Veilige fietspaden aan rotonde Veldwezelt

Regio
Gemeente
Weg
Datum maart - juni 2020

Van harte welkom op de infovergadering op di.11 februari 2020 om 19.30u in OC Berenhof in Veldwezelt (Berenhofstraat 12).

UPDATE:
De infrastructuurwerken op het kruispunt starten begin maart en duren tot eind juni 2020.
De Noord-zuidverbinding N78 Kiezelweg blijft steeds toegankelijk voor verkeer. Eén zijtak van het kruispunt moet telkens een kleine 2 maanden worden afgesloten voor verkeer (eerste Bilzerbaan, dan 2e Carabinierslaan). Lokale bereikbaarheid blijft gegarandeerd via omliggende gemeentewegen. Doorgaand verkeer volgt een grote omleiding die vroeg wordt aangegeven. 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de rotonde op de kruising van de N2 (Bilzerbaan, 2e Carabinierslaan) en de N78 (Kiezelweg) in Lanaken vernieuwen. Er komen vrijliggende fietspaden en oversteken om de veiligheid voor de fietsers te verhogen. Een aparte bypass voor het gemotoriseerd verkeer vanuit Lanaken richting Bilzen moet ook de doorstroming verbeteren. Eerste stap is de afbraak van twee woningen aan het kruispunt. Het Agentschap Wegen en verkeer investeert 1,3 miljoen euro in deze fietsveilige rotonde.

De vernieuwing van de rotonde zit al enkele jaren in de pijplijn, maar de procedures van enkele grondverwervingen zorgden voor enig oponthoud.

De afbraak van twee woningen aan de rotonde gebeurde eind 2019. Daarna starrten de voorbereidende nutswerken in de bermen.
De infrastructuurwerken zullen in het voorjaar 2020 ongeveer 4 maanden in beslag nemen. De werken worden onderverdeeld in fases om de verkeershinder te milderen.  

 

 

Planning en minderhinder-maatregelen:

 • De nutswerken (voornamelijk in de bermen) startten eind november 2019.
   
 • De infrastructuurwerken van de heraanleg van de rotonde starten begin maart 2020 en duren 4 maanden, tot eind juni 2020.
   
  • Doorgaand bovenlokaal verkeer oost-west (N2) volgt een grote omleiding die vroeg wordt aangegeven. 
    
  • Lokale bereikbaarheid voor oost-west bestemmingsverkeer binnen Veldwezelt blijft gegarandeerd via omliggende gemeentewegen.
   Daar worden snelheidsremmende maatregelen voorgesteld, om de verkeersveiligheid te verhogen.
    
  • Het kruispunt aan de werfzone heeft tijdens de werken 3 takken, aangestuurd met verkeerslichten.
    
  • Noord-zuidverkeer op de N78 Kiezelweg blijft steeds mogelijk.

    

  • ​Fase 1 duurt 2 maanden vanaf maart 2020: vernieuwing zijde Bilzerbaan
   • Bilzerbaan is afgesloten voor verkeer ter hoogte van de werfzone. Lokale bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer blijft gegarandeerd via omliggende gemeentewegen.
     
  • Fase 2 duurt 2 maanden vanaf mei 2020: vernieuwing zijde Maastricht
   • 2e Carabinierslaan is afgesloten voor verkeer ter hoogte van de werfzone. Lokale bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer blijft gegarandeerd via omliggende gemeentewegen.

 

Op 16/01/2020 vond een klankbordsessie plaats met enkele handelaars en bewoners in Veldwezelt. De focus van de bespreking lag op de lokale verkeerssituatie tijdens de uitvoering van de werken: bereikbaarheid, veilihgeid en leefbaarheid. De ideeën die op tafel kwam worden nog nader onderzocht door AWV en de gemeente Lanaken.  Meer info daarover volgt. Het verslag van de klankbordgroep kan u hier bekijken.

Van harte welkom op de infovergadering op di.11 februari 2020 om 19.30u in OC Berenhof in Veldwezelt (Berenhofstraat 12).

 

Uitvoering in twee fases; telkens tijdelijke verkeerssituatie met 3-armig kruispunt met verkeerslichten:

 

De lokale verkeerssituatie zal vanaf het begin grondig geobserveerd en geëvalueerd worden. Bijsturingen kunnen altijd gebeuren, indien nodig. 

 

Verkeerssituatie fase 1: maart-april 2020. Situatie kruispunt Omloopstraat x Kiezelweg wordt nog verder bekeken i.k.v. veiligheid:

 

Verkeerssituatie fase 2: mei-juni 2020: 

 

 

Op de hoogte blijven en contact nemen?

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief via de knop op deze webpagina. Zo ontvang je regelmatig nieuws in je mailbox. 

Voor praktische vragen i.v.m. bereikbaarheid in en rond de werfzone kan je contact opnemen met onze bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts via via 011 433 855 of frederik@bereikbaarheidsadviseur.be