Oud-Heverlee: aanleg nieuw ecoduct en houten fiets- en wandelbrug

Weg
Datum 2018- 2019

Update 12/11/'19:  de grootste werkzaamheden aan het nieuwe ecoduct over de Expresweg (N25) zijn al een tijdje afgerond. Op dit moment vinden er nog enkele beperkte kleinere werken plaats, maar die veroorzaken geen hinder voor het verkeer op de gewestweg. Volgens de huidige planning start Wegen en Verkeer vanaf 2020 met een ander project in de omgeving van het Meerdaalwoud: het vernieuwen van de fietspaden en rijweg op de Naamsesteenweg (N251) tussen E40 en grens met Oud-Heverlee. 

Houten fiets- en voetgangersbrug in juni open voor gebruik

In mei wordt de omgeving rond het ecoduct (ook het ruiterpad) verder afgewerkt. Hiervoor zal er op bepaalde momenten met tijdelijke verkeerslichten worden gewerkt, maar Wegen en Verkeer verwacht dat de hinder voor doorgaand verkeer op de Naamsesteenweg beperkt blijft. De houten fiets- en voetgangersbrug is dan wel geplaatst, ze is nog niet opengesteld voor gebruik. Begin juni zal de brug afgewerkt worden zodat fietsers en wandelaars er op korte termijn volop van kunnen genieten.  

Plaatsing houten fiets- en voetgangersbrug op donderdag 21 maart

Op donderdag 21 maart plaatste Wegen en Verkeer een houten fiets- en voetgangersbrug over de Naamsesteenweg (N25) aan de ingang van het Meerdaalwoud. Een heus karwei waarvoor de Naamsesteenweg bijna een volledige dag werd afgesloten voor alle verkeer. 

   

Vanaf 4 maart gewijzigde verkeerssituatie op de Naamsesteenweg tussen Oud-Heverlee en Hamme-Mille

Vanaf 4 maart gaan de werken ter hoogte van het nieuwe ecoduct op de Naamsesteenweg (N25) een nieuwe fase in. Tot eind juni wordt er een omleiding voorzien via Sint-Joris-Weert voor verkeer (< 3,5 ton) dat richting Waver wil rijden. Verkeer dat richting Leuven rijdt op de Naamsesteenweg blijft steeds mogelijk, uitgezonderd op donderdag 21 maart. Dan plaatst AWV de houten fiets- en voetgangersbrug over de Naamsesteenweg aan de ingang van het Meerdaalwoud en wordt de Naamsesteenweg in beide richtingen afgesloten voor verkeer. De omleiding via Sint-Joris-Weert geldt op 21 maart in beide richtingen tussen Oud-Heverlee en Hamme-Mille. In de rijrichting Leuven zal de omleiding op 21 maart verlopen via de Kauwereelstraat en de Stationsstraat, niet via de Molenstraat.   

Vrachtverkeer (> 3,5 ton) wordt omgeleid via het op- en afrittencomplex in Boutersem. 

 

Situering project

Op 1 augustus startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met grote werken in het Meerdaalwoud. Met een investering van in totaal 3,8 miljoen euro (waarvan 2,1 miljoen euro voor de rekening van AWV en 1,7 miljoen euro voor het Departement Omgeving en het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid) bouwt de Vlaamse overheid een ecoduct over de gewestweg N25, voorbij het kruispunt met de Naamsesteenweg (N251). AWV investeert nog eens 4,9 miljoen euro in een fiets- en voetgangersbrug, vier km fietspaden, een structureel onderhoud van het wegdek.

Onder het goedkeurend oog van de kinderen van het 5de leerjaar uit basisschool De Lijsterboom werd op woensdag 28 november de dakplaat van het ecoduct gegoten.


De laatste betonstort van het ecoduct: gieten van de dakplaat


Werfbezoek schoolkinderen De Lijsterboom

 

Op woensdag 7 november 2018 vond een 'Facebook Live' sessie plaats op de werfzone van het nieuwe ecoduct. AWV stelde samen met haar partners Agentschap voor Natuur en Bos en Departement Omgeving de werken in het Meerdaalwoud digitaal én live voor aan het brede publiek. Het was bovendien het geschikte moment om aannemer BAM en de aanwezige arbeiders te trakteren op een verkwikkend ontbijt. U kan de video herbekijken op de Facebookpagina van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Omleiding voor fietsers door Meerdaalwoud

De fietsers die normaal gezien het dubbelrichtingsfietspad langs de N25 gebruiken, worden tijdens de werken omgeleid via bestaande fietspaden door het bos, namelijk via de Langendaalstraat, de Prosperdreef en de Weertsedreef. Dat betekent een omweg van pakweg een kilometer, maar door de niveauverschillen en de ondergrond (de omleiding verloopt voor een groot deel via een grintpad), genieten de fietsers tijdens de werken minder comfort dan normaal.  AWV kreeg vanuit een naburige gemeente de vraag om een tijdelijk fietspad aan te leggen op de rijweg, maar dat is niet mogelijk omdat deze kant van het Meerdaalwoud officieel het beschermingsstatuut van bosreservaat heeft. Om die reden mag AWV geen tijdelijk fietspad in het bos aanleggen. 

De werfcontroleurs van AWV stellen regelmatig vast dat de voorziene omleiding niet altijd gevolgd wordt en dat fietsers zich op de rijweg begeven om langs de werfzone te fietsen. Om de veiligheid van fietsers en andere weggebruikers te garanderen en om gevaarlijke situaties tijdens de werken te vermijden, vraagt AWV om de uitgestippelde fietsomleiding te volgen.

omleiding-fietsers

Twee ecoducten op een kilometer van elkaar

De Naamsesteenweg (N25) doorkruist het Meerdaalwoud volledig. Met de aanbouw van een tweede ecoduct én een extra wandel- en fietsersbrug, wil men dit prachtige bos nóg beter verbinden voor mens en dier.

In augustus 2018 startte dan ook de belangrijkste fase in het project, de aanleg van een vijfendertig meter breed “ecoduct”. Vijfhonderd meter ten noorden van het ecoduct komt een nieuwe fiets- en wandelbrug met vlotte aansluitingen op de fietsroutes door het Meerdaalwoud.

Eerste ecoduct ‘De Warande’ succesverhaal

De Vlaamse overheid (ook weer AWV en Departement Omgeving) legde in 2005, ook in het Meerdaalwoud, het eerste ecoduct van Vlaanderen aan.
Dat ecoduct, “De Warande”, ligt iets verderop aan de grens met Waals-Brabant en bleek al snel een groot succes te zijn.

Het Agentschap voor Natuur en Bos spotte zeer geregeld reeën, vossen, steenmarters, zelfs everzwijnen en bunzingen die over het ecoduct liepen.
Het nieuwe ecoduct dat in 2018 aangelegd wordt - een naam moet nog gekozen worden - zal de versnippering van het woud door drukke wegen nog meer tegengaan, de verkeersveiligheid op de drukke Expresweg verder verbeteren en ten slotte ook de recreatieve waarde van het Meerdaalwoud verhogen. De constructie is enkel toegankelijk voor dieren, maar heeft een aparte zone waarover ruiters kunnen passeren - net zoals bij “De Warande”, waar ook ruiters over kunnen rijden.


Bestaand ecoduct De Warande in Oud-Heverlee
aan de rand met Waals-Brabant

 


Fasering aanleg ecoduct en houten fiets- en wandelbrug

In grote lijnen zal de aannemer van AWV vanaf augustus 2018 als volgt te werk gaan:

  • van augustus tot september/oktober: aanleg tijdelijke rijweg aan de oostelijke kant van de Expresweg en grondwerken ter voorbereiding van de bouw van het ecoduct

  • van oktober tot voorjaar 2019: aanleg ecoduct (betonnen structuur en afwerking)

  • Vanaf midden februari 2019 zal de aannemer de houten fiets- en wandelbrug bouwen, ongeveer 500 meter ten noorden van het nieuwe ecoduct.

Volgens de huidige planning zullen alle werken in de zomer van 2019 achter de rug zijn. De uitvoeringsperiode is vrij lang, omdat er twee nieuwe bruggen gebouwd worden en omdat de Expresweg lokaal verdiept wordt. Dat zijn ingrijpende werken.   

Door de aanleg van de tijdelijke rijweg met twee rijstroken zal het verkeer op de Expresweg relatief weinig hinder ondervinden. Gedurende een korte periode zal het verkeer wel omgeleid moeten worden. Hoe lang dit zal duren en langs waar de omleiding zal lopen is nog niet beslist. Zodra AWV daar meer informatie over heeft, zullen we dat op deze webpagina vermelden. De omwonenden van Blanden, Vaalbeek en Hamme-Mille bezorgen we nog een bewonersbrief met info over de werken.

Naamsesteenweg: volledige vernieuwing fietspaden en rijweg vanaf voorjaar 2020

Na de aanleg van het ecoduct verplaatst de activiteit zich naar het noorden, meerbepaald naar het stuk van de Naamsesteenweg (N251) tussen de Duivenstraat en de E40 (zie het donkergrijze stukje op de kaart hieronder). De rijweg van de Naamsesteenweg en de fietspaden langs weerskanten van de weg worden volledig vernieuwd. De gescheiden fietspaden zullen na de werken vlot aansluiten op de bestaande fietsroutes, onder andere op het vleermuisvriendelijk fietspad dat in 2016 langs de E40 aangelegd werd. Deze werken zullen volgens de huidige planning starten in het voorjaar van 2020. Belangrijk nieuws over de planning en fasering zal Wegen en Verkeer bekendmaken op deze webpagina.

 

“Onthaalpoort Torenvalk”, is bijna afgewerkt

​In het voorjaar van 2018 (de eerste fase van het project), maakte de Vlaamse overheid (ANB en AWV) de waardevolle flora en fauna, de speelbossen en bivakzones van het Meerdaalwoud beter bereikbaar voor het publiek. De “Onthaalpoort Torenvalk” van het woud kreeg toen een eigentijdse inrichting met een avontuurlijk speelbos en een losloopzone voor honden met hun baasje.

Op 1 augustus start men met de fundering van de interactieve uitkijktoren. ANB streeft ernaar om het geheel samen met het nieuwe ecoduct en de houten fiets- en voetgangersbrug klaar te hebben en investeerde al 500.000 euro in deze verbeteringen. AWV legde haar steentje bij door de N25 aan te sluiten op de vernieuwde toegang. De Onthaalpoort Torenvalk werd wel in april opengesteld als parking voor het publiek dat Meerdaalwoud een bezoek brengt.   

Je kan hier een kijkje nemen naar foto’s van de bijna afgewerkte onthaalpoort Torenvalk en de huidige bestaande fietspaden, wandel- en fietsbrug.
Later zullen we hier ook foto’s van de verschillende faseringen plaatsen tot aan het einde van het project.