Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeerslichten en vrijliggende fietspaden op kruispunt van Steenweg met Kapelstraat en Bosstraat

Verkeerslichten en vrijliggende fietspaden op kruispunt van Steenweg met Kapelstraat en Bosstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N2

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil het kruispunt vernieuwen van de N2 Steenweg met de Kapelstraat en de Bosstraat in Herk-de-Stad. Rondom het kruispunt komende vrijliggende fietspaden met oversteekpunten. Het kruispunt zelf wordt uitgerust met verkeerslichten en verlengde afslagstroken met groene middenberm. Dat moet de woon- en schoolomgeving in deelgemeente Berbroek beter ontsluiten en verkeersveiliger maken. De eerste werken starten vermoedelijk pas midden 2021.

Wat en waarom?

Situering 

De N2 verbindt op grote schaal Brussel met Maastricht en doorkruist daarbij de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. Vandaag heeft deze gewestweg vooral een verbindingsfunctie op (boven)lokaal niveau. Deze wegen zijn belangrijk voor het uitbouwen van volwaardige verbindingen met de fiets en het openbaar vervoer.

Het projectgebied op de N2 situeert zich op grondgebied van Herk-de-Stad. Concreet betreft het de herinrichting van het kruispunt van de N2 Steenweg met de Kapelstraat en de Bosstraat, in de deelgemeente Berbroek.

N2 x Kapelstraat/Bosstraat situering

Doelstellingen

De herinrichting van het kruispunt N2 x Kapelstraat x Bosstraat vertrekt van het streefbeeld van de N2 tussen Hasselt en Diest, waarbij het de ambitie is om de gewestweg om te bouwen tot een multimodale en verkeersveilig verbindingsweg.

Met het nieuwe kruispuntontwerp heeft AWV drie duidelijke doelstellingen:

  1. Meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers, door het bestaande kruispunt uit te rusten met semi-conflictvrije verkeerslichten, middenberm en vrijliggende fietspaden met oversteekplaatsen.
  2. Een betere ontsluiting en lokale bereikbaarheid van de woon- en schoolomgeving aan weerskanten van het kruispunt in Berbroek.
  3. Betere en comfortabele voorzieningen voor het openbaar vervoer door de aanleg van moderne bushaltes (bushaven).

Ontdek alle krachtlijnen van het nieuwe ontwerp onder de tab 'Toekomstbeeld' in de rechterkolom (of onderaan als u mobiel surft). 

N2 x Kapelstraat/Bosstraat Ontwerpplan

Timing en impact?

Najaar 2020: gesprekken grondverwerving en finaliseren ontwerp

Het nieuwe kruispuntontwerp veronderstelt een verbreding van het openbaar domein. Dat betekent dat op sommige plaatsen privégronden verworven moeten worden. De gesprekken en onderhandelingen met de betrokken eigenaars zullen dit najaar nog opstarten. In functie van die gesprekken wordt het ontwerp gefinaliseerd. Aansluitend kan AWV de procedure voor de omgevingsvergunning opstarten. In dat kader zal er nog een openbaar onderzoek plaatsvinden. 

Vanaf medio 2021: start nutswerken

Pas midden 2021 starten de eerste werken op het terrein. Daarbij zijn eerst de nutsmaatschappijen aan zet om hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom te vernieuwen. Aansluitend kan AWV de herinrichting van het kruispunt aanvatten, die vermoedelijk ongeveer een half jaar zal duren.

Bovenstaande planning is echter steeds onder voorbehoud en kan nog wijzigen. De precieze werkuitvoering en minderhinder-maatregelen zijn vandaag nog niet gekend.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail