Overslaan en naar de inhoud gaan

Studie naar oplossing voor sluipverkeer ten oosten van Leuven

Projectverloop

Projectverloop

Status

In Studie

Weg

E314
N2
N25
E40

Studie in drie fasen

De studie bestaat uit drie fasen waarbij met een brede blik mogelijke oplossingen voor de sluipverkeerproblematiek onder de loep genomen worden. 

1) Opmaak van een inventaris

In deze eerste fase werd het probleem duidelijk omschreven. De betrokken gemeenten en de provincie deden al heel wat onderzoek en ingrepen op het terrein om de problematiek aan te pakken. We hielden rekening met de bevindingen van hun studies.

Maatschap Leuven-Oost startte in het voorjaar van 2023 met een inventarisatiefase om de huidige verkeerssituatie in kaart te brengen. Hierbij brachten we de bevindingen samen van de studies en rapporten van de afgelopen decennia. We deden ook een verkeerskundige analyse om in kaart te brengen hoe het gemotoriseerde verkeer zich vandaag verplaatst in het studiegebied, en waar de sluiproutes zich bevinden.

Het rapport en de presentatie met de resultaten van deze inventarisatiefase kan je hier downloaden.

2) Van potentiële alternatieven naar kansrijke alternatieven

In deze fase verkennen we allerlei alternatieven, zowel tracé-varianten als alternatieven zonder nieuwe infrastructuur. Met een gedetailleerd verkeersmodel (Traffic Scout) vergelijken we de effecten van verschillende oplossingen op het vlak van de verkeersstromen. Daarnaast hanteren we een uitgebreid toetsingskader om alle opties grondig te wikken en te wegen. Zo wordt de impact van de verschillende tracés en alternatieven op het verkeer en de leefomgeving in de ruime regio duidelijk. Dit stelt ons in staat om een selectie van de kansrijke alternatieven te maken. 

3) Van kansrijke alternatieven naar een voorkeursalternatief

De kansrijke alternatieven worden in detail verder bestudeerd aan de hand van mobiliteits- en milieuonderzoek en een maatschappelijke kosten-batenanalyse. We onderzoeken de impact op de omliggende ruimte en op de circulatie van het verkeer in de omgeving. De resultaten van het onderzoek zullen de beleidsmakers toelaten om een onderbouwde beslissing te nemen, zodat het sluipverkeer teruggedrongen wordt.