Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietsoversteek op kruispunt Haagdoorndijk met Rallylaan

Veilige fietsoversteek op kruispunt Haagdoorndijk met Rallylaan

Algemeen Overzicht

Datum

Provincie

Plaats

Weg

N790

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal in de gemeente Pelt het kruispunt van de N790 Haagdoorndijk met de Rallylaan en de Bergeykseweg herinrichten. Het kruispunt wordt uitgerust met een beveiligd fietsoversteekpunt via een middenberm, en krijgt aan weerskanten vrijliggende fietspaden in asfalt. Voor autoverkeer komend van de Noord-zuid richting de Rallylaan komt een aparte linksafslagstrook. In de nieuwe toestand wordt straks ook de Bergeykseweg afgesloten ter hoogte van het kruispunt voor autoverkeer. AWV wil zo de fietsveiligheid vergroten op een belangrijke as in het fietsroutenetwerk. De werken starten in mei en duren tot het bouwverlof midden juli.

Wat en waarom?

Situering

N790 Haagdoorndijk is gelegen in het noorden van Limburg, in de fusiegemeente Pelt. De gewestweg verbindt er de Noord-Zuid met de Koning Albertlaan. Het is zowat de belangrijkste ontsluitingsweg richting Neerpelt-centrum en de omliggende woongebieden. Maar ook doorgaand verkeer richting Hamont-Achel passeert langs de N790.

De projectzone op de N790 Haagdoorndijk omvat het kruispunt met de Rallylaan en de Bergeykseweg. Een belangrijke trekpleister in de directe omgeving is het Provinciaal Domein Dommelhof en de speeltuin Scoutsrally.

N790 x Rallylaan - situering

Beveiligd fietsoversteekpunt via ruim middeneiland

Het huidige kruispunt is vandaag onvoldoende veilig voor fietsers, en dat ondanks de ligging op het recreatief fietsroutenetwerk. De herinrichting van het kruispunt N790 x Rallylaan x Bergeykseweg beoogt daarom in de eerste plaats een veilige oversteek voor het fietsverkeer

Op het kruispunt komt een ruim fietsoversteekpunt, beveiligd met omegabeugels. Op die manier kunnen fietsers rustig in twee tijden de gewestweg oversteken. Aan weerskanten van de Haagdoorndijk voorziet AWV in de projectzone vrijliggende fietspaden. Die fietspaden zijn 1,75 meter breed en worden in asfalt aangelegd. Ter hoogte van de Rallylaan krijgt het fietspad een rode coating voor extra zichtbaarheid bij het kruisen van de zijstraat.

Fietsvriendelijke doorsteek via Bergeykseweg

In samenspraak met de gemeente Pelt zal na de herinrichting van het kruispunt de Bergeykseweg permanent worden afgesloten, ter hoogte van het Haagdoorndijk. Er zal met andere woorden geen autoverkeer meer mogelijk zijn tussen de Haagdoorndijk en de Bergeykseweg. Zo wordt het sluipverkeer geweerd uit deze woonstraat. Straks zullen enkel nog fietsers en voetgangers via die fietsvriendelijke doorsteek kunnen passeren. Dat in combinatie met het veilige fietsoversteekpunt is een extra troef voor zowel het toeristisch als functioneel fietsverkeer.      

Afslagstrook richting Rallylaan voor vlottere doorstroming

Voor het gemotoriseerd verkeer op de N790 Haagdoorndijk voorziet AWV een aparte linksafslagstrook, richting de Rallylaan komende van de Noord-Zuid. Dat moet voor een betere doorstroming zorgen. Het verkeer richting de Rallylaan zorgt zo immers voor minder oponthoud voor het doorgaand verkeer naar Neerpelt-centrum. 

Het kruispunt zelf wordt binnen de projectzone opnieuw in asfalt heraangelegd. De middenberm wordt verhoogd uitgevoerd en ingezaaid met gras. Door die middenberm zal de rijweg ook ietwat uitbuigen, wat de snelheid van het gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de fietsoversteek zal doen afnemen

N790 x Rallylaan - ontwerpplan

Timing en impact?

Herinrichting kruispunt in twee fases

Maandag 3 mei starten de voorbereidende nutswerken. De aannemer van de nutsmaatschappijen werkt buiten de rijweg in de berm en hindert op die manier het doorgaand verkeer niet. 

Maandag 17 mei start AWV met  de herinrichting van het kruispunt van de Haagdoordijk met de Rallylaan en de Bergeykseweg. Dat gebeurt in twee fases: eerst aan de kant van de Bergeykseweg, vervolgens aan die van de Rallylaan.

Elke fase duurt ongeveer een maand. Op die manier moet de volledige vernieuwing van het kruispunt uiterlijk tegen het bouwverlof in juli klaar zijn. 

Opgelet: deze planning is steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail