Overslaan en naar de inhoud gaan

Slimme verkeerslichten met bypasses vervangen rotonde bedrijventerrein Kristalpark

Slimme verkeerslichten met bypasses vervangen rotonde bedrijventerrein Kristalpark

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N71

AWV en de stad Lommel hebben de rotonde van de Ringlaan (N71) met de Gerard Mercatorstraat omgevormd tot een kruispunt met slimme verkeerslichten. Met de vernieuwing willen beide partijen de verkeersveiligheid verhogen. Het Kristalpark en de Ringlaan bleven bereikbaar tijdens de werken. 

Wat en waarom?

Rotonde maakt plaats voor verkeerslichten met bypasses

De rotonde op de Ringlaan (N71) ter hoogte van de Gerard Mercatorstraat heeft plaats gemaakt voor slimme verkeerslichten met bypasses voor niet-kruisende verkeersbewegingen. Door het uniforme beeld van de lichtengeregelde kruispunten langs de N71 door te trekken, wil AWV de verkeersveiligheid bevorderen.

Het kruispunt kreeg een lichtenregeling voor alle kruisende verkeersstromen. Er zijn 3 bypasses voorzien buiten de lichtenregeling:

  • Voor doorgaand verkeer van Lommel richting Mol 
  • De rechtsaf beweging, komende van Mol richting het Kristalpark 
  • De rechtsaf beweging uit de Gerard Mercatorstraat richting Lommel. 

De andere verkeersstromen worden geregeld via de slimme verkeerslichten. De aanpassingen op het kruispunt garanderen de doorstroming van het doorgaand en industrieverkeer in de omgeving van het Kristalpark. Daarbij werd ook rekening gehouden met de groeimarge van het bedrijventerrein.

Vlotte verkeersafwikkeling door slimme verkeerslichten 

Slimme verkeerslichten spelen in op de diverse weggebruikers op het kruispunt. Dit gebeurt via detectoren. Zo kunnen langere groenfases gelden als detectoren regelmatig een voertuig ‘zien’ naderen. Andere groenfases gaan niet in werking als er geen weggebruiker nood aan heeft. De meeste kruispunten in Vlaanderen zijn al uitgerust met dergelijke ‘slimme’ verkeerslichten.

Toegangspoort tot Kristalpark

Het nieuwe kruispunt ter hoogte van de Gerard Mercatorstraat zal functioneren als volwaardige toegangspoort voor het Kristalpark. Voor een veilige en vlotte uitstroom richting Lommel komt er een invoegstrook op de Ringlaan. Hiervoor wordt de Edward Anseelestraat deels afgesloten. Uitgaand verkeer vanuit de E. Anseelestraat richting Lommel blijft wel mogelijk. Op termijn zullen er nog aanpassingen aan Balendijk volgen. Die kaderen binnen de ruimere mobiliteitsvisie van de stad Lommel.

Timing en impact?