Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietspaden voor Hasseltsesteenweg in Sint-Truiden

Veilige fietspaden voor Hasseltsesteenweg in Sint-Truiden

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N722

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om op termijn de N722 Hasseltsesteenweg in Sint-Truiden gefaseerd te vernieuwen, van iets voor de rotonde in Terbiest tot aan de gemeentegrens met Alken. De focus ligt op veilig fietsverkeer en een opwaardering van het openbaar vervoer. Rioolbeheerder Fluvius wil ook een gescheiden riolering aanleggen. Ook het verlengde van de N722, op grondgebied Alken, wordt gelijkaardig in fases vernieuwd. Op termijn moet zo de volledige Steenweg tussen Sint-Truiden en Hasselt over een afstand van 11 kilometer uitgerust zijn met veilige fietspaden. Een concrete uitvoering is echter pas voor de volgende jaren.

Wat en waarom?

Veilig fietsen tussen Sint-Truiden en Hasselt

De N722 is een gewestweg die Sint-Truiden over Alken met Hasselt verbindt. Deze historische verbindingsweg wordt in de volksmond ook wel de ‘Oude Baan’ genoemd. De functie voor doorgaand verkeer is ondertussen overgenomen door de parallel gelegen N80 Expressweg. De steenweg is daarentegen wel nog belangrijk voor fietsers en het openbaar vervoer, en voor de ontsluiting van bewoners en lokale handel.

Een deel van het studiegebied bevindt zich op grondgebied Sint-Truiden en omvat de N722 Hasseltsesteenweg van iets voor de rotonde richting Melveren-centrum/Terbiest (ter hoogte van het fietsoversteekpunt naar het Speelhof) tot aan de gemeentegrens met Alken, aan de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Vrede. Omgerekend in afstand gaat om iets meer dan 5 kilometer. Ook het stuk van de N759 Nachtegaal in Kortenbos (Sint-Truiden) wordt heringericht, tussen de Hasseltsesteenweg en de N80.

De volledige studiezone gaat nog ruimer en beslaat ook de N722 Steenweg op grondgebied Alken, tot aan de grens met Hasselt (deelgemeente Sint-Lambrechts-Herk). Het volledige onderzoeksgebied van de N722 strekt zich daardoor uit over bijna 11 kilometer.

N722 Alken Sint-Truiden overzicht

Doelstellingen

De N722 werd gecategoriseerd als een secundaire weg type III, met als belangrijkste functie de promotie van veilig fietsverkeer en vlot openbaar vervoer. De huidige wegrichting is daar echter niet op voorzien. De fietspaden zijn aanliggend en onvoldoende breed. En ook de bushaltes zijn niet uitgevoerd volgens de kwaliteitsnormen van De Lijn. Het rechtlijnige profiel van de rijweg werkt bovendien te hoge snelheden in de hand.

AWV heeft daarom de ambitie om de N722 Hasseltsteenweg/Steenweg in Sint-Truiden en Alken te vernieuwen. De doelstellingen zijn daarbij meerledig:

  • meer fietsveiligheid, dankzij de aanleg van conforme fietspaden en beveiligde fietsoversteekpunten;
  • een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer en toegankelijke bushaltes;
  • meer veiligheid voor de gemotoriseerde weggebruiker, dankzij o.a. een aangepast wegprofiel met asverschuiving (poorteffect);
  • een duurzaam waterbeheer via de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Comfortabele fietspaden, vrijliggend of verhoogd

De vernieuwing van de Hasseltsesteenweg beoogt vooral meer fietsveiligheid, door de aanleg van een volwaardige fietsinfrastructuur. Aan weerskanten van de rijweg komen voldoende brede enkelrichtingsfietspaden in asfalt. De uitvoering verschilt naargelang het snelheidsregime: in de zone 50 km/u zijn de fietspaden aanliggend verhoogd, terwijl ze in de zone 70 km/u vrijliggend zijn. In de bebouwde kom worden er voetpaden voorzien.

Op belangrijke knooppunten komen er beveiligde fietsoversteekpunten via een middeneiland. Fietsers kunnen op die manier in twee tijden oversteken. Dat is concreet het geval ter hoogte van de Schoolstraat (belangrijke fietsroute naar basisschool in Melveren), Pannenoven (uitgang Provinciaal domein Nieuwenhoven) en aan de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Kortenbos (toeristisch fietsroutenetwerk).

De rotonde richting Melveren-centrum en Terbiest krijgt vrijliggende fietspaden. Het bestaande oversteekpunt aan het Speelhof wordt dan weer geoptimaliseerd.

Op termijn moet de volledige steenweg tussen Sint-Truiden en Hasselt uitgerust zijn met veilige fietspaden. De gewestweg immers een belangrijke route voor zowel de functionele (woon- werkverkeer) als de recreatieve fietser (toeristisch).

Veilige rijweg

Op de meeste stukken van de Hasseltsesteenweg in Sint-Truiden geldt een maximumsnelheid van 70 km/u. Voor de verkeersveiligheid zal op sommige delen de snelheid afgebouwd of uitgebreid worden naar 50 km/u. Dat is het geval tussen de rotonde richting Melveren-centrum en de Melsterbeek, en tussen de Kortenbosstraat en Pannenoven. De bestaande zone 50 in Kortenbos blijft behouden.

Het profiel van de rijweg moet de overgang tussen zone 50 en 70 accentueren met een asverschuiving waarbij de rijweg aan beide kanten uitbuigt. We spreken in dat geval van een poorteffect.

De toplaag van de Hasseltsesteenweg wordt waar nodig vernieuwd in asfalt.

Toegankelijke bushaltes

Langs de N722 in Sint-Truiden en Alken bevinden zich heel wat halteplaatsen, wat ook het belang van het openbaar vervoer op deze as onderstreept. Door de Vervoersregio Limburg wordt de haltespreiding geoptimaliseerd. Dat wil zeggen dat sommige haltes zullen worden afgeschaft (wegens weinig gebruikt) of worden samengevoegd.

Het ontwerp van de bushaltes gebeurt volgens de richtlijnen van De Lijn. In de zone 70 stopt de bus langs de weg, in een bushaven, terwijl in de zone 50 de bus op de weg zelf halteert. De haltes worden aangelegd met oog voor comfort en toegankelijkheid. Ze zijn uitgerust met een schuilhuisje, afvalbak en een fietsenstalling.

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerder Fluvius zal in verschillende fases de riolering vernieuwen. Met het oog op duurzaam waterbeheer wordt een gescheiden stelsel aangelegd dat regen- en afvalwater apart opvangt en afvoert.

Timing en impact?

Plannen in voorbereiding

In 2017 heeft AWV een startnota opgemaakt voor het volledige studiegebied van de N722 in Sint-Truiden en Alken. Die startnota geeft een ruimtelijke analyse van het gebied en formuleert verschillende scenario’s voor de weginrichting.

In 2020 heeft het studiebureau Sweco de startnota uitgewerkt tot een projectnota, met daarin ook al een eerste technisch voorontwerp voor de zone van de rotonde Terbiest tot aan de betoncentrale van Ecobeton (fase 1).

Grondverwervingen noodzakelijk

Voor de nieuwe weginrichting, met vrijliggende fietspaden en asverschuivingen, moet plaatselijk het openbaar domein verbreed worden. Dat betekent concreet dat stukken privédomein verworven zullen moeten worden door het Vlaams Gewest.

De opstart van de grondverwervingen voor fase 1 van het projectgebied in Sint-Truiden gebeurt na de zomer in 2021. AWV zal de eigenaars persoonlijk contacteren en informeren.

Start gefaseerde uitvoering onduidelijk

De onderhandelingen zullen in grote mate de verdere timing bepalen. Het is pas wanneer de grondverwervingen afgerond zijn, dat AWV het definitief ontwerpplan kan opmaken en een omgevingsvergunning kan aanvragen. De effectieve start van de werken van fase 1 is om die reden dan ook nog onduidelijk. De verdere fases (Ecobeton richting Alken) zijn voor een nog latere periode.

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier