Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeersveilige rotonde voor betere ontsluiting industriezone, sportcomplex en scholencampus

Verkeersveilige rotonde voor betere ontsluiting industriezone, sportcomplex en scholencampus

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N78

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een grondige vernieuwing van het kruispunt van de Tongersesteenweg/Europalaan (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. Er komt een rotonde voor meer verkeersveiligheid en een betere ontsluiting van de industriezone Sappi, Sportoase Montagnehof en het Heilig-Hartcollege. De nieuwe invulling houdt op langere termijn meteen ook rekening met de komst van de Spartacustram. De aanleg van de rotonde start ten vroegste in het voorjaar van 2021.

Wat en waarom?

Situering

Op een ruimere schaal is de N78 is een belangrijke noord-zuidas in het meest oostelijke deel van Limburg. Het verbindt alle kernen van het Maasland. Voor de gemeente Lanaken zorgt de gewestweg zowel voor een ontsluiting van de verschillende kerndorpen als voor een directe verbinding met de snelweg E314 in Maasmechelen. 

Het projectgebied bevindt zich op deze noord-zuidverbinding. Het omvat het kruispunt van de Tongersesteenweg/Europalaan met de Montaigneweg. Aan de zuidkant van het kruispunt ligt het bedrijventerrein Sappi, terwijl aan de noordkant het complex Sportoase Montaignehof en de scholencampus van het Heilig-Hartcollege gelegen zijn.  

Verkeersveilig en leefbaar mobiliteitspunt

De huidige zone rond het kruispunt is vooral gericht op het autoverkeer. De fietsinfrastructuur is niet overal even overzichtelijk en zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Bovendien verloopt het (vracht)verkeer van en naar het bedrijventerrein Sappi met momenten moeizaam. Verkeer op de N78 heeft immers steeds voorrang op de Montaigneweg, waarlangs het bedrijventerrein ontsloten is. 

Een rotonde in de plaats van twee drietakskruispunten moet in een klap zowel de doorstroming op de N78 verbeteren, de omgeving verkeersveiliger maken, als de attractiepolen beter ontsluiten.

De rotonde wordt uitgerust met vrijliggende voet- en fietspaden en oversteekplaatsen. De fietssnelweg F78, komende van Bilzen richting Bree, zal een veilige kruising maken met de rotonde.

De Montaigneweg en een nieuwe ontsluitingsweg voor Sportoase zullen rechtstreeks op de rotonde aansluiten. De tijdelijke verkeerslichten op de Tongersesteenweg, die vandaag de toegang tot het sportcomplex regelen, komen te vervallen. 

 

Het ontwerp van de rotonde houdt integraal rekening met een streefbeeld voor de omgeving. Daaronder valt een uitbreiding van het sportcomplex en het Heilig-Hartcollege, en de komst van de sneltram tussen Hasselt en Maastricht (Spartacus). Op die manier zet AWV de eerste grote stap naar een verkeersveilig en leefbaar mobiliteitspunt in een schoolomgeving. 

Ontwerpplan rotonde Sappi Lanaken

Timing en impact?

Aanvraag omgevingsvergunning dit najaar

Momenteel stelt AWV het dossier op voor de omgevingsvergunningsaanvraag. Aansluitend start er een aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te stellen. Beide procedures vinden dit najaar plaats. 

Bekijk het dossier tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunning op het digitaal Omgevingsloket

Uitvoering in 2021

De effectieve uitvoering van de rotonde start ten vroegste in het voorjaar van 2021. Een precieze startdatum is vandaag niet gekend.

De werken zullen in ieder geval gefaseerd uitgevoerd worden. Verkeer op de N78 tussen Riemst en Maasmechelen blijft daarbij maximaal in beide richtingen mogelijk. De werken zullen vermoedelijk iets meer dan een half jaar duren. 
 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail