Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeerslichten op kruispunt Gestelsedijk x Sportveldenstraat

Verkeerslichten op kruispunt Gestelsedijk x Sportveldenstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N746

Wat en waarom?

Situering van de projectzone

De gewestweg N746 verbindt Lommel met de gemeente Bergeijk in Nederland en overbrugt het kanaal van Herentals naar Bocholt. In de omgeving van het kruispunt Gestelsedijk x Sportveldenstraat/Pieter Paul Rubensdreef treffen we tal van attractiepolen aan zoals sportsites, scholencampus, recreatieparken, Lommelse Sahara, etc. Verschillende type weggebruikers, op weg naar een bestemming in de buurt, maar daarnaast ook heel wat doorgaand verkeer, verplaatst zich via deze route.

Gestelsedijk behoort eveneens tot het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk met een verbindende fietsinfrastructuur over gemeentegrenzen heen. De vrijliggende fietspaden liggen langs een bomenlaan die de zichtbaarheid op het kruispunt bemoeilijkt.

Om de verkeersafwikkeling voor alle weggebruikers veiliger en vlotter te laten verlopen, komen er nu verkeerslichten.

De Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) - vertegenwoordigd door AWV, De Lijn, politie, stad Lommel, provincie en VIAS - neemt de beslissing om een kruispunt met verkeerslichten uit te rusten. Voor deze locatie werd o.a. rekening gehouden met:

- de ligging van het kruispunt;
- de veiligheid, doorstroming, snelheid en aard van het verkeer;
- het aantal ongevallen;
- de verhouding van het aantal weggebruikers op de hoofd- en zijwegen;
- het circulatieplan van Lommel i.f.v. de fietsboulevard.

Lichtenregeling en oversteekplaatsen

Het kruispunt wordt heringericht met een verkeerslichtenregeling.

  • Op alle hoeken van het kruispunt worden verkeerslichten op boogpalen geplaatst voor een optimale zichtbaarheid.
  • Op de Gestelsedijk voorzien we aan beide zijden een fiets- en voetgangersoversteekplaats met drukknop. Dat betekent dat verkeer op de gewestweg doorgaans groen licht heeft tot een voetganger of fietser op de knop duwt om veilig over te kunnen steken. Fietsers kunnen ook gedetecteerd worden door de lussen in het wegdek.
  • De aantakkingen van de zijstraten en fietspaden op de gewestweg worden waar nodig afgestemd op de nieuwe situatie.
  • Er komt een nieuwe asfaltverharding op het kruispunt. Ook het huidige klinkerpad wordt geasfalteerd om beter aan te sluiten op de gewestweg.
  • De verlichting op het kruispunt wordt eveneens vernieuwd.

Timing en impact?

Timing van de werken

Voor de herinrichting van dit kruispunt zijn er beperkte grondverwervingen nodig. Een onderhandelaar in opdracht van het Vlaams Gewest contacteert in de loop van 2024 de grondeigenaar(s) voor de eigenlijke gesprekken over de grondverwerving. 

Ook dienen er nog enkele bomen gerooid te worden. Hiervoor volgen we een algemene richtlijn die stelt dat bomen uitsluitend buiten het broedseizoen gerooid kunnen worden. Na de nodige procedures en rooiwerken, volgen de infrastructurele aanpassingen. 

De werken zullen na het zomers bouwverlof van 2024 plaatsvinden en duren een 5-tal weken. De nutsmaatschappijen voeren gelijktijdig ook enkele aanpassingen in de werfzone uit. Meer details over de timing volgen zodra de werken naderen.

Hinder tijdens de werken

Tijdens de werken zullen er tijdelijke maatregelen genomen worden. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker en omgeving. Het kruispunt zal onderbroken worden en verkeer volgt in beide richtingen een omleiding via de achterliggende wegen. Meer details volgen later.

Opgelet: deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00 (bereikbaar tussen 9 en 12 uur)

Contactformulier