Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe riolering en veilige fietspaden voor Baversstraat in Tongeren

Nieuwe riolering en veilige fietspaden voor Baversstraat in Tongeren

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N758

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om de Baversstraat (N758) in Tongeren te vernieuwen. Tussen de kruispunten met de Molenweg en de Hazelereik komen veilige fietspaden en een nieuwe rijweg. Rioolbeheerder Fluvius vernieuwt de riolering, wat ook de directe aanleiding vormt voor deze herinrichting. In het voorjaar van 2022 starten de voorbereidende nutswerken. Na het zomers bouwverlof volgen de riolerings- en wegenwerken, die een 8-tal maanden zullen duren.

Wat en waarom?

Situering

De N758 Baversstraat is een gewestweg die vanuit Bilzen via het noordoosten toekomt in het centrum van Tongeren. De Baversstraat heeft eerder een lokale functie, voornamelijk voor de bewoners langs de gewestweg. De rijweg is vandaag vooral belangrijk voor de ontsluiting van het algemeen ziekenhuis Vesalius en de zorgcampus Ter Heide.

De projectzone situeert zich tussen de kruispunten met de Hazelereik en de Molenweg, over een afstand van ongeveer 700 meter. In het oosten, op het kruispunt met de Molenweg, sluit de projectzone aan op de toekomstige Noordoostelijke omleidingsweg die de Bilzersteenweg (N730) zal verbinden met de Maastrichtersteenweg (N79). De herinrichting van het kruispunt met de Molenweg gebeurt binnen dat project, en dus niet tijdens de vernieuwing van de Baversstraat. 

Maximaal vrijliggende fietspaden

Samen met de rioolvernieuwing is het de primaire doelstelling om de fietsveiligheid te verbeteren. De huidige fietspaden langs de Baversstraat zijn aanliggend en gelijkvloers gemarkeerd. Gelet op het snelheidsregime van 70 km/u zijn die fietspaden niet volgens de vooropgestelde richtlijnen. De Baversstraat is bovendien onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), waar veilig en conforme fietspaden noodzakelijk zijn. Een grondige ingreep dringt zich dus op. 

AWV zal de fietspaden aan weerskanten van de Baversstraat vernieuwen en heraanleggen in asfalt. Het uitgangspunt is dat de fietspaden maximaal vrijliggend van de rijweg worden voorzien, met een groenberm. Het vrijliggend fietspad is 1,75 meter breed. 

Op sommige plaatsen echter bemoeilijken de laanbomen en baangrachten de aanleg van vrijliggende fietspaden. Bovendien is de huidige maximumsnelheid van 70 km/u niet overal wenselijk, in het bijzonder ter hoogte van het AZ Vesalius. In die zones wordt het fietspad richting Bilzen aanliggend verhoogd. Dat is het geval vanaf de Hazelereik tot net voorbij de spoedingang en ter hoogte van de Molenweg. Het aanliggend fietspad wordt daar 1,50 meter breed.

Groene aanblik

Het is de wens om de groene aanblik van de Baversstraat te behouden. De laanbomen zijn vandaag beeldbepalend en markeren de overgang naar meer landelijk gebied. De bomen blijven dan ook maximaal staan, op enkele uitzonderingen na voor de aanleg van de riolering en nutsleidingen. Aan het kruispunt met de Molenweg worden dan weer extra bomen aangeplant. De bermen worden ingezaaid met gras

Rijweg in asfalt

In dit verhaal wordt ook de rijweg over de volledige wegbreedte aangepakt. De Baversstraat krijgt een nieuwe fundering, onder- en toplaag in asfalt. De wegindeling, met een rijstrook in elke richting, blijft zoals vandaag. Ook de bushalte ‘Treurenberg’ blijft behouden, maar wordt geoptimaliseerd en beter toegankelijk, met aandacht voor mindervaliden. De bus zal er stoppen op de rijweg.

Na de herinrichting wordt de zone-50 verder uitgebreid, vanaf het kruispunt met de Hazelereik - waar de bebouwde kom eindigt - tot net na de voetgangersoversteek aan de spoedingang van het ziekenhuis. De rijweg zal daar verhoogd uitgevoerd worden, via een verkeersplateau, om de overgang naar 70 km/u te accentueren.

Gescheiden rioleringsstelsel

Ondergronds legt Fluvius een gescheiden riolering aan, waarbij het regen- en afvalwater apart worden opgevangen en afgevoerd. De nieuwe riolering zal voornamelijk in de bermen en onder fietspad komen liggen. 

Ook de gescheiden huisaansluitingen op de nieuwe riolering dienen per perceel in orde gebracht te worden door de eigenaar. Daarvoor schakelt Fluvius een afkoppelingsdeskundige in, die de eigenaars kosteloos advies verschaft over het technische aspect en de premies.

Timing en impact?

Nutswerken tot de zomer

In eerste instantie zullen de nutsmaatschappijen de kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecom vernieuwen. Die werken starten maandag 7 maart 2022 en duren al zeker tot aan het zomers bouwverlof. 

Infrawerken bij start schooljaar

Zodra de nutswerken zijn afgerond, kunnen AWV en Fluvius starten met de hoofdwerken, met als richtdatum de start van het nieuwe schooljaar. De aanleg van de riolering en de wegvernieuwing gebeurt in twee fases, per rijweghelft. Op die manier blijft er via de Baversstraat steeds verkeer mogelijk richting Bilzen. Richting Tongeren-centrum geldt een omleiding. Speciale aandacht gaat naar de toegankelijkheid van het AZ Vesalius. 

Verkeershinder? Meer info bij 'Actuele hinder'

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Wegen Limburg
Telefoon
0465 09 40 84
E-mail