Overslaan en naar de inhoud gaan

Renovatie viaduct en wegdek E314 Boorsem

Renovatie viaduct en wegdek E314 Boorsem

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

E314

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft het viaduct van de E314 ter hoogte van de grensovergang in Boorsem (Maasmechelen) gerenoveerd. Ook werd het asfalt van het wegdek van de snelweg vernieuwd tussen het ecoduct in Maasmechelen en de Nederlandse grens. Deze ingrepen moeten het rijcomfort en de verkeersveiligheid verhogen. De werken zijn begin 2022 gestart en inmiddels afgerond. 

Wat en waarom?

Naar een veiliger viaduct met meer rijcomfort voor automobilisten en fietsers

Om de veiligheid op en rond het viaduct te verhogen, onderging de brug in haar geheel een grondige renovatie. De brug werd stapsgewijs ontmanteld tot op het gewapend beton, waarna ze plaatselijk werd hersteld. De weg werd vervolgens zorgvuldig opnieuw opgebouwd. Een vernieuwde waterdichting van de brugconstructie was daarbij een belangrijk element, om betonrot in de toekomst te voorkomen. De brugvoegen werden vernieuwd.

Aan de indeling of breedte van de rijstroken van de snelweg veranderde niets. Wel kregen zowel de rijweg als de naastliggende fietspaden een volledig nieuwe toplaag asfalt, wat zal bijdragen tot meer rijcomfort.

Tegelijkertijd werden ook de vangrails en leuningen vernieuwd. De zuidelijke leuning van het viaduct is recent nog aangebracht. Ook de noordelijke zijde kreeg een identieke afscherming. Dergelijke werken werden 's nachts uitgevoerd, om een inname van de snelweg overdag te vermijden en zo de verkeershinder te beperken. Andere onderhoudswerken aan het viaduct waren niet altijd even zichtbaar zijn vanop de snelweg. Zo kregen ook de trappen een opknapbeurt en nieuwe leuningen.

E314 Boorsem situering V2

Vernieuwing wegdek snelweg voor een aangename grensovergang

Tussen het ecoduct in Maasmechelen en de Nederlandse grens werd het wegdek van de E314 in beide richtingen aangepakt met een nieuwe toplaag asfalt. Voor de snelweg gebruikten we een type asfalt met prestatie-eisen voor geluidsarme toplagen. Daarnaast verhoogden we nieuwe vangrails de veiligheid tussen het op- en afrittencomplex en het viaduct.

De snelwegparkings van Boorsem zijn in 2019 nog gerenoveerd en kregen in de loop van 2021 ook sanitaire voorzieningen. Ook enkele plaatselijke opfrissingen waren hier van toepassing (nieuwe draadafsluiting, paaltjes, vuilbakken, ... ).

Groene zij- en middenbermen snelweg

Een groot deel van de werkzaamheden vond buiten de rijweg plaats, zoals de groenwerken in de zij- en middenbermen. Zo werd het omliggende groen bijgesnoeid. Te hoge zijbermen werden afgegraven en netjes heraangelegd. Ook alle overbodige sokkels en doorsteken in de middenberm werden opgebroken en waar mogelijk opnieuw ingezaaid.

Wat met het omgevingsgeluid?

De hoofddoelstelling van dit project is de renovatie van het viaduct van de E314 ter hoogte van de grensovergang. Aanvullend vernieuwen we het wegdek van de snelweg tot aan het ecoduct in Maasmechelen. Geluidsmilderende maatregelen zijn niet voorzien.

Wil je weten waarom? Lees verder in de rechterkolom 'Omgevingsgeluid'. 

Timing en impact?

Gefaseerde uitvoering vanaf 2022

Begin 2022 is AWV gestart met de viaductrenovatie. Dat gebeurde in 2 fases: 1 per rijrichting. In die termijn worden de overige werken ingelast, waaronder o.a. de asfaltvernieuwing en aanpassingen aan de snelwegparkings of aan de onderkant van de bruggen. In de loop van 2023 hebben we de werken afgerond. 

Verkeer op de E314 tussen Maasmechelen en Nederland kon de werfzone steeds voorbij in beide richtingen, zij het via versmalde rijstroken. De op- en afritten van het complex 33 Maasmechelen bleven maximaal open tijdens de werken, behalve tijdens de asfaltwerken. Meer informatie onder 'timing en fasering'.