Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderhoud wegdek Steenweg op Alsemberg

Onderhoud wegdek Steenweg op Alsemberg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Weg

N235

Wat en waarom?

Nieuwe asfaltlaag voor rijweg en fietspaden 

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf 7 augustus 2023 drie weken lang op de Steenweg op Alsemberg (N235). Het gaat meer bepaald over het stuk van de steenweg tussen de grens met het Brussels Gewest en de rotonde van de Grote Baan en de Molenstraat. De rijweg krijgt op dat stuk een nieuwe laag asfalt. Ook de fietspaden in klinkers die lopen van net voorbij de rotonde tot net voor het kruispunt met de Ukkelsesteenweg (zie blauwe zone op het plan hieronder) krijgen een onderhoud: de klinkers worden uitgebroken en vervangen door een asfaltverharding.  

Timing en impact?

Drie weken werken 

De werken starten op maandag 7 augustus 2023 en zullen volgens de huidige planning net voor de start van het nieuwe schooljaar afgerond zijn. Voorafgaand aan de werken van Wegen en Verkeer voert Farys herstelwerken uit aan de riolering. Die werken starten vanaf 31 juli. Omdat er voelbare hinder zal zijn (onder andere aan het kruispunt met de Brouwerijstraat), gaan vanaf 31 juli al de omleidingen in voege die ook zullen gelden tijdens de werken van Wegen en Verkeer. 

Eerst fietspaden, daarna rijweg 

Tijdens de eigenlijke werken pakken we eerst de fietspaden tussen de rotonde van de Molenstraat tot en met de Ukkelsesteenweg aan. Daarna krijgt de rijweg in de volledige projectzone, dus het stuk tussen de rotonde van de Molenstraat tot net voor de gewestgrens, een nieuwe asfaltlaag. Eerst zal de aannemer de bestaande asfaltlaag verwijderen. In een volgende fase zal hij de nieuwe asfaltlaag aanbrengen. 

De omwonenden van Linkebeek en Drogenbos ontvingen deze brief als faciliteitengemeenten. Omwonenden van Beersel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvingen deze brief (zonder aanvraag voor Franse vertaling bovenaan). Meer info over de omleidingen en bereikbaarheid kan u ook terugvinden onder het tabblad 'Actuele hinder'.