser zelfs minder lang moeten wachten dan voorheen. De lichtenregeling zal sneller reageren op een aanvraag van de fietsers indien er geen andere verkeer meer is op het kruispunt.

Timing en impact?

Om de hinder te beperken zal het agentschap de werkzaamheden in enkele fasen en laten uitvoeren. 

 

Fase 1: aanpassingen verkeerslichten

Vanaf maandag 25 mei 2020 wordt er gedurende enkele weken gewerkt aan de bekabelingen en elektromechanische kasten op en rond het kruispunt. De hinder blijft daarbij beperkt tot de inname van één rijstrook. Elke rijrichting blijft bereikbaar. 

 

Fase 2: verlenging afslagstrook buiten de spitsuren

De tweede fase start op maandag 15 juni en duurt ongeveer twee weken. Ze omvat de werken voor de verlenging van de huidige afslagstrook. De aannemer zal hierbij een deel van de linkerrijstrook van de Europalaan innemen ter hoogte van de werfzone. Om de hinder te beperken zal dit enkel buiten de spitsuren gebeuren. 

Het verkeer richting Dilsen kan dan over 1 rijstrook blijven rijden. Er blijft ook steeds minimum een gedeelte van de afslagstrook beschikbaar voor wie naar As centrum wil. 

 

Fase 3: linksaf As-centrum een dag afgesloten voor asfaltering
Tijdens de asfalteringswerken zal de afslag richting As-centrum een dag afgesloten zijn, vermoedelijk op woensdag 24 juni 2020*. Verkeer moet dan doorrijden naar het nabijgelegen op- en afrittencomplex ter hoogte van de Steenweg naar Maasmechelen (N723). 

*Opgelet: deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Het is dus mogelijk dat de planning nog wijzigt.