Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe riolering en veilige fietspaden voor Baversstraat

Nieuwe riolering en veilige fietspaden voor Baversstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N758

Benieuwd naar het Tongeren van Morgen? Duik in de Project Atlas en ontdek elk project 

AWV ontwikkelde een app waarbij u op een interactieve kaart zelf in de toekomstbeelden van de verschillende wegenprojecten in Tongeren kan stappen. U kan in detail inzoomen op elk project en de voor en na beelden in 360° vergelijken. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt de Baversstraat (N758) in Tongeren. Tussen de kruispunten met de Molenweg en de Hazelereik komen veilige fietspaden en een nieuwe rijweg. Rioolbeheerder Fluvius vernieuwt de riolering. De riolerings- en wegenwerken die momenteel bezig zijn, duren tot het voorjaar van 2023. 

Wat en waarom?

Situering

De N758 Baversstraat is een gewestweg die vanuit Bilzen via het noordoosten toekomt in het centrum van Tongeren. De Baversstraat heeft eerder een lokale functie, voornamelijk voor de bewoners langs de gewestweg. De rijweg is vandaag vooral belangrijk voor de ontsluiting van het algemeen ziekenhuis Vesalius en de zorgcampus Ter Heide.

De projectzone situeert zich tussen de kruispunten met de Hazelereik en de Molenweg, over een afstand van ongeveer 700 meter. In het oosten, op het kruispunt met de Molenweg, sluit de projectzone aan op de toekomstige Noordoostelijke omleidingsweg die de Bilzersteenweg (N730) zal verbinden met de Maastrichtersteenweg (N79). De herinrichting van het kruispunt met de Molenweg gebeurt binnen dat project, en dus niet tijdens de vernieuwing van de Baversstraat. 

Maximaal vrijliggende fietspaden

Samen met de rioolvernieuwing is het de primaire doelstelling om de fietsveiligheid te verbeteren. De huidige fietspaden langs de Baversstraat zijn aanliggend en gelijkvloers gemarkeerd. Gelet op het snelheidsregime van 70 km/u zijn die fietspaden niet volgens de vooropgestelde richtlijnen. De Baversstraat is bovendien onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), waar veilig en conforme fietspaden noodzakelijk zijn. Een grondige ingreep dringt zich dus op. 

AWV vernieuwt de fietspaden aan weerskanten van de Baversstraat en legt ze heraan in asfalt. Het uitgangspunt is dat de fietspaden maximaal vrijliggend van de rijweg worden voorzien met een groenberm. Het vrijliggend fietspad is 1,75 meter breed. 

Op sommige plaatsen bemoeilijken de laanbomen en baangrachten de aanleg van vrijliggende fietspaden. Bovendien is de huidige maximumsnelheid van 70 km/u niet overal wenselijk, in het bijzonder ter hoogte van het AZ Vesalius. In die zones wordt het fietspad richting Bilzen aanliggend verhoogd. Dat is het geval vanaf de Hazelereik tot net voorbij de spoedingang en ter hoogte van de Molenweg. Het aanliggend fietspad wordt daar 1,50 meter breed.

Groene aanblik

Het is de wens om de groene aanblik van de Baversstraat te behouden. De laanbomen zijn vandaag beeldbepalend en markeren de overgang naar meer landelijk gebied. De bomen blijven dan ook maximaal staan, op enkele uitzonderingen na voor de aanleg van de riolering en nutsleidingen. Aan het kruispunt met de Molenweg komen dan weer extra bomen. De bermen worden ingezaaid met gras

Rijweg in asfalt

Ook de rijweg wordt over de volledige wegbreedte aangepakt. De Baversstraat krijgt een nieuwe fundering, onder- en toplaag in asfalt. De wegindeling, met een rijstrook in elke richting blijft. Ook de bushalte ‘Treurenberg’ blijft behouden, maar wordt geoptimaliseerd en beter toegankelijk, met aandacht voor mindervaliden. De bus zal er stoppen op de rijweg.

Na de herinrichting wordt de zone-50 verder uitgebreid, vanaf het kruispunt met de Hazelereik - waar de bebouwde kom eindigt - tot net na de voetgangersoversteek aan de spoedingang van het ziekenhuis. De rijweg zal daar verhoogd uitgevoerd worden, via een verkeersplateau, om de overgang naar 70 km/u te accentueren.

Gescheiden rioleringsstelsel

Ondergronds legt Fluvius een gescheiden riolering aan, waarbij het regen- en afvalwater apart worden opgevangen en afgevoerd. De nieuwe riolering komt voornamelijk in de bermen en onder fietspad te liggen. 

Ook de gescheiden huisaansluitingen op de nieuwe riolering dienen per perceel in orde gebracht te worden door de eigenaar. Daarvoor schakelt Fluvius een afkoppelingsdeskundige in, die de eigenaars kosteloos advies verschaft over het technische aspect en de premies.

Timing en impact?

Riolerings- en wegenwerken sinds september 2022

De riolering- en wegenwerken zijn begin september gestart en gebeuren in 2 fases: per rijweghelft. Zo blijft verkeer mogelijk op de Baversstraat richting Tongeren-centrum. Richting Spouwen geldt een omleiding via de Molenweg. Speciale aandacht gaat naar de toegankelijkheid van het AZ Vesalius. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2023

Verkeershinder? Meer info bij 'Actuele hinder'