Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietspaden op rotonde Industrieweg - Paalseweg

Veilige fietspaden op rotonde Industrieweg - Paalseweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N724

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de rotonde op de Industrielaan (N724), ter hoogte van de Paalseweg, in Tessenderlo vernieuwen. De rotonde wordt uitgerust met vrijliggende fietspaden en middengeleiders op de vier armen. Dat moet de verkeersveiligheid gevoelig verbeteren. De uitvoering is ten vroegste voorzien in het voorjaar 2021.

Wat en waarom?

Een veilige passage voor fietsers

De Industrieweg verbindt Tessenderlo met industriezone Ravenshout en het Albertkanaal. Ter hoogte van de Paalseweg rijden fietsers vandaag op de rijweg van de rotonde. Fiets- en gemotoriseerd verkeer verloopt zo weinig gescheiden, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Om de verkeersituatie leesbaarder en veiliger te maken, gaat AWV de rotonde aanpassen. We voorzien:

  • nieuwe fietspaden langs de rotonde, buiten de rijweg;  
  • een betonnen veiligheidsstrook, voor een fysieke scheiding tussen de rijweg en het nieuwe fietspad; 
  • nieuwe asfaltverharding van de rijweg;
  • en middengeleiders op de vier aansluitende takken van de rotonde. Die moeten de snelheid van gemotoriseerd verkeer van en naar de rotonde verlagen.

Vernieuwing nutsleidingen

Verschillende nutsmaatschappijen maken van deze werken gebruik om hun kabels en leidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom te vernieuwen. Dit gebeurt vòòr de vernieuwing van de weginfrastructuur

N724 Tessenderlo ontwerpplan

Timing en impact?

Uitvoering ten vroegste in voorjaar 2021

De voorbereidingen van dit project lopen nog. Er is nog geen concrete startdatum, al zal de uitvoering ten vroegste begin 2021 starten. Dit hangt onder andere af van de toekenning van de omgevingsvergunning en de aanstelling van de aannemer.  

De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden, zodat de hinder wordt verspreid in tijd en ruimte. De fasering en minderhinder-maatregelen liggen echter nog niet vast. Ook de timing van de nutswerken is nog niet gekend, al zullen die wel de helft van de uitvoeringstermijn innemen.

Zodra er meer nieuws is over timing, fasering en bereikbaarheid, communiceren we dit naar de omgeving. Schrijf je alvast in op de digitale nieuwsbrief, zo blijf je altijd op de hoogte.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail