Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe Sluis Zeebrugge: herinrichting Baron de Maerelaan en aanleg Nx

Nieuwe Sluis Zeebrugge: herinrichting Baron de Maerelaan en aanleg Nx

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

Wat en waarom?

Complex project als hefboom voor haven en regio

Wegen en Verkeer West-Vlaanderen is een partner in het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge van het Departement Mobiliteit en Openbare werken, Afdeling Maritieme Toegang. Met dit project verbetert de Vlaamse overheid de toegang tot de achterhaven van Zeebrugge en de mobiliteit in de gemeente

Het project Nieuwe Sluis Zeebrugge bestaat uit drie pijlers.

  • Ten eerste zorgt een nieuwe zeesluis op de Visartsite voor een volwaardige tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. Zo worden de bedrijvigheid en werkgelegenheid verankerd in de regio.
  • Ten tweede wordt er een nieuwe weg ‘Nx’ aangelegd. Die verbindingsweg zal het doorgaand verkeer en het havenverkeer scheiden van het lokaal verkeer.
  • Tot slot worden ook de bestaande infrastructuur en de voorzieningen in het projectgebied verbeterd. Op die manier wordt de leefbaarheid in de omgeving tijdens en na de werken gegarandeerd.

Verschillende alternatieven op tafel

Het project bevindt zich momenteel volop in de onderzoeksfase. Er zijn op dit moment nog heel wat alternatieven mogelijk voor de bouw van de nieuwe sluis en de westelijke en oostelijke ontsluiting van het verkeer. De komende jaren wordt er onderzoek gevoerd naar onder andere de impact van het project op de mobiliteit in en rond de kern van Zeebrugge en de inrichting van de mobiliteit. Die onderzoeken leiden tot een inrichtingsalternatief dat in de volgende fase zal worden uitgevoerd.

Meer informatie over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge vindt u via de website www.nieuwesluiszeebrugge.be. Op de website kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief van het project. Langs die weg informeert het projectteam u op regelmatige tijdstippen over de vooruitgang van het project.

Timing en impact?

Project zit in onderzoeksfase

Momenteel zijn de onderzoeken binnen het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge volop lopende. Eind 2021 wordt meer duidelijkheid verwacht over het finale inrichtingsalternatief.