Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiligere kruispunten aan op- en afrittencomplex E314

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

,

Weg

A19
R8

Update 20/6/2024: Terwijl een aannemer het kruispunt onder de snelweg E314 voor fietsers en voetgangers veiliger aanlegt, worden er tijdens het weekend van vrijdagavond 23 augustus (21u) tot maandagochtend 26 augustus (5u) 2 rijstroken richting Brussel ingenomen op de snelweg E314. De brugvoegen rijrichting Brussel op de brug van de E314 over de Brusselsesteenweg (N2) krijgen dan een onderhoudsbeurt. De brugvoegen die op de snelweg richting Lummen liggen, werden een aantal jaar geleden hersteld.

Wat en waarom?

Veiliger voor fietsers en voetgangers

In afwachting van een volledige herinrichting van de Brusselsesteenweg (N2) in Herent, voert het Agentschap Wegen en Verkeer op korte termijn al een aantal ingrepen uit om de verkeerssituatie ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan de E314 veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. 

Conflictvrije verkeerslichten

Bij het op- en afrittencomplex van Winksele aan de Brusselsesteenweg (N2) staan de oudste verkeerslichten van onze regio, die vaak storingen vertonen. Daarom vervangen we de verkeerslichten volledig, inclusief nieuwe kabels en palen.

De nieuwe verkeerslichteninstallaties worden conflictvrij. Dat betekent dat fietsers en voetgangers oversteken wanneer het licht voor auto's op rood staat. Dat is veiliger voor alle weggebruikers, maar vooral voor voetgangers en fietsers.

Langer aanschuiven 

De automobilisten zullen door de conflictvrije regeling op de drukke momenten wel langer moeten aanschuiven. Anderzijds worden de kruispunten ook wel uitgerust met meer detectielussen. Daardoor zal je niet onnodig moeten wachten als er geen andere weggebruikers gedetecteerd worden op de andere takken (‘nooit voor niks rood’).

Veiliger fietsen

De fietspaden onder de brug van de E314 langs de Brusselsesteenweg worden heraangelegd en komen verder weg van de rijweg te liggen. Daarnaast zorgen we ervoor dat fietsers veel veiliger kunnen oversteken. We maken de oversteek voor fietsers uit de richting van Herent, bij de oprit E314 naar Brussel, veiliger en conflictvrij. Fietsers uit de Vlietstraat en Stuiverstraat kunnen na de werken de Brusselsesteenweg oversteken met verkeerslichten, wat de situatie veel veiliger maakt. En ook aan de kant van de oprit E314 naar Lummen komt een nieuwe, met verkeerslichten geregelde fietsoversteek.

Waar staan we nu?

Werken van eind juni tot najaar 2024

Volgens de huidige planning start de aannemer op maandag 24 juni met de werken. Ze worden opgesplitst in verschillende kleinere fases, om de hinder voor het verkeer te beperken. Normaal gezien duren de werken tot midden oktober. Die timing kan nog veranderen door slecht weer of onvoorziene technische problemen.

Meer investeren in fietspaden

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert steeds meer in fietsinfrastructuur. Dankzij het Vlaamse relanceplan worden extra middelen vrijgemaakt voor fietspaden langs gewestwegen. Zo krijgt het fietsnetwerk in Vlaanderen meer vorm en wordt fietsen veiliger en comfortabeler, zodat morgen nog meer mensen de fiets nemen.

Slimmere verkeerslichten met minder conflicten

 
Met het Vlaamse Actieplan Verkeerslichten worden elk jaar op minstens 125 kruispunten conflicten weggewerkt. Zo bouwt AWV stelselmatig situaties af waar weggebruikers elkaar kruisen, wat de verkeersveiligheid gevoelig verhoogt. Indien deze ‘conflicten’ niet vermeden kunnen worden, nemen we extra veiligheidsmaatregelen. Slimme lichten zorgen er ook voor dat men ‘nooit voor niets rood’ krijgt. Sinds de start van het actieplan maakten we 877 kruispunten maximaal conflictvrij. Vandaag is 93% van alle 1739 kruispunten met verkeerslichten in ons beheer volledig of gedeeltelijk conflictvrij en/of voorzien van veiligheidsverhogende maatregelen.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier