Overslaan en naar de inhoud gaan

Rotonde Stayen wordt turborotonde met veilige dubbelrichtingsfietspaden en oversteekplaatsen

Timing en Fasering

Timing en Fasering

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N3
N3e

Fase 3: aanleg parallelweg vanaf 23/01/2023

AWV start maandag 23 januari met de werken voor de aanleg van de parallelweg ter hoogte van turborotonde ‘Stayen’. Tijdens de werken is de nieuwe bypass afgesloten. Verkeer op de Tiensesteenweg dat rechtsaf richting Hasselt/Luik wil, doet dat tot het einde van de werken via de rotonde. Ook het fietspad is ter hoogte van de rotonde onderbroken. Daarom is voor fietsers een tijdelijke oversteekplaats voorzien op de Tiensesteenweg.

De werken zijn erg weersgevoelig. Bij slecht weer of door andere werfomstandigheden kan de planning nog wijzigen.

Voorbereidingen in april 2022 (afgerond)

Voor de aanleg van de turborotonde effectief start, legt AWV een tijdelijke rijweg voor gemotoriseerd verkeer aan. Autoverkeer kan de werken zo aan de zijde van Aldi etc. voorbijrijden. De aanleg van de werfweg start op maandag 4 april.

Ondertussen zijn ook de nutsmaatschappijen aan de slag met het vervangen en verplaatsen van kabels en leidingen.

Fase 1: opbouw turborotonde vanaf eind april (afgerond)

Vanaf eind april kan de effectieve aanleg van de turborotonde starten. Verkeer verloopt via de tijdelijke rijweg en een drietaks kruispunt met de Tiensesteenweg richting centrum. Deze fase duurt vermoedelijk tot de tweede helft van juni. 

Fase 2: afwerken Tiensesteenweg (afgerond)

In de tweede helft van juni 2022 wordt verder gewerkt aan de Tiensesteenweg richting centrum. Gemotoriseerd verkeer kan over de grotendeels afgewerkte rotonde rijden. Bij de start van het bouwverlof is de turborotonde al grotendeels klaar en in gebruik.