Tienen: Asfalteringswerken in beide richtingen op 1 dag over 300m gedeelte van de Aandorenstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum 1 dag werken op maandag 23 maart

UPDATE: 18/03/20: Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Ook de asfalteringswerken die werden aangekondigd in de Aandorenstraat (gedeelte tussen de aansluiting met de Fabrieksstraat, de Molenstraat en de Keistraat in Tienen) zijn NIET doorgegaan.  Zodra er een nieuwe startdatum is zal deze gecommuniceerd worden. 

Aandorenstraat (N3) in Tienen: asfalteringswerken in beide richtingen over gedeelte van 300m op maandag 23 maart

Wegen en Verkeer brengt op 23 maart gedurende één dag een nieuwe toplaag asfalt en markeringen aan (N3) op een gedeelte van de Aandorenstraat tussen de aansluiting met de Fabriekstraat, de Molenstraat en aansluiting met de Keistraat in Tienen. De aannemer werkt in één dag de volledige werfzone over een 300m af, waardoor er een volledig parkeerverbod geldt en omwonenden voor één dag gevraagd worden om wat verderop parking te zoeken. De aannemer zal bij de betrokken omwonenden nog een brief bussen. Voor doorgaand verkeer geldt er een lokale omleiding. Fietsers en voetgangers kunnen nog steeds fietsen en wandelen langsheen de werfzone.

 

Herstelling asfalt na wintermaanden

In de winter loopt het wegoppervlak schade op door koude en vriesweer. Elk voorjaar voert een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer op verschillende locaties asfalteringswerken uit om de opgelopen schade te herstellen. Op maandag 23 maart is dit het geval op een gedeelte in de Aandorenstraat in Tienen. Over een lengte van zo’n 300 meter,  tussen de aansluiting met de Fabriekstraat, de Molenstraat en aansluiting met de Keistraat, verwijdert een aannemer eerst de beschadigde asfaltlaag en brengt daarna een nieuwe laag en markeringen aan. 

Omleidingen voor doorgaand verkeer in beide richtingen

Ter hoogte van de kruising van de Aandorenstraat met de Beauduinstraat wordt het verkeer via de Vinckenboschvest / Invalsweg (N29) en de zuidelijke / oostelijke ring rond Tienen (R27) naar de rotonde ter hoogte van de carpoolparking van Hakendover naar de Sint-Truidensesteenweg (N3) geleid (en omgekeerd). Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder tijdens de werken.

Woningen met de wagen één dag niet bereikbaar

De aannemer werkt in één dag de volledige werfzone over een 300m af, waardoor er een volledig parkeerverbod geldt en omwonenden voor één dag gevraagd worden om wat verderop parking te zoeken.   Wegen en Verkeer dankt omwonenden op voorhand om voor deze dag de wagen een beetje verder te parkeren, zodat er vlot en veilig gewerkt kan worden.

De aannemer doet zijn best om de werken binnen de voorziene termijn af te werken. Bij slecht weer of door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de planning wijzigt bij asfalteringswerken. De nieuwe termijn wordt dan altijd op deze webpagina weergegeven.