Veilige fietspaden aan rotonde Veldwezelt

Regio
Gemeente
Weg
Datum maart - juni 2020

UPDATE 19/03/2020:
Deze werf is tot nader stopgezet door de betrokken aannemer n.a.v. het coronavirus. Meer info volgt wanneer beschikbaar.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de rotonde op de kruising van de N2 (Bilzerbaan, 2e Carabinierslaan) en de N78 (Kiezelweg) in Lanaken vernieuwen. Er komen vrijliggende fietspaden en oversteken om de veiligheid voor de fietsers te verhogen. Een aparte bypass voor het gemotoriseerd verkeer vanuit Lanaken richting Bilzen moet ook de doorstroming verbeteren. Eerste stap is de afbraak van twee woningen aan het kruispunt. Het Agentschap Wegen en verkeer investeert 1,3 miljoen euro in deze fietsveilige rotonde.

 

 

Krachtlijnen van de vernieuwde rotonde

De rotonde in Veldwezelt (Lanaken) wordt grondig vernieuwd. Dat is om verschillende redenen noodzakelijk. 
In de eerste plaats om de fietsveiligheid te vergroten. Vandaag zijn de fietspaden aanliggend aan de rotonde. Bij de nieuwe rotonde worden de fietspaden vrijliggend aangelegd. Er komen bovendien fietsoversteekplaatsen om veilig in twee tijden over te steken. 

Ten tweede wil AWV de verkeersdoorstroming verbeteren. Die is vandaag een pijnpunt, en dat op een belangrijke verkeersas. De nieuwe rotonde wordt daarom groter. Verkeer krijgt daardoor meer ruimte en kan bijgevolg vlotter draaien. 
Uit verkeerstellingen blijkt bovendien dat de rijbeweging van Lanaken naar Bilzen zeer vaak gebruikt wordt. Er komt daarom een aparte afslagstrook (bypass) voor dat verkeer van Lanaken naar Bilzen. 

 

 

Heraanleg in twee fases van maart tot eind juni 2020

De werken van de nutsmaatschappijen zijn tegen eind februari klaar.

Aansluitend volgt de effectieve vernieuwing van de rotonde. De heraanleg duurt vier maanden en wordt uigevoerd in twee fases:

 • Van maart tot april 2020 leggen we de bypass en het deel van de rotonde aan de kant van de Bilzerbaan (fase 1). De Bilzerbaan wordt ter hoogte van de werfzone afgesloten.
 • Van mei tot eind juni 2020 vernieuwen we de rotonde aan de kant van de 2e Carabinierslaan (fase 2). De 2e Carabinierslaan wordt ter hoogte van de werfzone afgesloten. 

 

 

Algemene minderhinder-maatregelen tijdens de werken

AWV en de gemeente Lanaken treffen verschillende minderhinder-maatregelen die de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid tijdens de werken moeten garanderen. 

 • Doorgaand bovenlokaal verkeer oost-west (N2) volgt een grote omleiding die vroeg wordt aangegeven via Riemst of Lanaken.
 • Noord-zuidverkeer op de N78 Kiezelweg blijft steeds mogelijk.
 • Het kruispunt aan de werfzone heeft tijdens de werken drie takken en wordt aangestuurd door tijdelijke verkeerslichten.
 • Fietser en voetgangers worden volgen een omleiding via de zijstraten. Tijdens de werken worden een deel van de zijstraten als fietsstraat ingericht. 
 • De lokale bereikbaarheid binnen Veldwezelt blijft gegarandeerd via de omliggende gemeentewegen. Specifieke, lokale verkeersmaatregelen moeten het verkeer veilig laten verlopen. 

 

Uitvoering in twee fases; telkens tijdelijke verkeerssituatie met 3-armig kruispunt met verkeerslichten:

 

 

Doorgaand verkeer via Riemst of Lanaken

 

Fase 1 (zijde Bilzen): Omleiding via Riemst (maart – april 2020):

Heel concreet gaat vanaf maandag 2 maart 2020 de aannemer aan de slag. De eerste week van maart werkt hij al aan de bypass en de tijdelijke werfweg voor doorgaand verkeer op de N78 Kiezelweg. 

Vanaf maandag 9 maart wordt de rotonde zijde Bilzerbaan opgebroken en gaat de rijweg er dicht. Doorgaand verkeer tussen Bilzen en Lanaken/Maastricht volgt vanaf dan een omleiding via Riemst.

 

Verkeerssituatie fase 1: maart-april 2020. Situatie kruispunt Omloopstraat x Kiezelweg wordt nog verder bekeken i.k.v. veiligheid:

 

Fase 2 (zijde Maastricht): Omleiding via Lanaken (mei – juni 2020):

 

 

Fietsomleiding rond de werfzone via fietsstraten

Meteen van bij de start, vanaf 2 maart 2020, volgen de fietsers een omleiding rond de werfzone. Bepaalde stukken van de omliggende zijwegen worden als fietsstraat ingericht. Fietsers fietsen daardoor in een lus rond de werken. 

De fietsstraten gelden voor de volledige duur van de werken, dus tot eind juni 2020.

Welke regels gelden er in een fietsstraat?

 • De fietser is baas en gemotoriseerd verkeer te gast. 
 • Auto’s en andere voortuigen zijn te gast en mogen fietsers niet inhalen.
 • De snelheid is voor iedereen beperkt tot 30 km/u (ook als er geen fietsers zijn).  
 • Het begin en einde van een fietsstraat wordt duidelijk met verkeersborden aangeduid.  
 •  

 

Lokale minderhinder-maatregelen met aandacht voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Gelijktijdig met de invoer van de fietsstraten treffen we vanaf 2 maart 2020 ook lokaal enkele specifieke minderhinder-maatregelen. 

Tijdens de aanleg van de rotonde aan de kant van de Bilzerbaan (fase 1, maart – april 2020) gelden onderstaande tijdelijke maatregelen:

 • Eenrichtingsverkeer in Strodorp (pleintje aan de kapel) richting Bilzerbaan (1)
 • Eenrichtingsverkeer in de Omloopstraat richting Kiezelweg met verplicht rechts afslaan richting Vroenhoven en Riemst (2)
 • Geen doorgang vanaf de Kiezelweg richting Strodorp (3)

De verkeerssituatie wordt permanent gemonitord en geëvalueerd. Dezelfde principes kunnen later ook voor de 2de fase elders worden toegepast.

 

 

Openbaar vervoer De Lijn

Omwille van de werken aan de rotonde moet ook De Lijn haar dienstregeling aanpassen. Schrijf je daarom in op de omleidingsbrief of plan je reis via de routeplanner
Op haltes die eventueel worden afgeschaft, plakt De Lijn een reizigersbericht met alternatieve op- en afstapplaatsen.

 

Klankbordgroep waardevolle blik op lokale verkeerssituatie

In de aanloop naar de werken gingen AWV en de gemeente Lanaken in dialoog met bewoners en handelaars. Tijdens een klankbordgroep van een 10-tal deelnemers werd er samen nagedacht over maatregelen en ideeën die het lokale verkeer in goede banen zouden kunnen leiden. 

De input van de klankbordgroep was zeer waardevol en lag mee aan de basis van enkele van de hoger vermelde minderhinder-maatregelen. 

Het verslag en de terugkoppeling kan je hier nalezen. 

 

Op de hoogte blijven en contact nemen?

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief via de knop op deze webpagina. Zo ontvang je regelmatig nieuws in je mailbox. 

Voor praktische vragen i.v.m. bereikbaarheid in en rond de werfzone kan je contact opnemen met onze bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts via via 011 433 855 of frederik@bereikbaarheidsadviseur.be