Overslaan en naar de inhoud gaan

Slimme verkeerslichten met bypasses vervangen rotonde bedrijventerrein Kristalpark

Slimme verkeerslichten met bypasses vervangen rotonde bedrijventerrein Kristalpark

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N71

AWV en de stad Lommel gaan de rotonde van de Ringlaan (N71) met de Gerard Mercatorstraat omvormen tot een kruispunt met slimme verkeerslichten. Met de vernieuwing willen beide partijen de verkeersveiligheid verhogen. Binnenkort wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De werken starten ten vroegste in het najaar van 2023 en worden in verschillende fases uitgevoerd. Het Kristalpark blijft bereikbaar tijdens de werken.

Wat en waarom?

Rotonde maakt plaats voor verkeerslichten met bypasses

De rotonde op de Ringlaan (N71) ter hoogte van de Gerard Mercatorstraat maakt plaats voor slimme verkeerslichten met bypasses voor niet-kruisende verkeersbewegingen. Door het uniforme beeld van de lichtengeregelde kruispunten langs de N71 door te trekken, wil AWV de verkeersveiligheid bevorderen.

Het kruispunt krijgt een lichtenregeling voor alle kruisende verkeersstromen. Er zijn drie bypasses voorzien buiten de lichtenregeling:

  • Voor doorgaand verkeer van Lommel richting Mol 
  • De rechtsaf beweging, komende van Mol richting het Kristalpark 
  • De rechtsaf beweging uit de Gerard Mercatorstraat richting Lommel. 

De andere verkeersstromen worden geregeld via de slimme verkeerslichten. De aanpassingen op het kruispunt garanderen de doorstroming van het doorgaand en industrieverkeer in de omgeving van het Kristalpark. Daarbij werd ook rekening gehouden met de groeimarge van het bedrijventerrein.

Vlotte verkeersafwikkeling door slimme verkeerslichten 

Slimme verkeerslichten spelen in op de diverse weggebruikers op het kruispunt. Dit gebeurt via detectoren. Zo kunnen langere groenfases gelden als detectoren regelmatig een voertuig ‘zien’ naderen. Andere groenfases gaan niet in werking als er geen weggebruiker nood aan heeft. De meeste kruispunten in Vlaanderen zijn al uitgerust met dergelijke ‘slimme’ verkeerslichten.

Toegangspoort tot Kristalpark

Het nieuwe kruispunt ter hoogte van de Gerard Mercatorstraat zal functioneren als volwaardige toegangspoort voor het Kristalpark. Voor een veilige en vlotte uitstroom richting Lommel komt er een invoegstrook op de Ringlaan. Hiervoor wordt de Edward Anseelestraat deels afgesloten. Uitgaand verkeer vanuit de E. Anseelestraat richting Lommel blijft wel mogelijk. Op termijn zullen er nog aanpassingen aan Balendijk volgen. Die kaderen binnen de ruimere mobiliteitsvisie van de stad Lommel.

Timing en impact?

Projectplanning

De omgevingsvergunning wordt binnenkort ingediend. Na een positief verloop van de procedure, starten de werken ten vroegste eind 2023. 
 

Gefaseerde uitvoering van de werken

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om het Kristalpark zo veel als mogelijk via de Gerard Mercatorstraat toegankelijk te houden. Doorgaand verkeer op de Ringlaan blijft mogelijk. De Edward Anseelestraat dient tijdens de werken als tijdelijke toegang van het Kristalpark. Daarvoor wordt de middenberm tijdelijk verwijderd. 

Meer details over de uitvoering van de werken volgt later op deze webpagina.