Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderhoudswerken op Ring Pittem

Onderhoudswerken op Ring Pittem

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N37
N50

Wat en waarom?

Het huidige betonnen wegdek van de N37 Ring rond Pittem is versleten en zorgt voor geluidsoverlast. Tussen de N50 Brugsesteenweg en de Tieltstraat (beide kruispunten inbegrepen) wordt het volledige betonnen wegdek van de Ring opgebroken en vervangen door geluidsarm asfalt. 

Het kruispunt van de N37 Ring met de N50 Brugsesteenweg krijgt ook een hele nieuwe fundering en nieuwe asfaltlagen alsook nieuwe driekleurige verkeerslichten.
Op de N50 Brugsesteenweg wordt de toplaag vernieuwd in asfalt tussen de Ring en het kruispunt met de Posterijlaan. 

Tenslotte wordt er ook aan hakhoutbeheer gedaan op het talud van de Ring in de zone richting Tielt. 

 

Timing en impact?

De werken starten op 7 september 2020 en zullen in totaal 104 werkdagen in beslag nemen (weekends en feestdagen niet inbegrepen). De werken zullen ernstige verkeershinder met zich meebrengen. 

Onder 'Fasering' leest u alles over de hinder tijdens de werken.