Overslaan en naar de inhoud gaan

Verhoging Theunisbrug en aanleg Duvelsplein

Verhoging Theunisbrug en aanleg Duvelsplein

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N129

De Gabriël Theunisbrug over het Albertkanaal in Merksem, ook wel bekend als de brug van het Sportpaleis, wordt volledig vernieuwd. De huidige brug aan het Sportpaleis verdwijnt en in de plaats komt een nieuwe, hogere brug. Daarnaast krijgt ook het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan en de Minister Delbekelaan (Duvelsplein) een grondige make-over. Het kruispunt wordt volledig opnieuw ingericht met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein. De werken zullen ruim twee jaar duren en zijn voorzien om begin 2022 klaar te zijn.

Het project is een samenwerking van verschillende partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, De Lijn en stad Antwerpen.

Wat en waarom?

Een nieuwe, hogere Theunisbrug

De huidige Theunisbrug bestaat uit twee aparte bruggen die vlak naast elkaar staan. Op elke brug ligt vandaag één trambaan, twee rijstroken voor auto- en vrachtverkeer en een fiets- en voetpad. Beide bruggen verdwijnen en worden vervangen door drie bruggen die samen de nieuwe Theunisbrug vormen. De buitenste bruggen krijgen elk twee rijstroken en een breed fiets- en voetpad. De middelste brug is voor de trams. 

Het verhogen van de Gabriël Theunisbrug  en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Zo kunnen er straks grotere vrachtschepen met meer containers gebruik maken van het Albertkanaal.

Toekomstbeeld van de nieuwe Theunisbrug

Toekomstbeeld van de nieuwe Theunisbrug (© De Vlaamse Waterweg nv).

Duvelsplein: kruispunt wordt verblijfsplein

Het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan met de Minister Delbekelaan in Merksem wordt helemaal omgevormd tot het Duvelsplein. Veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim en opgefrist sport- en verblijfsplein maken van het kruispunt een plek waar het aangenaam en veilig vertoeven is.

De werken aan het kruispunt van de Minister Delbekelaan en Frans De l’Arbrelaan worden vanaf de tweede fase van de Theunisbrug in de planning ingepast. Het nieuwe Duvelsplein zal tegelijk met de nieuwe brug klaar zijn, waardoor de hinder beperkt blijft.

Toekomstbeeld van het nieuwe Duvelsplein

Toekomstbeeld van het vernieuwde Duvelsplein (© De Vlaamse Waterweg nv).

Timing en impact?

Hinder voor verkeer minimaal dankzij slimme fasering

De werken aan de nieuwe Theunisbrug zijn opgedeeld in twee grote fases zodat iedereen - zowel auto’s, fietsers als de tram - tijdens het volledige project over de brug kan passeren

Van april 2019 tot begin juli 2020 liep de eerste fase van de werken aan de Theunisbrug. Aan de oostkant (kant Kronenburg) bouwden we twee nieuwe bruggen naast de bestaande brug: een trambrug en een wegbrug met fiets- en voetpaden voor het toekomstige verkeer van Deurne naar Merksem. Auto- en fietsverkeer reed tijdens deze fase op de oude brug aan de kant van het Sportpaleis.

Tijdens de tweede fase rijdt het verkeer over de nieuwe bruggen aan de oostkant. We braken in de zomer van 2020 de oude brug af en bouwden op die plek het derde een laatste deel van de nieuwe Theunisbrug. De nieuwe brug werd op 11 juli 2021 volledig opengesteld voor het verkeer Tegelijkertijd is de heraanleg van het Duvelsplein gestart. Zonder onvoorziene omstandigheden zijn de werken begin 2022 afgerond.

Blijf op de hoogte
Alle informatie over de werken aan de Theunisbrug kan u steeds terugvinden op de website van De Vlaamse Waterweg nv. Via deze webpagina kan u zich ook inschrijven op een nieuwsbrief om relevante nieuwsberichten meteen in uw inbox te ontvangen. Heeft u een vraag? Stel deze via info@theunisbrug.be. 

Kom slim naar Antwerpen
Rijd u niet vast in de wegenwerken en check Slim naar Antwerpen voor alle bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven om vlot in de stad te geraken. Zet uw auto bijvoorbeeld op één van de gratis Park+Rides en zet uw reis verder met de bus of tram. Zo komt u steeds slim naar Antwerpen.