Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fiets- en voetgangersoversteekplaats en toegankelijke bushaltes aan Welzijnscampus Portavida

Veilige fiets- en voetgangersoversteekplaats en toegankelijke bushaltes aan Welzijnscampus Portavida

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N723

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de N723 Weg naar As ter hoogte van de Welzijnscampus Portavida in Genk herinrichten. Er komen toegankelijke bushaltes en een nieuwe fiets- en voetgangersoversteekplaats. Zo gaan we voor meer verkeersveiligheid in deze toekomstige aantrekkingspool met verschillende gebruikers. De start van de werken is afhankelijk van de lopende grondverwervingen en is daarom voorlopig nog onduidelijk. 

Wat en waarom?

Geïntegreerd ontwerp 

Langs de Weg naar As in Genk verrijst momenteel de Welzijnscampus Portavida, een ontwikkeling van het OCMW en het stadsbestuur van Genk. De campus combineert zorg- en dienstverlening met wonen, werken en ontspanning. Ook de Academie voor Beeldende Kunst & Media vindt er onderdak. 

De Welzijnscampus zal straks heel wat bezoekers ontvangen, zowel jong als oud, die zich elk op hun manier verplaatsen met de fiets, te voet, het openbaar vervoer of de auto. AWV wil hierop anticiperen met een gerichte vernieuwing van de N723 Weg naar As. Zo ontstaat er een geïntegreerd ontwerp met oog voor veilig en vlot verkeer, in het bijzonder voor de actieve weggebruiker en de busreiziger

De herinrichting gebeurt heel concreet ter hoogte van de campus, tussen de Hospitaalstraat en de huidige toegang tot de campus.  

Vrijliggende fietspaden met beveiligde oversteekplaats

Vandaag heeft de Weg naar As 2x1-rijstroken met aan weerskanten aanliggende enkelrichtingsfietspaden en een voetpad. Die wegopbouw blijft grotendeels behouden maar wordt aangevuld met enkele belangrijke verbeterpunten.

Zo zal AWV de fietspaden in beton vernieuwen en maximaal vrijliggend aanleggen. Aan de kant van de campus wordt het fietspad bovendien breder zodat fietsers er in beide richtingen kunnen fietsen. Ter hoogte van het nieuwe voetgangersplein van de campus – de toegangspoort van de site die direct aansluit op de gewestweg – zal AWV een gebundelde oversteekplaats voor fietsers en voetgangers realiseren. Dat gebeurt via een ruim middeneiland waarbij men in twee tijden de rijweg kan oversteken. 

Het fietspad aan de kant van de campus is al aangelegd door de Stad Genk. 

N723 Welzijnscampus Genk - ontwerppplan

Ontwerpplan

Toegankelijke bushalte met stopplaats langs rijweg

Op dit ogenblik stoppen de bussen van De Lijn op de rijweg zelf. Bij de herinrichting voorzien we zogenaamde haltehavens, waarbij de bussen halteren langs de rijweg. Op die manier kunnen busreizigers makkelijk op- en afstappen, maar garanderen we ook de doorstroming voor doorgaand verkeer. De haltes worden aangelegd volgens de laatsten normen op het gebied van comfort en toegankelijkheid. De halte aan de kant van de campus krijgt een schuilhuisje met fietsenstalling.

De bushaven aan de kant van de campus is al aangelegd door de Stad Genk.  

Nieuwe parkeerplaatsen en rijweg

De handvol langsparkeerplaatsen aan de Weg naar As, in de richting van Genk-centrum, blijven behouden maar worden wel heraangelegd met groenvakken. De rijweg krijgt een nieuwe onder- en toplaag asfalt

Gescheiden in- en uitrit campus

Het nieuwe ontwerp voorziet ook een verbeterde ontsluiting van de Welzijnscampus. De ingang naar de site en de ondergrondse parking komt straks rechts vooraan de Weg naar As te liggen. De huidige in- en uitgang, gelegen tussen de gebouwen van het Wit Gele Kruis en het LITP, wordt omgevormd tot een unieke uitgang. Die in- en uitgang liggen bewust ver uit elkaar: zo behouden we het rustige karakter van het plein en verbeteren we afwikkeling tussen fietsers en auto’s. 

N723 Welzijnscampus Genk - TDP

Typedwarsprofiel 

Timing en impact?

Grondverwervingen noodzakelijk

Voor het nieuwe wegontwerp, met vrijliggende fietspaden en bushavens, moet het openbaar domein op sommige plaatsen verbreed worden. Dat betekent dus dat privégronden verworven moeten worden. De gesprekken met de grondeigenaars zijn ondertussen aan de gang. 

Voor de grondinnames is er een voorlopig onteigeningsbesluit opgesteld. Er zal in dat verband een openbaar onderzoek lopen van 20 oktober t.e.m. 18 november 2021. In die periode liggen alle documenten ter inzage op het stadhuis van Genk (na afspraak). Ze zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.genk.be.

Start werken onduidelijk

De start van de herinrichtingswerken is momenteel nog niet duidelijk. De grondverwervingen zullen in grote mate de verdere timing bepalen

De uitvoeringstermijn bedraagt ongeveer drie maanden. Voorafgaand zullen er ook nutswerken worden uitgevoerd. Er zijn momenteel ook nog geen concrete afspraken gemaakt over de fasering en werkwijze.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Wegen Limburg
Telefoon
0465 09 40 84
E-mail