Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe rijweg en fietspaden voor Arnold-Sauwenlaan

Nieuwe rijweg en fietspaden voor Arnold-Sauwenlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N742

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant in het voorjaar van 2022 een grondige vernieuwing van de Dorpsstraat, Arnold-Sauwenlaan, Stadsgraaf en Molenveld (N742) in Dilsen-Stokkem. De rijweg wordt vernieuwd en er komen veilige fietspaden. Dat moet de veiligheid voor alle weggebruikers gevoelig verbeteren. 

Wat en waarom?

Veilig fietsen naar school en trekpleisters

De projectzone omvat de gewestweg N742 tussen de kruispunten met de Rijksweg (N78) en de Nieuwe Weerd. Die kruispunten zelf vallen buiten de omvang van het project. De overige aansluitingen van de zijwegen worden daarentegen wel mee vernieuwd. Het volledige tracé beslaat ongeveer 1,7 kilometer.

Langs weerskanten van de rijweg komen conforme fietspaden. De fietspaden worden voorzien in asfalt, zijn twee meter breed en liggen verhoogd tegen de rijweg. Ter hoogte van de zijstraten wordt het fietspad rood gemarkeerd. 

Dankzij de nieuwe fietspaden zullen fietsers straks veilig kunnen fietsen in Stokkem, zowel richting de scholen, het natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd of het toeristisch fietsroutenetwerk langs de Maasvallei. 

Nieuwe rijweg, verhoogde kruispuntplateaus 

Samen met de fietspaden vernieuwt AWV ook de rijweg over de volledige breedte in asfalt. De aansluitingen met de zijstraten worden over enkele meters mee aangepakt. Alle kruispunten, uitgezonderd die met de Kerkhofstraat/Kruisstraat en de Kersenweg, worden uitgevoerd als een verkeersplateau, waarbij de rijweg wordt verhoogd. Het kruispunt met de Steenkuilstraat krijgt bijzondere aandacht: de aansluiting wordt meer haaks uitgevoerd en de middengeleider verdwijnt. 

Over de volledige lengte van de gewestweg verdwijnt in de projectzone de langsparkeerstrook. Die ruimte is nodig voor de aanleg van de nieuwe fietspaden. De parkeerstrook ter hoogte van de stadsfeestzaal Nieuwenborgh blijft evenwel behouden. Het pleintje erlangs wordt verfraaid en beter ingericht met overzichtelijke insteekparkings. Waar mogelijk komen tot slot groenperken

Timing en impact?

Planning in opmaak

De ontwerpplannen zijn ondertussen zo goed als klaar. Momenteel buigen we ons samen met de aannemer over de planning en de uitvoering. Ook de nutsmaatschappijen zullen in bepaalde zones de nutsleidingen en -kabels vernieuwen. Dus ook deze werken moeten in de planning passen. 

Gefaseerde vernieuwing

AWV wil vroeg in het voorjaar van 2022 starten. De aannemer zal in fases werken waarbij de rijweg per rijhelft wordt vernieuwd. In de werfzone zal het verkeer in één richting of beurtelings via tijdelijke lichten kunnen blijven rijden. 

Meer info over de precieze minderhinder-maatregelen volgt binnenkort.

Vlaams herstelplan: meer fietspaden dan ooit

COVID-19 heeft de wereld en Vlaanderen hard getroffen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering een herstelplan. Een investering van 4,3 miljard in 180 projecten in uiteenlopende domeinen. Van cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu.  De werken in Dilsen-Stokkem worden deels met deze herstelmiddelen uitgevoerd.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Wegen Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail