Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilig fietspad en geleiding voor dieren langs Terhulpensesteenweg

Veilig fietspad en geleiding voor dieren langs Terhulpensesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Weg

N275

Update 12/8/2020: De aanbesteding van dit project gebeurt dit najaar 2020. De werken zullen daarom pas in de zomer van 2021 starten en niet in het najaar van 2020 zoals eerder vermeld.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant in de zomer van 2021 de herinrichting van de Terhulpensesteenweg (N275), tussen de Ring rond Brussel en de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (het kruispunt met de Bundersdreef).

Wat en waarom?

Herinrichting Terhulpensesteenweg over 1,3 kilometer

De Terhulpensesteenweg wordt over een afstand van ongeveer 1,3 kilometer heringericht, tussen de Ring rond Brussel (R0) en de grens met de Bundersdreef. De herinrichting bevat de heraanleg van de rijweg, het fietspad en de aanleg van een regenwaterafvoer onder de weg.

De verharding van het huidige wegdek en het fietspad wordt opgebroken. Vervolgens wordt de rijweg van de Terhulpensesteenweg opnieuw aangelegd. De rijweg wordt in verkanting aangelegd. Dat wil zeggen dat het water naar één kant van de weg zal afwateren, over twee rijvakken heen.

Aan de westzijde van de weg wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd van 3 meter breed. Houten vangrails scheiden het fietspad af van de rijweg. De verlichting voor het fietspad wordt geïntegreerd in de houten vangrails. Deze fietsverbinding vormt een fietssnelweg tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Hoeilaart.

De kasseiverharding ter hoogte van de Netelenweg wordt verwijderd. Na de aanleg van de regenwaterafvoer, wordt de zone opnieuw aangelegd. De afwatering van deze kasseiweg gaat naar de aanpalende boszone.

Heraanleg bushaltes aan Bundersdreef

Naast de heraanleg van de rijweg en het fietspad, worden de bushaltes ter hoogte van de Bundersdreef opgebroken en opnieuw aangelegd. Zo worden de perrons verhoogd zodat reizigers gemakkelijk kunnen op- en afstappen. Daarnaast sluit de toegang naar het busperron aan op de Bundersdreef via een hellend vlak.

Geleidingswanden voor overstekende dieren

Naast de berm, aan beide zijden van de weg, worden er betonnen geleidingswanden geplaatst. Die geleidingswanden moeten ervoor zorgen dat dieren naar de bestaande ecotunnel worden geleid. Zo kunnen dieren onder de weg oversteken naar de andere kant van het bos.

De werfzone loopt van het kruispunt met de Ring rond Brussel tot het kruispunt met de Bundersdreef.

Timing en impact?

Werken in de zomer van 2021

De uitvoering van deze herinrichting valt samen met een project van Elia. Elia legt een ondergrondse kabelverbinding aan tussen Elsene en Hoeilaart. Deze werken worden voorafgaand aan de herinrichting uitgevoerd. Het traject van Elia volgt het tracé van het nieuwe fietspad op de Terhulpensesteenweg.

Om de inname van ruimte tot een minimum te beperken worden beide projecten op elkaar afgestemd. Zo zal Elia eerst werken aan de Terhulpensesteenweg in juli en augustus. Daarna start Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Terhulpensesteenweg. Volgens de huidige planning zullen de werken van de herinrichting ongeveer 6 maanden duren. Zodra er een exacte timing bekend is, leest u dat op deze website.

Voor meer informatie over het project van Elia kan u terecht op www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojecten/elsene-hoeilaart.