Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietspaden op rotonde Industrieweg - Paalseweg

Veilige fietspaden op rotonde Industrieweg - Paalseweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N724

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de rotonde op de Industrieweg (N724), ter hoogte van de Paalseweg, in Tessenderlo vernieuwen. De rotonde wordt uitgerust met vrijliggende fietspaden en middengeleiders op de vier armen. Dat moet de verkeersveiligheid gevoelig verbeteren. De voorbereidende nutswerken gebeurden in de zomer 2021. De infrastructuurwerken van de rotonde worden opgeschort tot begin 2022, na afstemming op werken in de omgeving (Zwarte Ring Lummen, kanaalbrug Tervant Beringen). 

Wat en waarom?

Een veilige passage voor fietsers

De Industrieweg verbindt Tessenderlo met industriezone Ravenshout en het Albertkanaal. Ter hoogte van de Paalseweg rijden fietsers vandaag op de rijweg van de rotonde. Fiets- en gemotoriseerd verkeer verloopt zo weinig gescheiden, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Om de verkeersituatie leesbaarder en veiliger te maken, gaat AWV de rotonde aanpassen. We voorzien:

  • nieuwe fietspaden langs de rotonde, buiten de rijweg;  
  • een betonnen veiligheidsstrook, voor een fysieke scheiding tussen de rijweg en het nieuwe fietspad; 
  • nieuwe asfaltverharding van de rijweg;
  • en middengeleiders op de vier aansluitende takken van de rotonde. Die moeten de snelheid van gemotoriseerd verkeer van en naar de rotonde verlagen.

Vernieuwing nutsleidingen

Verschillende nutsmaatschappijen maken van deze werken gebruik om hun kabels en leidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom te vernieuwen. Dit gebeurt vòòr de vernieuwing van de weginfrastructuur

N724 Tessenderlo ontwerpplan

Timing en impact?

Voorbereidende werken in voorjaar 2021

Begin maart starten de voorbereidende nutswerken, waarbij de kabels en leidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom naar de bermen worden verplaatst. Die verplaatsingswerken zullen op verschillende tijdstippen tot aan de zomervakantie plaatsvinden

De hinder tijdens de nutswerken blijft beperkt. Aangezien die werken grotendeels in de bermen gebeuren, is er geen hinder voor het autoverkeer. Fietsers moeten mogelijks plaatselijk een korte omleiding volgen.  

Aanleg rotonde in 2022

Pas nadat de nutsleidingen verplaatst zijn, kan AWV de rotonde vernieuwen.

De uitvoering van de werken van de rotonde wordt afgestemd op andere werken in de omgeving, en zal ten vroegste in het najaar 2022 aanvangen. 

De aanleg van de rotonde gebeurt in principe in twee fases: per fase een helft van de rotonde.

De precieze fasering is nu nog niet gekend. Het uitgangspunt is wel dat de Industrieweg maximaal in gebruik blijft. De eventuele omleidingen worden ook afgestemd op andere wegenwerken in de omgeving of in buurgemeenten. Meer informatie naar de ruime omgeving volgt nog.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
0465 09 40 84
E-mail